Οι Σχολές του Πολυτεχνείου Κρήτης

Σύντομη γνωριμία με αυτές.

Εκτός από τις πληροφορίες που παρουσιάζονται σε αυτή τη σελίδα, μπορείτε να δείτε και τα επαγγελματικά δικαιώματα ("τι κάνει" σε μια επιχείρηση ένας Μηχανικός αυτής της ειδικότητας), για την κάθε ειδικότητα, πατώντας εδώ.

Στο Πολυτεχνείο Κρήτης λειτουργούν πέντε μονοτμηματικές ακαδημαϊκές σχολές Μηχανικών με πρωτοποριακές ειδικότητες. Όλες οι σχολές έχουν οργανωμένες μεταπτυχιακές σπουδές και είναι κατά σειρά έναρξης λειτουργίας τους οι ακόλουθες:

  1. H Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (ΜΠΔ), ξεκίνησε τη λειτουργία της το Σεπτέμβριο του 1984 και είναι η πρώτη που ιδρύθηκε στην Ελλάδα με αυτό το αντικείμενο. Εχει σκοπό να μορφώνει μηχανικούς επιστήμονες ειδικούς στο σχεδιασμό της δομής και τη διαχείριση της λειτουργίας σύγχρονων τεχνολογικών και διοικητικών συστημάτων, ενώ καλλιεργεί στους φοιτητές ικανότητες και δεξιότητες αναγκαίες για το δυναμικό σχεδιασμό συστημάτων παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών. 
  2. Η Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (ΜηχΟΠ)  με στόχο την εκπαίδευση μηχανικών ικανών να καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών και τεχνικών δραστηριοτήτων για την αναζήτηση, εκμετάλλευση, εμπλουτισμό και επεξεργασία ορυκτών πρώτων υλών καθώς και την περιβαλλοντική γεωτεχνολογία.
  3. Η Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (HMMY) με στόχο της την υψηλή τεχνική κατάρτιση των φοιτητών σε θέματα σύγχρονης τεχνολογίας που εντοπίζονται στα πεδία της ηλεκτρονικής, των συστημάτων, της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών.
  4. Η Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος (ΧΗΜΗΠΕΡ) με στόχο την κατάρτιση Διπλωματούχων Χημικών Μηχανικών και Διπλωματούχων Μηχανικών Περιβάλλοντος με εξαιρετικές τεχνικές και επικοινωνιακές ικανότητες και πληροφόρηση στα παγκόσμια τεχνολογικά και περιβαλλοντικά προβλήματα, που θα αναλάβουν ηγετικό ρόλο στη μετάβαση και διατήρηση μιας αειφόρου ανάπτυξης.
  5. Η Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών  με στόχο να καλλιεργεί και να προάγει τη γνώση με τη διδασκαλία και την έρευνα των επιστημονικών περιοχών της αρχιτεκτονικής, της πολεοδομίας-χωροταξίας, της αρχιτεκτονικής τεχνολογίας, της προστασίας και αποκατάστασης μνημείων και συνόλων, καθώς και της περιβαλλοντικής-οικολογικής διάστασης του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού.

Μεταβείτε στις αντίστοιχες σελίδες των Σχολών για περισσότερες πληροφορίες.