1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η Μ. Βρετανία είναι ιδιαίτερα δημοφιλής ως χώρα σπουδών, σε μεγάλο αριθμό Ελλήνων φοιτητών τόσο σε πτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Οι λόγοι επιλογής της Μ. Βρετανίας ως τόπου μεταπτυχιακών σπουδών είναι πολλοί. Αρχικά η αναγνώριση της πλειοψηφίας των πτυχίων των Βρετανικών πανεπιστημίων, η μεγάλη ποικιλία των προγραμμάτων, τα μειωμένα δίδακτρα για φοιτητές της Ε.Ε., η δωρεάν ιατρική και νοσοκομειακή περίθαλψη και τέλος η ευρύτατα διαδεδομένη στην Ελλάδα αγγλική γλώσσα.

2. Η ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ

ΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

Το ακαδημαϊκό εκπαιδευτικό σύστημα στην Μ. Βρετανία βασίζεται στα 100 περίπου κρατικά πανεπιστήμια που προσφέρουν σπουδές προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου σε όλους τους τομείς. Το 1992 η βρετανική κυβέρνηση αποφάσισε ώστε τα μέχρι τότε Πολυτεχνεία, να μετονομασθούν σε Πανεπιστήμια, τα οποία αποτελούν περίπου το 50% των σημερινών ιδρυμάτων. Ορισμένα πανεπιστήμια είναι διαρθρωμένα σε κολέγια όπως π.χ. το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου που αποτελείται από 50 περίπου κολέγια και Ινστιτούτα, το Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ που αποτελείται από 31 κολέγια και το Πανεπιστήμιο της Ουαλίας. Το Πανεπιστήμιο του Buckingham είναι το μοναδικό ιδιωτικό ακαδημαϊκό ίδρυμα αλλά είναι αναγνωρισμένο από το κράτος.

ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι για μεταπτυχιακές σπουδές στη Μ. Βρετανία, έχουν να επιλέξουν ανάμεσα σε ένα μεγάλο αριθμό μεταπτυχιακών προγραμμάτων που οδηγούν σε διπλώματα επιπέδου:

 • Taught Diploma (PgD)
 • Master (M.Sc-Master of Science, MEng.- Master of Engineering, MA-Master of Arts, MBA-Master in Business Administration, LL.M-Master in Law)
 • Master of Philosophy (M.Phil)
 • Doctor of Philosophy (Ph.D., D.Phil)

Η συνήθης διάρκεια για την απόκτηση τίτλου Master είναι 12 μήνες. Το ακαδημαϊκό έτος ξεκινάει τον Οκτώβριο και τελειώνει τον Σεπτέμβριο. Οι πρώτοι εννέα μήνες περιλαμβάνουν διδασκαλία, σεμινάρια και εξετάσεις. Οι υπόλοιποι τρεις μήνες είναι αφιερωμένοι στην εκπόνηση διατριβής (dissertation) που κατά κύριο λόγο είναι υποχρεωτική. Όσον αφορά τα προγράμματα MBA, κατά κύριο λόγο, απαιτούν δύο έτη σπουδών.

Εκτός από τα μεταπτυχιακά προγράμματα που απαιτούν παρακολούθηση μαθημάτων (taught masters), υπάρχουν τίτλοι Master που απονέμονται μετά από έρευνα, αντί μαθημάτων, και υποβολή διατριβής (research masters). Ο τίτλος που απονέμεται δεν προσδιορίζει τη μέθοδο σπουδών που προϋποθέτει.

Οι σπουδές επιπέδου MPhil (Master of Philosophy), αποτελούν προκαταρκτικό στάδιο για την απόκτηση Διδακτορικού τίτλου (Ph.D). Έχουν διάρκεια δύο ετών, είναι σπουδές ερευνητικού χαρακτήρα και θεωρείται ανώτερος τίτλος σπουδών από τα υπόλοιπα Master. Το Ph.D. διαρκεί 3-4 έτη και βασίζεται σε πρωτότυπη επιστημονική έρευνα η οποία δημοσιεύεται σε μορφή διατριβής βάσει της οποίας κρίνεται ο υποψήφιος. Συνήθως δεν απαιτείται παρακολούθηση μαθημάτων αλλά ο υποψήφιος υλοποιεί έρευνα υπό την εποπτεία ενός καθηγητή που ελέγχει την πρόοδό του.

ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Για τα περισσότερα προγράμματα σπουδών προσφέρονται εναλλακτικοί τρόποι παρακολούθησης. Έτσι, πέρα από τον κλασσικό τρόπο 12μηνης συνεχούς παρακολούθησης (full-time) για ένα πρόγραμμα Master, προσφέρεται και η δυνατότητα για μερική παρακολούθηση του προγράμματος (part-time), που ακολουθούν συνήθως σπουδαστές οι οποίοι ταυτόχρονα εργάζονται. Σε αυτή την περίπτωση το χρονικό διάστημα σπουδών αυξάνεται από 12, σε 24 μήνες. Το MBA με part-time παρακολούθηση ολοκληρώνεται σε 36 μήνες.

Πολλά Βρετανικά πανεπιστήμια προσφέρουν μεγάλο μέρος των μεταπτυχιακών προγραμμάτων τους με σύστημα παρακολούθησης εξ’ αποστάσεως (distance learning programs). Στην περίπτωση της εξ αποστάσεως παρακολούθησης κάθε πανεπιστήμιο έχει διαφορετικό τρόπο οργάνωσης του προγράμματος, σε ότι αφορά διδασκαλία, διάρκεια, δίδακτρα, τρόπο εξέτασης κλπ. Βασική πηγή πληροφοριών αποτελεί το International Centre for Distance Learning – http://icdl.open.ac.uk και το Open University –http://www.open.ac.uk

Η πλειοψηφία των μεταπτυχιακών προγραμμάτων των πανεπιστημίων της Μ. Βρετανίας αναγνωρίζεται με ισοτιμία τίτλου και αντιστοιχία μαθημάτων από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ). Ειδικά όμως, για τα προγράμματα παρακολούθησης εξ αποστάσεως, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να έλθει εκ των προτέρων σε επικοινωνία με τον οργανισμό ΔΟΑΤΑΠ για να διερευνήσει το κατά πόσο το πτυχίο που θα λάβει θα τύχει αναγνώρισης.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Κάθε πανεπιστήμιο, καθώς και τμήμα πανεπιστημίου, θέτει τις δικές του προϋποθέσεις για την αποδοχή υποψηφίων. Αυτές διαφοροποιούνται ανάλογα με το πρόγραμμα που προσφέρεται, τον αριθμό των εισακτέων για κάθε πρόγραμμα, καθώς και το συγκριτικό επίπεδο των αιτούντων. Τα ειδικά κριτήρια πρέπει να αναζητηθούν για κάθε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών ξεχωριστά. Σε γενικές γραμμές, όμως, τα παρακάτω προσόντα συνήθως είναι απαραίτητα για την εισαγωγή σε Βρετανικό πανεπιστήμιο.

 1. Βασικός Τίτλος Σπουδών με βαθμό πτυχίου/διπλώματος πάνω από 6,5-7,00/10 και με σχετικό αντικείμενο με το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στο οποίο δηλώνεται υποψηφιότητα. Στο πακέτο αίτησης ζητείται αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας και αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος (εφόσον υπάρχει έως την προθεσμία αιτήσεως-διαφορετικά αποστέλλεται αργότερα).
 2. Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας είναι απαραίτητη όχι μόνο για την εισαγωγή στο ίδρυμα αλλά και για να μπορεί ο υποψήφιος να παρακολουθήσει το πρόγραμμα. Τα περισσότερα πανεπιστήμια θεωρούν ότι το Certificate of Proficiency in English του Cambridge καλύπτει τις απαιτήσεις. Το πιο κατάλληλο προσόν για εισαγωγή σε βρετανικά πανεπιστήμια είναι το IELTS (International English Language Testing System). Περισσότερες πληροφορίες για τις εξετάσεις του IELTS μπορεί ο ενδιαφερόμενος να ζητήσει από το Βρετανικό Συμβούλιο ή να βρει στην ιστοσελίδα http://www.britishcouncil.gr/exam/ielts. Άλλα αποδεικτικά γλωσσομάθειας είναι το CPE, το CAE (Certificate in Advanced English) και το TOEFL (Test of English as a Foreign Language). Περισσότερες πληροφορίες για το CAE μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδαhttp://www.cambridgeesol.org/exams/cae/index.html και για το TΟEFL στο Γραφείο Διασύνδεσης ή στην ιστοσελίδα http://www.toefl.org .
 3. Συστατικές επιστολές από δύο ή τρεις καθηγητές που αναφέρονται στην ακαδημαϊκή πληρότητα του υποψηφίου είναι επίσης απαραίτητες. Οι επιστολές αυτές είναι πιθανό να ζητηθεί να σταλούν απευθείας από τους καθηγητές στο πανεπιστήμιο. Μερικά πανεπιστήμια δέχονται συστατικές επιστολές και από εργοδότες, ενώ παράλληλα για ορισμένα προγράμματα που είναι απαραίτητο ο υποψήφιος να έχει επαγγελματική εμπειρία, η συστατική επιστολή από εργοδότη είναι απαραίτητη.

Στην αίτηση ζητούνται τα αντίστοιχα, με τα παραπάνω προσόντα, δικαιολογητικά, καθώς επίσης και βιογραφικό σημείωμα και έκθεση ενδιαφερόντων (personal statement). Σχετικά με την έκθεση ενδιαφερόντων, μπορείτε να βρείτε συμβουλές 
στον Οδηγό Προετοιμασίας για τις μεταπτυχιακές σπουδές, καθώς και απαντήσεις σεΣυχνές Ερωτήσεις. Σε δεύτερο στάδιο επιλογής μπορεί να ζητηθεί συνέντευξη του υποψηφίου, η οποία αρκετές φορές γίνεται τηλεφωνικά.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Δεδομένου ότι ο αριθμός των θέσεων για μεταπτυχιακά προγράμματα είναι σε γενικές γραμμές σταθερός και το εκάστοτε πανεπιστήμιο δέχεται αιτήσεις από όλο τον κόσμο, καλό θα ήταν ο υποψήφιος να ξεκινήσει σχετικά νωρίς την διαδικασία επαφών με τα ιδρύματα που τον ενδιαφέρουν. Έτσι, ένα καλό χρονικό σημείο για την πρώτη επαφή με τα ιδρύματα είναι 9-12 μήνες πριν από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους εισαγωγής. Τα περισσότερα προγράμματα που ανήκουν στην κατηγορία των Taught Μasters ξεκινάνε τον Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο (υπάρχουν εξαιρέσεις προγραμμάτων που ξεκινάνε τον Ιανουάριο. Σχετικά, πρέπει να απευθυνθείτε απ’ ευθείας στο αντίστοιχο Ίδρυμα), οπότε καλό είναι να ξεκινήσετε την διαδικασία αίτησης τον Νοέμβριο ή Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους. Με την απάντηση που θα λάβετε θα δεχτείτε το ενημερωτικό φυλλάδιο του πανεπιστημίου το οποίο περιλαμβάνει γενικές πληροφορίες για την πόλη, το πανεπιστήμιο, τη φοιτητική ζωή και ειδικές πληροφορίες για την διάρθρωση των προγραμμάτων και τα προσόντα εισαγωγής. Ταυτόχρονα εσωκλείονται έγγραφα αιτήσεων. Τα πανεπιστήμια θέτουν κάποια ημερομηνία μέχρι την οποία δέχονται αιτήσεις για εισαγωγή (closing date), η οποία διαφέρει από το ένα πανεπιστήμιο στο άλλο, και για τις περισσότερες περιπτώσεις είναι περίπου 6 μήνες πριν την ημερομηνία εγγραφής, δηλ. μέσα στον Απρίλιο. Υπάρχουν εξαιρέσεις προγραμμάτων που δέχονται αιτήσεις έως και τον Αύγουστο. Όσοι κάνουν αίτηση για υποτροφίες πρέπει απαραίτητα να υποβάλουν την αίτησή τους πολύ πιο νωρίς. Για όσους ενδιαφέρονται για διδακτορικό δίπλωμα συνήθως δεν υπάρχει συγκεκριμένη προθεσμία υποβολής αίτησης εφόσον το πρόγραμμα δεν ακολουθεί το ακαδημαϊκό έτος. Θα πρέπει αρχικά, ο υποψήφιος να έχει ήδη συμφωνήσει για την διεξαγωγή έρευνας υπό την επίβλεψη κάποιου καθηγητή (academic supervisor). Επίσης πριν γίνει δεκτός για εγγραφή ένας υποψήφιος, πρέπει να είναι σε θέση να παράσχει κάποιες εγγυήσεις ότι υπάρχουν οι αναγκαίοι οικονομικοί πόροι για τα έξοδα σπουδών του.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

Επίσημη κατάταξη των πανεπιστημίων δεν υπάρχει. Μόνο έρευνες επιμέρους τμημάτων των πανεπιστημίων αξιολογούν σε τακτά χρονικά διαστήματα μέσω του οργανισμού RAE (Research Assessment Exercise - http://www.rae.ac.uk). Αν και τα αποτελέσματα αυτά είναι σημαντικά, εστιάζουν αποκλειστικά στην ερευνητική δραστηριότητα του διδακτικού προσωπικού, οπότε αποτελούν ένα από το πολλά κριτήρια της ποιότητας των μεταπτυχιακών προγραμμάτων και όχι το μοναδικό κριτήριο επιλογής πανεπιστημίου.

O οργανισμός QAA (The Quality Assurance Agency for Higher Education), παρέχει στην ιστοσελίδα http://www.qaa.ac.uk αναφορές για το διδακτικό έργο κάθε Πανεπιστημίου.

Αξιολογήσεις πανεπιστημίων από το βρετανικό τύπο μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδαhttp://www.uniguideuk.com, χωρίς όμως να αποτελεί επίσημη πηγή πληροφορίας. Οι κατατάξεις (league tables) πρωτοδημοσιεύθηκαν στην Αγγλία από την εφημερίδα "The Times" το 1992 και από τότε δημοσιεύονται κάθε χρόνο και από άλλες εφημερίδες. Πρέπει να γνωρίζετε ότι κατά κύριο λόγο οι κατατάξεις αυτές είναι προβληματικές, καθώς υπάρχει σημαντική διαφορά στους δείκτες αξιολόγησης και στις σχετικές πληροφορίες που χρησιμοποιεί και διαθέτει η κάθε εφημερίδα.

Τέλος, λίστα αναγνωρισμένων πανεπιστημίων από το Βρετανικό Υπουργείο Παιδείας βρίσκεται στη διεύθυνση http://www.bis.gov.uk/policies/higher-education/recognised-uk-degrees/.

3. Η Η ΖΩΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗ Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Ως πολίτες της Ε.Ε. οι Έλληνες φοιτητές στην Μ. Βρετανία πληρώνουν τα ίδια δίδακτρα με τους Βρετανούς. Για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012, τα δίδακτρα ξεκινούν από 3.500 Αγγλικές λίρες/έτος για προγράμματα Master. Παρατηρούνται μικρές διαφορές μεταξύ των Πανεπιστημίων στα δίδακτρα, ενώ υπάρχουν αυξομειώσεις ανάλογα με την ειδικότητα.
Για προγράμματα σπουδών σε κλάδους business τα δίδακτρα διαφοροποιούνται σημαντικά και ειδικά για τα MBA μπορεί να είναι σημαντικά υψηλότερα. 
Στο ποσό των διδάκτρων δεν συμπεριλαμβάνονται τα βιβλία της διδακτέας ύλης.

ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ

Κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να γνωρίζει ότι το κόστος της ζωής είναι σημαντικά μεγαλύτερο του αντιστοίχου της Ελλάδας όσον αφορά τη στέγαση, τη διασκέδαση και τη μετακίνηση. Το ποσό που θα πρέπει να υπολογίζει για μηνιαία έξοδα διαβίωσης ο φοιτητής κυμαίνεται γύρω στα 1000-1300€, ανάλογα με τον τόπο σπουδών και οπωσδήποτε τον τρόπο ζωής. Από αυτή την άποψη, το Λονδίνο είναι πολύ ακριβότερο σε σχέση με τις άλλες πόλεις σε όλους τους τομείς της ζωής. Επίσης όλοι οι σπουδαστές έχουν την δυνατότητα χρήσης της κάρτας της Ένωσης Σπουδαστών (NUS Card), η οποία παρέχει έκπτωση έως και 50% σε είδη όπως βιβλία, έντυπο υλικό, τρόφιμα, ρούχα, ταξίδια και διασκέδαση. Η ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη που παρέχεται στους Έλληνες φοιτητές είναι ίδια με αυτή των Βρετανών φοιτητών, δηλαδή πλήρης και δωρεάν σε όλη τη διάρκεια των σπουδών από την υπηρεσία National Health Service (NHS). Συγκεκριμένα στη Μ. Βρετανία ισχύει το σύστημα του προσωπικού ιατρού, δηλαδή κάθε φοιτητής επιλέγει και εγγράφεται, χωρίς χρέωση, σε έναν παθολόγο (General Practitioner, GP) ο οποίος αποτελεί και τον ιατρό που θα τον εξετάσει για έκτακτα περιστατικά ή θα του συστήσει τις περαιτέρω εξετάσεις που είναι αναγκαίες.

ΣΤΕΓΑΣΗ

Τα περισσότερα πανεπιστήμια διαθέτουν accommodation offices, τα οποία παρέχουν βοήθεια στους σπουδαστές όσον αφορά στο θέμα διαμονής τους. Η μεγαλύτερη πλειοψηφία των πανεπιστημίων προσφέρει διαμονή σε φοιτητικές εστίες και επιπλωμένα δωμάτια σε εξοπλισμένα διαμερίσματα (halls of residence, university flats) σε λογικές τιμές. Επειδή όμως, δίνεται προτεραιότητα σε φοιτητές πρώτου πτυχίου και επειδή τα πανεπιστήμια δεν εγγυώνται την παροχή στέγης, η αίτηση για στέγαση πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατό. Διευκρινίζεται ότι η αίτηση για εισαγωγή σε κάποιο τμήμα δεν συνεπάγεται αντίστοιχη αίτηση για παροχή στέγης. Απαιτείται επιπλέον αίτηση που παρέχεται από το πανεπιστήμιο μόλις γίνει αποδεκτός ο φοιτητής σε κάποιο τμήμα.  Ανεξάρτητα πάντως από τη μέριμνα του πανεπιστημίου για στέγη, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να βρει και να νοικιάσει σπίτι μόνος του. Σε αυτή την περίπτωση το ενοίκιο είναι υψηλότερο από αυτό που θα πλήρωνε σε φοιτητική εστία.

4. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

Οι πιο σημαντικοί φορείς που παρέχουν υποτροφίες ειδικά για μεταπτυχιακές σπουδές στη Μ. Βρετανία είναι οι ακόλουθοι:

British Chevening Scholarships

Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου παρέχει κάθε χρόνο υποτροφίες, κυρίως μεταπτυχιακών σπουδών διάρκειας ενός έτους, σε αλλοεθνείς φοιτητές που σπουδάζουν στην Αγγλία. Από τον Απρίλιο 2012, τις υποτροφίες Chevening διαχειρίζεται ο φορέας Chevening Scholarships Secretariat. Πληροφορίες μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την ιστοσελίδα http://www.fco.gov.uk/en/about-us/what-we-do/scholarships/

Ερευνητικά συμβούλια & Βρετανική Ακαδημία

Τα ερευνητικά συμβούλια της Μ. Βρετανίας, όπως π.χ. το Economic and Social Research Council (ESRC-http://www.esrc.ac.uk) για οικονομικές και κοινωνικές επιστήμες, το Engineering & Physical Sciences Research Council (EPSRC–http://www/epsrc.ac.uk) για θετικές επιστήμες και επιστήμες μηχανικού και η British Academy (http://www.britac.ac.uk) παρέχουν περιορισμένο αριθμό υποτροφιών (περίπου 10,000 υποτροφίες/έτος) που καλύπτουν συνήθως τα δίδακτρα για τους υποψήφιους από χώρες μέλη της ΕΕ. Η υποστήριξη γίνεται μέσω των διαφόρων πανεπιστημιακών τμημάτων. Σχετικές πληροφορίες για τις προϋποθέσεις επιλογής δίδονται απευθείας από τα Τμήματα που γίνεται η αίτηση.

Υποτροφίες έρευνας

Σε πολλά τμήματα, κυρίως θετικών επιστημών και τεχνολογίας, παρέχεται χρηματοδότηση από ιδιωτικές επιχειρήσεις και κυβερνητικούς οργανισμούς, σε συγκεκριμένα αντικείμενα έρευνας. Σχετικές πληροφορίες δίδονται απευθείας από τα τμήματα. Στην ιστοσελίδαhttp://www.jobs.ac.uk/jobs/phd μπορείτε να βρείτε τέτοιες ευκαιρίες, στα πλαίσια προγραμμάτων διδακτορικού (PhD studentships).

Υποτροφίες Πανεπιστημίων

Οι υποτροφίες Πανεπιστημίων (institutional scholarships) παρέχονται συνήθως βάση ακαδημαϊκών κριτηρίων. Υπάρχει περίπτωση να ζητηθεί αξιολόγηση των ακαδημαϊκών γνώσεων του υποψηφίου μέσω τεστ, συνέντευξης ή γραπτής έκθεσης. Είναι σημαντικό να γνωρίζετε την ακριβή ημερομηνία υποβολής αιτήσεως για υποψηφιότητα σε αυτές τις υποτροφίες. Οι προθεσμίες συνήθως είναι τον Απρίλιο, Ιούνιο ή Ιούλιο. Η διαχείριση των υποτροφιών γίνεται από κεντρικό γραφείο υποτροφιών του Πανεπιστημίου ή αρκετές φορές από συγκεκριμένη σχολή ή τμήμα του Πανεπιστημίου. Σχετικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο δικτυακό τόπο κάθε πανεπιστημίου.

5. ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Οι φοιτητές από χώρες της ΕΕ μπορούν να εργαστούν χωρίς περιορισμούς όσον αφορά τον αριθμό των ωρών ή τον τύπο εργασίας που κάνουν. Είναι όμως απαραίτητη η έκδοση του National Insurance (ΝΙ) Number, για το οποίο πρέπει να καταβάλετε ένα συγκεκριμένο χρηματικό ποσό και εκδίδεται σε τοπικό γραφείο Benefits Agency.

6. ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΦΟΡΕΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΗΛ./Fax/e-mail

 Βρετανικό Συμβούλιο

ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες για σπουδές  στην Μ. Βρετανία

Πληροφορίες για υποτροφίες

Ενημερωτικά σεμινάρια – κάθε Τετάρτη στις 12:00

Έκθεση Βρετανικών Πανεπιστημίων

Υπηρεσία εύρεσης θέσης σε Βρετανικά Πανεπιστήμια

Πλατεία Κολωνακίου 17, 106 73 ΑΘΗΝΑ

Τηλ.: 210 3692333
& 801 5003692
Fax: 210 3630481

e-mail: customerservices στο britishcouncil.gr

British Council 

 Βρετανικό Συμβούλιο

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Πληροφορίες για σπουδές  στην Μ. Βρετανία

Πληροφορίες για υποτροφίες 

Τσιμισκή 43, 546 23 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τηλ.: 210 3692333 & 801 5003692
Fax: 2310 282498

e-mail: customerservices στο britishcouncil.gr

 

 

 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Prospects-Postgraduate Directory, CSU, 2006 - 2007.
 • Postgrad 2005–The Students Guide, Hobsons, 2006.
 • Prospects-Postgraduate Applications and Funding Guide 2006-2007.
 • Anglopedia–Σπουδές στη Μεγάλη Βρετανία 2006-2007, The Burlington Press (Cambridge) Ltd.
 • Studying in the UK, Sources of Funding for International Students, The British Council / The Council for International Education / The foreign and Commonwealth Office, The British Council, 2005.
 • Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών, Οριζόντια Δράση Γραφείων Διασύνδεσης, 1999.