Η πρακτική άσκηση στο Πολυτεχνείο Κρήτης μέσω του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πολυτεχνείου Κρήτης».

Στο Πολυτεχνείο Κρήτης υπάρχουν πέντε Σχολές Μηχανικών με πρωτοποριακές ειδικότητες.

Όλες οι Σχολές προσφέρουν στους φοιτητές  την δυνατότητα της πρακτικής άσκησης. Μεταβείτε στις αντίστοιχες σελίδες των Σχολών  για περισσότερες πληροφορίες για την πρακτική άσκηση.

  • Η Σχολή  Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (ΜΠΔ), η πρώτη Σχολή που ιδρύθηκε στην Ελλάδα με αυτό το αντικείμενο, προσπαθώντας να γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσα στην παραγωγή, την τεχνολογία, τη διοίκηση και την οργάνωση. Ο βασικός στόχος είναι η εκπαίδευση μηχανικών που, εκτός από την αντιμετώπιση καθαρά τεχνικών προβλημάτων, είναι σε θέση να χειρίζονται διοικητικά και οργανωτικά θέματα.
  • Η Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (ΜηχΟΠ) εκπαιδεύει μηχανικούς ικανούς να καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών και τεχνολογικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την αναζήτηση, εκμετάλλευση και επεξεργασία των ορυκτών πρώτων υλών, τα γεωτεχνικά έργα, τους ενεργειακούς πόρους και την περιβαλλοντική γεωτεχνολογία. Ταυτόχρονα, συμβάλλει στην παραγωγή νέας γνώσης μέσω της πρωτοποριακής έρευνας που διεξάγει.
  • Η Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (HMMY) αποσκοπεί στην εκπαίδευση και υψηλού επιπέδου τεχνική κατάρτιση μηχανικών σε θέµατα σύγχρονης τεχνολογίας που εντοπίζονται στα πεδία της πληροφορικής, της ηλεκτρονικής και αρχιτεκτονικής υπολογιστών, των τηλεπικοινωνιών, των συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας, και των συστημάτων αυτόματου ελέγχου. Σκοπός είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο που θα τους επιτρέπει να καταλαβαίνουν σε βάθος τις θεµελιώδεις αρχές της νέας τεχνολογίας σε όλους τους παραπάνω τοµείς, ώστε να μπορούν να αντεπεξέλθουν στις ανάγκες της ραγδαία εξελισσόµενης τεχνολογίας.
  • Η Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος (ΧΗΜΗΠΕΡ) που αποσκοπεί στην εκπαίδευση επιστημόνων Διπλωματούχων Μηχανικών  με υψηλά προσόντα, δεξιότητες και υπόβαθρο για να υπηρετήσουν τη σύγχρονη επιστημονική έρευνα και την παραγωγική διαδικασία σε θέματα αιχμής που σχετίζονται με τα αντικείμενα του Χημικού Μηχανικού και του Μηχανικού Περιβάλλοντος.
  • Η Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών αποσκοπεί στην εκπαίδευση και υψηλή κατάρτιση με γνώσεις, που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων της τέχνης, της τεχνολογίας και της επιστήμης, συνδέοντας τη θεωρία με το σχεδιασμό.Σύμφωνα με τον ιδρυτικό της Νόμο έχει αποστολή και σκοπό να καλλιεργεί και να προάγει τη γνώση με τη διδασκαλία και την έρευνα των επιστημονικών περιοχών της αρχιτεκτονικής, της πολεοδομίας-χωροταξίας, της αρχιτεκτονικής τεχνολογίας, της προστασίας και αποκατάστασης μνημείων και συνόλων, καθώς και της περιβαλλοντικής-οικολογικής διάστασης του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού.

Δείτε επίσης :

- Πρόγραμμα Πρακτικής άσκησης μέσω του προγράμματος Δια βίου Μάθησης Erasmus (Erasmus Placements)

'Ομιλος  Κινητικότητας για Πρακτική άσκηση στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+

- Η πρακτική άσκηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Internships in Europe

-Traineeships in the EU institutions

Πρακτική άσκηση