Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε παρακάτω:
http://www.cyscholarships.gov.cy/ikyk/ikyk.nsf/All/0CA997D0DB905CE0C2257904002D7867/$file/anakoinwsi_ar...

περισσότερα

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε παρακάτω:
http://www.diorismos.gr/Dpages/news/viewnews.php?nid=11152&spec=edu&type=1

περισσότερα

Το Εθνικό Ινστιτούτο Ιστορίας της Τέχνης (Institut nationaI d' histoire de I'art: ΙΝΗΑ) και τοΊδρυμα 'Marc de Montalembert' χορηγούν μία (1) ύποτροφία...

περισσότερα

Το Ίδρυμα Fulbright (FuIbright Foundation) στην Ελλάδα, ΒασιλίσσηςΣοφίας 6, 106 74 Αθήνα, 1ος όροφος, httΡ://www.fulbrίghΙgr, ανακοινώνει τον κύκλο...

περισσότερα

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση γνωστοποιεί στους ενδιαφερόμενους ότι για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 προτίθεται να χορηγήσει είκοσι (20) νέες...

περισσότερα

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση γνωστοποιεί στους ενδιαφερόμενους ότι για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 προτίθεται να χορηγήσει έως πέντε (5) νέες...

περισσότερα

Στο πλαίσιο ερευνητικής πρότασης στην οποία συμμετέχει το εργαστήριο Aσύρματων & Kινητών Eπικοινωνιών της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του...

περισσότερα

Στο πλαίσιο ερευνητικής πρότασης στην οποία συμμετέχει το εργαστήριο Aσύρματων & Kινητών Eπικοινωνιών της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του...

περισσότερα

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε παρακάτω:
http://www.diorismos.gr/Dpages/news/viewnews.php?nid=11032&spec=edu&type=1

περισσότερα
ΘΕΜΑ: «Υποτροφίες του Ιδρύματος Fulbright στο πλαίσιο του Προγράμματος Fulbright-Schuman για πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης»

 

Το Ίδρυμα Fulbright (F...

περισσότερα