Η πρακτική άσκηση στο Πολυτεχνείο Κρήτης μέσω του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πολυτεχνείου Κρήτης».

Στο Πολυτεχνείο Κρήτης υπάρχουν πέντε Σχολές Μηχανικών με πρωτοποριακές ειδικότητες.

Όλες οι Σχολές προσφέρουν στους φοιτητές  την δυνατότητα της πρακτικής άσκησης. Μεταβείτε στις αντίστοιχες σελίδες των Σχολών  για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν στην πρακτική άσκηση. 

  • Η Σχολή  Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (ΜΠΔ), η πρώτη που ιδρύθηκε στη χώρα μας με την ειδικότητα αυτή, έχει σκοπό να μορφώνει μηχανικούς επιστήμονες ειδικούς στο σχεδιασμό της δομής και τη διαχείριση της λειτουργίας σύγχρονων τεχνολογικών και διοικητικών συστημάτων.
  • Η Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (ΜηχΟΠ) έχει στόχο  την εκπαίδευση μηχανικών ικανών να καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών και τεχνικών δραστηριοτήτων για την αναζήτηση, εκμετάλλευση, εμπλουτισμό και επεξεργασία ορυκτών πρώτων υλών καθώς και την περιβαλλοντική γεωτεχνολογία.
  • Η Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (HMMY) με στόχο της την υψηλή τεχνική κατάρτιση των φοιτητών σε θέματα σύγχρονης τεχνολογίας που εντοπίζονται στα πεδία της ηλεκτρονικής, των συστημάτων, της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών.
  • Η Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος (ΜΗΠΕΡ) που αποσκοπεί στη μόρφωση μηχανικών ειδικών στη διαχείριση και προστασία του περιβάλλοντος.
  • Η Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών που καλλιεργεί και προάγει τα επιστημονικά πεδία της αρχιτεκτονικής, της πολεοδομίας - χωροταξίας, της αρχιτεκτονικής τεχνολογίας της προστασίας - αποκατάστασης μνημείων και συνόλων, καθώς και της περιβαλλοντικής - οικολογικής διάστασης του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού.

Δείτε επίσης :

- Πρόγραμμα Πρακτικής άσκησης μέσω του προγράμματος Δια βίου Μάθησης Erasmus (Erasmus Placements)

'Ομιλος  Κινητικότητας για Πρακτική άσκηση στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+

-Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος προσφέρει έναν περιορισμένο αριθμό θέσεων για πρακτική άσκηση (internship) 

Πρακτική άσκηση