Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα

Διαβάστε σε αυτή την ενότητα:

Η έννοια της επιχειρηματικότητας

Πηγή: Πράσινη βίβλος για την επιχειρηματικότητα στην Ευρώπη

Η επιχειρηματικότητα αποτελεί κατά κύριο λόγο νοοτροπία. Πρόκειται για την δραστηριοποίηση και την ικανότητα που έχει ένα άτομο, μεμονωμένα ή στο πλαίσιο ενός οργανισμού, να αναγνωρίζει τις ευκαιρίες και να τις εκμεταλλεύεται προκειμένου να επιτύχει προστιθέμενη αξία ή να έχει οικονομικό όφελος. Η δημιουργικότητα ή η καινοτομία τον βοηθούν να εισέλθει σε μία υπάρχουσα αγορά ή να βελτιώσει την ανταγωνιστική θέση του σ’ αυτήν, να αλλάξει ή ακόμη και να δημιουργήσει μια νέα αγορά. Για να αποβεί επιτυχής μία επιχειρηματική ιδέα απαιτείται ικανότητα συνδυασμού της δημιουργικότητας ή της καινοτομίας με τη χρηστή διαχείριση και ικανότητα προσαρμογής μιας επιχείρησης προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η ανάπτυξή της, καθ’ όλες της φάσεις του κύκλου ζωής της. Πρόκειται για μια διαδικασία που ξεπερνά κατά πολύ την καθημερινή διαχείριση, άπτεται των στόχων και της στρατηγικής μίας επιχείρησης.

Είστε κατάλληλοι για επιχειρηματίες;

Πηγές:
1. Κόκκορης Δ. Θεόδωρος, Το Επιχειρηματικό Σχέδιο, Πρακτικός οδηγός για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.
2. Οδηγός Επιχειρείν, ΕΟΜΜΕΧ
3. Διαδικασίες ίδρυσης Μικρής-Μεσαίας Επιχείρησης σε 9 βήματα, ΕΟΜΜΕΧ

Πριν ξεκινήσεις μια δικιά σου επιχείρηση θα πρέπει να αναρωτηθείς εάν διαθέτεις ό,τι χρειάζεται ένας επιχειρηματίας για να πετύχει; Τα παρακάτω σημεία θα σε βοηθήσουν να αξιολογήσεις τις ικανότητες και δεξιότητες επιχειρηματικότητας που διαθέτεις και να ταξινομήσεις τον εαυτό σου στις κατηγορίες, του τέλειου τύπου επιχειρηματία ή του ατόμου με μεγάλες πιθανότητες βελτίωσης και ανάπτυξης επιχειρηματικότητας ή του ατόμου με μικρές επιχειρηματικές δεξιότητες. Τα ερωτήματα που πρέπει να θέσεις στον εαυτό σου είναι:

 • Απολαμβάνεις τις νέες καταστάσεις όπου δεν μπορείς να προβλέψεις;
 • Έχεις την ικανότητα να εργαστείς υπό συνθήκες πίεσης και άγχους;
 • Είσαι προετοιμασμένος να εργαστείς σκληρά και πολλές ώρες για το στήσιμο της επιχείρησής σου;
 • Για την επίτευξη των στόχων σου ακολουθείς πάντα συγκεκριμένη επιχειρηματική στρατηγική ή εφαρμόζεις και νέες μεθόδους;
 • Έχεις τις ικανότητες, την ενεργητικότητα, την επιμονή και την υπομονή που χρειάζεται για να δημιουργήσεις μια νέα υγιή επιχείρηση;
 • Είσαι διατεθειμένος να αναλάβεις τις ευθύνες και τους κινδύνους που ελλοχεύουν κατά τη έναρξη μιας νέας επιχείρησης;
 • Διαθέτεις άρτια σωματική, φυσική και ψυχική κατάσταση, προκειμένου να αντεπεξέλθεις στις απαιτήσεις της δουλειάς σου;
 • Παίρνεις μόνος σου αποφάσεις ή συμβουλεύεσαι πάντα τρίτους;
 • Είσαι διατεθειμένος να συνεργαστείς με κάποιον που έχει τις ικανότητες που σου λείπουν;
 • Είσαι σίγουρος ότι η επιχείρηση που θα ξεκινήσεις θα εξασφαλίσει τις ανάγκες της οικογένειας σου;
 • Είσαι ανταγωνιστικός;

Παρακάτω παρατίθενται μερικά on-line τεστ επιχειρηματικότητας μέσω των οποίων μπορείτε να ερευνήσετε τις δυνατότητές σας σαν επιχειρηματίας:

Το έντυπο "Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα"


Έντυπο "Επιχειρηματικό Σχέδιο"

 

Η επιχειρηματικότητα σε συνδυασμό με τη νέα τεχνολογία, την έρευνα και την καινοτομία διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην εποχή της νέας οικονομίας, συμβάλλοντας καθοριστικά στην δημιουργία απασχόλησης, στην παραγωγικότητα, στην ποιότητα και στην δυναμική ανάπτυξη της αγοράς εργασίας.

Το Γραφείο Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας στα πλαίσια των στόχων του για παροχή επαγγελματικής συμβουλευτικής και πληροφόρησης σε φοιτητές και απόφοιτους του Πολυτεχνείου Κρήτης, επιδιώκει να αναλάβει ουσιαστικό ρόλο στην υποστήριξη για την ενθάρρυνση και την ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων  επιχειρηματικότητας.

Μία από τις δραστηριότητες του γραφείου αφορά την έκδοση συμβουλευτικών οδηγών. Ο οδηγός "Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα" αποτελεί εισαγωγή στο επιχειρήν και περιγράφει βασικές ιδέες που αφορούν στην εφαρμογή μίας επιχειρηματικής ιδέας και στην ίδρυση μίας νέας επιχείρησης. Ο οδηγός αυτός θα αποτελέσει σημαντικό εργαλείο, ιδιαίτερα για τους νέους μηχανικούς που βρίσκονται στο ξεκίνημα της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας.

Το έντυπο διανέμεται δωρεάν από το Γραφείο μας.