Εργαστήριο Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας με τίτλο «ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ & ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ» 3 και 10 Δεκεμβρίου 2014

 Στα πλαίσια του έργου ΕΣΠΑ του Γραφείου Διασύνδεσης Δράση 6 (Δ1: Εξειδικευμένος Επαγγελματικός Προσανατολισμός μέσω Σεμιναρίων) για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων αναζήτησης εργασίας των φοιτητών και αποφοίτων του Πολυτεχνείου Κρήτης, το Γραφείο Διασύνδεσης διοργάνωσε Εργαστήριο Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας με τίτλο «ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ & ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ» στις 3 Δεκεμβρίου 2014 και 10 Δεκεμβρίου 2014 .

Το σεμινάριο απευθυνόταν σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Πολυτεχνείου Κρήτης, καθώς και σε αποφοίτους. Το σεμινάριο, λόγω της θεματολογίας του και του αυξημένου αριθμού φοιτητών, διήρκεσε 2 δίωρα. Το πρώτο δίωρο πραγματοποιήθηκε στις 3 Δεκεμβρίου και το δεύτερο στις 10 Δεκεμβρίου. Και στα δύο σεμινάρια έγινε αναφορά στο θεωρητικό και πρακτικό πλαίσιο της σύνταξης του Βιογραφικού Σημειώματος και της Συνοδευτικής Επιστολής. Στο σεμινάριο συμμετείχαν  39 φοιτητές του Πολυτεχνείου Κρήτης. Εισηγήτρια του Σεμιναρίου ήταν η Σύμβουλος Σταδιοδρομίας  του Γραφείου Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας.

Οι  βασικοί μαθησιακοί στόχοι του σεμιναρίου  αφορούσαν στα εξής:

1.      Μορφή, περιεχόμενο και χρήση του βιογραφικού σημειώματος και της συνοδευτικής επιστολής

2.      Χαρακτηριστικά βιογραφικού/συνοδευτικής που συμβάλλουν στη θετική αξιολόγηση και παράγοντες   που θεωρούνται αρνητικοί.

3.      Σημασία και τρόποι διαφοροποίησης μεταξύ υποψηφίων.

4.      Ευρωπαϊκό Βιογραφικό EUROPASS

5.      Αυτογνωσία ως προς τις δεξιότητες και ανάλυση εμπειριών εντός και εκτός ακαδημαϊκού περιβάλλοντος, αξιοποίησή τους για την προβολή προσόντων.

6.      Σύνταξη της Συνοδευτικής Επιστολής τεχνικά της χαρακτηριστικά - παραδείγματα.

 Στο τέλος το σεμινάριο έκλεισε με τα ερωτήματα των φοιτητών τα οποία έδωσαν στο σεμινάριο πιο βιωματικό χαρακτήρα. Η κατάθεση των εμπειριών τους και οι εποικοδομητικές παρατηρήσεις τους βοήθησαν ώστε το σεμινάριο να γίνει ακόμη πιο αποτελεσματικό και να δοθούν πολλές και χρήσιμες πληροφορίες γύρω από το Βιογραφικό Σημείωμα και τη Συνοδευτική Επιστολή.

Στους φοιτητές που παρακολούθησαν το Σεμινάριο διανεμήθηκε έντυπος οδηγός- έκδοση του ΓΔΣ  με όλες τις πληροφορίες για τη σύνταξη του Βιογραφικού Σημειώματος και της Συνοδευτικής Επιστολής. Στο τέλος του εντύπου υπήρχε και ένα Παράρτημα με πρότυπα και παραδείγματα και του Βιογραφικού Σημειώματος και της Συνοδευτικής Επιστολής για την πληρέστερη κατάρτισή τους. Επίσης δόθηκαν σε έντυπη μορφή :

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΕ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΕ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ _ΑΓΓΛΙΚΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΕ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ_ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Το σεμινάριο σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας 6 (Αναβάθμιση της υπηρεσίας συμβουλευτικής σε φοιτητές και αποφοίτους του Πολυτεχνείου Κρήτης & Δράση Mentoring), με στόχο την υποστήριξη των φοιτητών και αποφοίτων για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων αναζήτησης εργασίας.

 * Φωτογραφικό υλικό από το σεμινάριο/ ημερίδα που πραγματοποιήθηκε