Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ε Σ   Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Ε Ι Σ

Το Γραφείο Διασύνδεσης διοργανώνει και συμμετέχει σε ενημερωτικές εκδήλωσεις για τους μαθητές Λυκείου και υποψηφίους φοιτητές και φοιτήτριες.