Νέες θέσεις εργασίας

ΕΞΥΠΠ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ - ΒΑΡΣΑΜΗ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Περιγραφή:Η ΕΞΥΠΠ Καρανάσιος - Βαρσάμη ΕΠΕ επιθυμεί να συνεργαστεί με Μηχανικό Ορυκτών Πόρων στην περιοχή του Νομού Αργολίδας για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας σε εταιρεία πελάτη της με λατομείο στην περιοχή. Αποκλειστικά συνεργασία με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών.
Τρόπος επιλογής:ΜΕ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ
Είδος απασχόλησης:Μερική απασχόληση
Πληροφορίες: Aποστολή βιογραφικών για το πρώτο στάδιο αξιολόγησης. Θα ακολουθήσει τηλεφωνική επικοινωνία-συνέντευξη.
Περιοχή:ΑΡΓΟΣ/ΝΑΥΠΛΙΟ
Ανακοίνωση:24/05/2017