Σεμινάριο ΕΑΠ: Τεχνολογίες Ασύρματων και Κινητών Επικοινωνιών

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Συστήματα Κινητού και Διάχυτου Υπολογισμού» της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ), με την υποστήριξη της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας (ΑΖΚ), διοργανώνει το 1ο Θερινό Σχολείο (Summer School) με θέμα «Τεχνολογίες Ασύρματων και Κινητών Επικοινωνιών και Εφαρμογές Κινητού και Διάχυτου Υπολογισμού».

Το Θερινό Σχολείο θα πραγματοποιηθεί από 8 - 20 Σεπτεμβρίου 2014 στις εγκαταστάσεις της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας, στο «Νόησις» (Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας, Θεσσαλονίκη), υιοθετώντας τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων και συνδυάζοντας μελέτη από απόσταση και δια ζώσης διαλέξεις.

Απευθύνεται σε τελειόφοιτους ή πτυχιούχους Τμημάτων Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) ή άλλων συναφών ειδικοτήτων. Θα γίνουν δεκτοί το πολύ 30 εκπαιδευόμενοι, με βάση τη χρονολογική σειρά καταβολής της συμμετοχής.

Το Θερινό Σχολείο τελεί υπό την αιγίδα του υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης, του υπουργείου Παιδείας, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ) και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ).

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στον ιστότοπο του Θερινού Σχολείου http://sdy.eap.gr/summerschool