Οι Σχολές του Πολυτεχνείου Κρήτης

Σύντομη γνωριμία με αυτές.

Εκτός από τις πληροφορίες που παρουσιάζονται σε αυτή τη σελίδα, μπορείτε να δείτε και τα επαγγελματικά δικαιώματα ("τι κάνει" σε μια επιχείρηση ένας Μηχανικός αυτής της ειδικότητας), για την κάθε ειδικότητα, πατώντας εδώ.

Στο Πολυτεχνείο Κρήτης λειτουργούν πέντε μονοτμηματικές ακαδημαϊκές σχολές Μηχανικών με πρωτοποριακές ειδικότητες. Όλες οι σχολές έχουν οργανωμένες μεταπτυχιακές σπουδές και είναι κατά σειρά έναρξης λειτουργίας τους οι ακόλουθες:

  1. H Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (ΜΠΔ), η πρώτη που ιδρύθηκε στη χώρα μας με την ειδικότητα αυτή, έχει σκοπό να μορφώνει μηχανικούς επιστήμονες ειδικούς στο σχεδιασμό της δομής και τη διαχείριση της λειτουργίας σύγχρονων τεχνολογικών και διοικητικών συστημάτων.
  2. Η Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (ΜηχΟΠ) με στόχο της την εκπαίδευση μηχανικών ικανών να καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών και τεχνικών δραστηριοτήτων για την αναζήτηση, εκμετάλλευση, εμπλουτισμό και επεξεργασία ορυκτών πρώτων υλών καθώς και την περιβαλλοντική γεωτεχνολογία.
  3. Η Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (HMMY) με στόχο της την υψηλή τεχνική κατάρτιση των φοιτητών σε θέματα σύγχρονης τεχνολογίας που εντοπίζονται στα πεδία της ηλεκτρονικής, των συστημάτων, της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών.
  4. Η Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος (ΜΗΠΕΡ) που αποσκοπεί στη μόρφωση μηχανικών ειδικών στη διαχείριση και προστασία του περιβάλλοντος.
  5. Η Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών που καλλιεργεί και προάγει τα επιστημονικά πεδία της αρχιτεκτονικής, της πολεοδομίας - χωροταξίας, της αρχιτεκτονικής τεχνολογίας της προστασίας - αποκατάστασης μνημείων και συνόλων, καθώς και της περιβαλλοντικής - οικολογικής διάστασης του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού.

Μεταβείτε στις αντίστοιχες σελίδες των Σχολών για περισσότερες πληροφορίες.