Παρακαλούμε συμπληρώστε παρακάτω το ΑΦΜ της επιχείρησής σας και πατήστε 'Έλεγχος στοιχείων'.
Με τον τρόπο αυτό θα γίνει έλεγχος σχετικά με το αν τα στοιχεία σας είναι καταχωρημένα απο παλαιότερη εγγραφή σας και δεν θα χρειαστεί να τα εισάγετε εκ νέου.

Συμπληρώστε το ΑΦΜ της επιχείρησής σας: