Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ε Σ   Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Ε Ι Σ

Το Γραφείο Διασύνδεσης διοργανώνει και συμμετέχει σε ενημερωτικές εκδήλωσεις για τους μαθητές Λυκείου και υποψηφίους φοιτητές και φοιτήτριες.

  •  Virtual Ανοικτή Ώρα Γνωριμίας 2023 που διοργανώθηκε απο το Γραφείο Διασύνδεσης την Πέμπτη 13 Ιουλίου 2023 για τους υποψηφίους φοιτητές και φοιτήτριες, με σκοπό την έγκαιρη και αξιόπιστη ενημέρωση τους, σε σχέση με τις προοπτικές σπουδών Μηχανικού, ενόψει της συμπλήρωσης του Μηχανογραφικού 2023Δείτε την σχετική ανακοίνωση