Ηλεκτρονικό επιχειρείν (e-business)

Πηγές: 

1. e-business Analysis, 2001
e-business forum, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας", http://www.ebusinessforum.gr/...

2. e-business Forum, Προτάσεις προς τις επιχειρήσεις
e-business forum, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας", http://www.ebusinessforum.gr/... 

3. "Θεσμικό πλαίσιο και ηλεκτρονικό επιχειρείν στην Ελλάδα
e-business forum, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κοινωνία της Πληροφορίας",http://www.ebusinessforum.gr/... 

4. Δημήτρης Κωστάκης "Internet - Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Franchising", 30/11/2000,http://www.lawnet.gr/

5. e-Επιχειρείν http://nemis.cti.gr/ebusiness/

H επίδραση του Internet και του ηλεκτρονικού εμπορίου, τόσο στην τακτική των επιχειρήσεων για την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών, όσο και στη συμπεριφορά του καταναλωτικού κοινού είναι ιδιαίτερα σημαντική. Με τον όρο "ηλεκτρονικό εμπόριο (electronic commerce)" εννοούμε την χρήση υπολογιστών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και τεχνολογιών για την διεκπεραίωση μίας πλήρους εμπορικής συναλλαγής. Μία τέτοια τυπική συναλλαγή μπορεί να περιλαμβάνει:

 1. την παρουσίαση των εμπορευμάτων
 2. την προσέλκυση των πελατών  (διαφήμιση, marketing)
 3. την αλληλεπίδραση με τον πελάτη (κατάλογοι εμπορευμάτων, πωλήσεις)
 4. την διεκπεραίωση παραγγελιών-πωλήσεων (καταγραφή παραγγελιών, πληρωμές)
 5. την υποστήριξη των πελατών (after-sales support, order tracking)
 6. την επικοινωνία με τους προμηθευτές

Ο όρος ηλεκτρονικό εμπόριο καλύπτει όλες τις μορφές επιχειρηματικότητας και για αυτό το λόγο συχνά αναφέρεται και ως ηλεκτρονικό επιχειρείν (electronic business). Το ηλεκτρονικό εμπόριο αποτελεί έναν από τους βασικότερους παράγοντες της ψηφιακής οικονομίας. Δημιουργεί πολλές ευκαιρίες για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, καθώς και ένα πεδίο δράσης όπου πολλές καινοτόμες ιδέες μπορούν να υλοποιηθούν, με την προϋπόθεση ότι είναι διαθέσιμα τα κεφάλαια υποστήριξης. Οι εφαρμογές του καλύπτουν όλο τον εμπορικό κύκλο, από την παραγωγή πρώτων υλών μέχρι τον καταναλωτή, συμπεριλαμβάνοντας και τρίτους φορείς όπως τράπεζες, ασφαλιστικές, κ.ά. Επιπλέον, περιλαμβάνει και επιχειρήσεις των οποίων ο πρωταρχικός στόχος δεν είναι αναγκαστικά το οικονομικό κέρδος, όπως είναι τα νοσοκομεία, και οι υπηρεσίες κοινής ωφελείας (ΙΚΑ και άλλα δημόσια ταμεία, ΔΕΚΟ, Τελωνεία). Το ηλεκτρονικό εμπόριο αποτελεί το μέσο και τη πρακτική για να μειωθούν λειτουργικά κόστη, να βελτιστοποιηθεί η εφοδιαστική αλυσίδα και να μεγιστοποιηθεί η προσέγγιση των πελατών. Όμως, όσον αφορά την ανάπτυξή του γενικότερα, αντιμετωπίζει εμπόδια όπως π.χ. η ασφάλεια των συναλλαγών και το νομικό πλαίσιο λειτουργίας του. Ένας από τους σημαντικότερους ανασταλτικούς παράγοντες που συντελεί στην συρρίκνωση της ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας είναι η έλλειψη ξεκάθαρων νομοθετικών ρυθμίσεων αναφορικά σε ζωτικά θέματα του Διαδικτύου.

Περισσότερες πληροφορίες  για το ηλεκτρονικό επιχειρείν μπορείτε να βρείτε στους παρακάτω χρήσιμους συνδέσμους:

 1. e-business watch από την Ευρωπαϊκή Ένωση http://www.ebusiness-watch.org/
 2. e-business Forum http://www.ebusinessforum.gr/
 3. Πρόγραμμα "Επιχειρείτε Ηλεκτρονικά" http://www.e-pixeireite.gr/
 4. Θεσμικό Πλαίσιο για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο http://www.emporiko-oplostasio.com/...
 5. ΕΒΕΑ-Νομικά Θέματα Ηλεκτρονικού Εμπορίουhttp://www.acci.gr/ecomm/legal/index.htm