Καλώς ήλθατε στις σελίδες της Επιχειρηματικότητας

Επιχειρηματικότητα

Έντυπο "Υπηρεσίες Yποστήριξης Επιχειρηματικών Ιδεών προς Φοιτητές & Αποφοίτους"

Το Γραφείο Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας (ΓΔΣ) του Πολυτεχνείου Κρήτης λειτουργεί με χρηματοδότηση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης & Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. Στα πλαίσια των βασικών στόχων του ΓΔΣ για παροχή συμβουλευτικής & συστηματικής πληροφόρησης σε φοιτητές και απόφοιτους σχετικών με:

  • το σχεδιασμό της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας και
  • την αποτελεσματική μετάβασή τους από τον χώρο του Πολυτεχνείου στην αγορά εργασίας,

επιδιώκει μέσα από νέες υπηρεσίες να αναλάβει ουσιαστικό ρόλο στην υποστήριξη για την ενθάρρυνση και ανάπτυξη επιχειρηματικών ιδεών.

Με νέες δραστηριότητες για την ενίσχυση επιχειρηματικότητας, το γραφείο στοχεύει στην ανάπτυξη των γνώσεων και τεχνικών δεξιοτήτων που αναπτύσσουν και προωθούν την επιχειρηματικότητα και αυξάνουν την προσαρμοστικότητα των νέων στις μετεξελίξεις της αγοράς εργασίας.

Διαβάστε περισσότερα στο 3πτυχο που διανέμεται από το Γραφείο μας: "Υπηρεσίες Yποστήριξης Επιχειρηματικών Ιδεών προς Φοιτητές & Αποφοίτους".