Το Γραφείο Διασύνδεσης και Σταδιοδρομίας  του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο των δράσεων του, διοργάνωσαν, την Εβδομάδα Διαδικτυακών Παρουσιάσεων " Virtual Info Week Masters at TUC" των Προγραμμάτων  Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Πολυτεχνείο Κρήτηςσε συνεργασία με τις πέντε (5) Σχολές του Ιδρύματος, από 17 έως 21 Ιουνίου 2024 και ώρα 17:00-18:00 μέσω της πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων ZOOM.

Πρόκειται για μια Ανοικτή Διαδικτυακή Παρουσίαση γνωριμίας και ενημέρωσης, η οποία αφορά στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πολυτεχνείου Κρήτης.  Οι Διευθυντές και οι Υπεύθυνοι των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων κάθε Σχολής  παρουσίασαν τα Προγράμματα, μέλη ΔΕΠ συζήτησαν με τους υποψηφίους μεταπτυχιακούς φοιτητές και απόφοιτοι μοιράστηκαν τις εμπειρίες τους από τις μεταπτυχιακές σπουδές τους στο Πολυτεχνείο Κρήτης.

FACEBOOK EVENT

LinkedIn Career Office 

Instagram Career Office

Πρόγραμμα Παρουσιάσεων

ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024 | 17.00-18.00 - ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΡΙΤΗ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024 | 17.00-18.00 - ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ  19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024 | 17.00-18.00 - ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΠΕΜΠΤΗ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024 | 17.00-18.00 - ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024 | 17.00-18.00 - ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
 Η εκδήλωση απευθύνονταν στους υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για :

  • τη διάρθρωση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΜΣ) κάθε Σχολής
  • τη διαδικασία αίτησης, τις υποτροφίες και τα τέλη φοίτησης
  • τον τρόπο παρακολούθησης σε κάθε ΠΜΣ (φυσική παρουσία ή/και τηλεκπαίδευση)
  • τις επαγγελματικές προοπτικές που ανοίγονται από κάθε ΠΜΣ
  • την έρευνα που παράγεται στο Πολυτεχνείο Κρήτης και τις δυνατότητες συμμετοχής τους

 ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ)  ΠΟΥ  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΑΝ:

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Virtual Info Week Masters at TUC 2024 - Σχολή ΜΠΔ - 17.06.2024, Γραφείο Διασύνδεσης και Σταδιοδρομίας
Virtual Info Week Masters at TUC 2024 - Σχολή ΜΠΔ - 17.06.2024
Virtual Info Week Masters at TUC 2024 - Σχολή ΜΗΧΟΠ - 18.06.2024, Γραφείο Διασύνδεσης και Σταδιοδρομίας
Virtual Info Week Masters at TUC 2024 - Σχολή ΜΗΧΟΠ - 18.06.2024
Virtual Info Week Masters at TUC 2024 - Σχολή ΗΜΜΥ - 19.06.2024, Γραφείο Διασύνδεσης και Σταδιοδρομίας
Virtual Info Week Masters at TUC 2024 - Σχολή ΗΜΜΥ - 19.06.2024
Virtual Info Week Masters at TUC 2024 - Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ - 20.06.2024, Γραφείο Διασύνδεσης και Σταδιοδρομίας
Virtual Info Week Masters at TUC 2024 - Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ - 20.06.2024
Virtual Info Week Masters at TUC 2024 - Σχολή ΑΡΜΗΧ - 21.06.2024, Γραφείο Διασύνδεσης και Σταδιοδρομίας
Virtual Info Week Masters at TUC 2024 - Σχολή ΑΡΜΗΧ - 21.06.2024