Χρηματοδότηση στην Επιχειρηματικότητα

Διαβάστε σε αυτή την ενότητα:

Εισαγωγικές έννοιες

Ένα από τα πρώτα βήματα  που πρέπει να κάνει ο υποψήφιος επιχειρηματίας κατά την υλοποίηση μίας επιχειρηματικής ιδέας είναι η εύρεση χρηματοδότησης. Οι  τρόποι χρηματοδότησης που είναι γνωστοί στους περισσοτέρους, είναι  η οικονομική ενίσχυση από το οικογενειακό περιβάλλον ή το τραπεζικό δάνειο.

Μερικές γενικές συμβουλές και παρατηρήσεις που μπορείτε να λάβετε υπόψή σας κατά την αναζήτηση χρηματοδότησης της επιχείρησής σας:

  1. Όταν βρίσκεστε στο στάδιο σχεδιασμού της επιχείρησής σας, πρέπει να μελετήσετε με προσοχή τις οικονομικές ανάγκες της  συνολικά και να μην περιοριστείτε στα έξοδα εκκίνησης και προβολής, αλλά να υπολογίσετε επιπρόσθετα το κεφάλαιο που θα χρειαστείτε για τα πρώτα λειτουργικά έξοδα.
  2. Μερικά από τα στοιχεία που παίζουν ρόλο στον προσδιορισμό της διαθέσιμης χρηματοδότησης για μία επιχείρηση είναι: ο κλάδος της επιχείρησης, η νομική μορφή, η τοποθεσία (υπάρχουν χρηματοδοτικά προγράμματα-επιχορηγήσεις που χορηγούνται για συγκεκριμένες περιοχές, π.χ. υποστήριξη σε επιχείρηση η οποία επενδύει ή πρόκειται να μεταφερθεί σε περιοχή κοινωνικής υστέρησης, ιδιαίτερα αν πρόκειται να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας), έργο-σκοπός (π.χ. η αναζήτηση χρηματοδότησης μπορεί να αφορά μετεγκατάσταση ή ανάπτυξη κάποιου νέου προϊόντος).
  3. Ένα καλά δομημένο επιχειρηματικό σχέδιο αποτελεί αναπόσπαστο και πολύ σημαντικό εργαλείο της αναζήτησής σας για χρηματοδότηση. Συνήθως στις αιτήσεις χρηματοδότησης απαιτείται η κατάθεση επιχειρηματικού σχεδίου. Εξετάστε ιδιαίτερα προσεκτικά  το τμήμα του επιχειρηματικού σχεδίου που αφορά το χρηματοοικονομικό σχέδιο της επιχείρησής σας.
  4. Συνήθως χρειάζεται προσπάθεια κατά την αναζήτηση χρηματοδότησης. Πρέπει να αφιερώσετε χρόνο σε κάθε σχετική αίτηση που κάνετε.  Λάβετε υπόψη σας ότι για κάθε εγκεκριμένη αίτηση, περνάει κάποιος χρόνος μέχρι να πάρετε τα χρήματά σας.
  5. Να λάβετε υπόψη σας κάθε πιθανή εναλλακτική πηγή χρηματοδότησης. Επίσης όσον αφορά τα χρηματοδοτικά προγράμματα του δημοσίου, υπάρχει συνήθως η υποχρεωτική καταβολή ιδίας συμμετοχής.  
  6. Σε κάθε κατάθεση αίτησης και στην συνέχεια μετά την έγκρισή της, ενημερωθείτε  προσεκτικά για όλους τους όρους της χρηματοδότησης.

Το έντυπο "Χρηματοδότηση στην Επιχειρηματικότητα"

Έντυπο "Επιχειρηματικό Σχέδιο"

 

Ο συμβουλευτικός οδηγός "Χρηματοδότηση στην Επιχειρηματικότητα" ενημερώνει για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης που παρέχονται για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων και επιχειρηματικών ιδεών. Εστιάζει στην αναγνώριση των πηγών χρηματοδότησης διευκολύνοντας ταυτόχρονα την επιλογή και την προσέγγιση της πιο κατάλληλης για το κάθε εγχείρημα μορφής χρηματοδότησης. Περιγράφει τους βασικούς τρόπους χρηματοδότησης, χωρισμένους σε τρεις  κατηγορίες: α. Χρηματοδοτικοί Φορείς, β. Σύγχρονοι Τρόποι Χρηματοδότησης Επιχειρήσεων και γ. Ευρωπαϊκά & Εθνικά Προγράμματα Χρηματοδότησης

Το έντυπο διανέμεται δωρεάν από το Γραφείο μας.