Το Γραφείο Διασύνδεσης έχει εκδόσει σχετικό συμβουλευτικό οδηγό με στόχο την πληροφόρηση για θέματα επιλογής μεταπτυχιακών σπουδών στις ΗΠΑ. Ο οδηγός διανέμεται δωρεάν από το Γραφείο μας.

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Στις ΗΠΑ υπάρχουν περισσόερα από 2000 πανεπιστήμια που προσφέρουν πάνω από 35,000 προγράμματα σπουδών σε μεταπτυχιακό επίπεδο (graduate studies), για αυτό η επιλογή μεταπτυχιακού προγράμματος χρειάζεται χρόνο και συστηματική αναζήτηση στις κατάλληλες πηγές πληροφοριών. Υπεύθυνος φορέας στην Ελλάδα για πληροφορίες αποκλειστικά σχετικά με σπουδές στις ΗΠΑ είναι το Αμερικάνικο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Ίδρυμα Fulbright).

Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στις ΗΠΑ ανάλογα με την οικονομική υποστήριξη που δέχονται μπορεί να είναι δημόσια ή ιδιωτικά. Τα Δημόσια-Πολιτειακά πανεπιστήμια (State Universities) υποστηρίζονται εν μέρει από τις αντίστοιχες Πολιτειακές Κυβερνήσεις. Ο μέσος όρος εγγραφών στα δημόσια Πανεπιστήμια που ανήκουν στην κατηγορία Research I (η υψηλότερη κατηγορία όσον αφορά την διεξαγωγή έρευνας) είναι περίπου 35,000,  με ποσοστό εγγραφών 14% σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Τα Ιδιωτικά Ερευνητικά Πανεπιστήμια (Private Research Universities), έχουν μέσο όρο τον μισό αριθμό εγγραφών σε σχέση με τα Δημόσια, με ποσοστό φοιτητών σε μεταπτυχιακό επίπεδο, μεγαλύτερο του 50%. Υπολογίζεται ότι το 1/3 των διδακτορικών διπλωμάτων στις ΗΠΑ, προέρχεται από απόφοιτους αυτής της κατηγορίας των Πανεπιστημίων.

2. ΑΝΩΤΑΤΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΗΠΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα που προσφέρουν προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών χωρίζονται σε 4 βασικές κατηγορίες ( Συνήθως στις Η.Π.Α. χρησιμοποιείται η λέξη "πανεπιστήμιο" όταν γίνεται αναφορά σε μεταπτυχιακές σπουδές. Στη συνέχεια του κειμένου θα χρησιμοποιείται αυτός ο όρος υπονοώντας όλα τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα που προσφέρουν μεταπτυχιακή εκπαίδευση στις ΗΠΑ):

 1. Κολέγια (4-year Colleges) : Κάποια από αυτά προσφέρουν μεταπτυχιακές σπουδές. Ονομάζονται έτσι γιατί το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών τους έχει διάρκεια τεσσάρων ετών και με την ολοκλήρωσή του απονέμεται ο τίτλος Bachelor’s Degree.
 2. Πανεπιστήμια (Universities) : Είναι τα ανώτατα ιδρύματα που προσφέρουν προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών, ενώ περιλαμβάνουν ένα ή περισσότερα κολέγια.
 3. Τεχνολογικά Ινστιτούτα και Πολυτεχνεία (Institutes of Technology): Περιλαμβάνονται στην κατηγορία των Πανεπιστημίων αλλά διαφοροποιούνται στο ότι προσφέρουν μεταπτυχιακά προγράμματα μόνο σε κλάδους μηχανικών (engineering) και σε άλλους κλάδους θετικών επιστημών.
 4. Ιατρικές και νομικές σχολές (Medical & Law Schools): Μόνο απόφοιτοι προ-ιατρικών και προ-νομικών επιστημών αντίστοιχα μπορούν να ενταχθούν στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών αυτών των σχολών.

ΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

Οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών που απονέμουν τα πανεπιστήμια είναι οι εξής:

 1. Δίπλωμα Master’s (Master’s Degree)
  Είναι ο πρώτος μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών και προϋποθέτει από ένα έως και δύο έτη σπουδών. Τα περισσότερα πανεπιστήμια απονέμουν διπλώματα Master of Sciences (M.S.) σε τομείς εφαρμοσμένων επιστημών και διπλώματα Master of Arts (M.A.)  σε τομείς όπως τέχνες, ανθρωπιστικές και άλλες επιστήμες. Το δίπλωμα Master of Business Administration (M.B.A) απονέμεται για μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα διοίκησης επιχειρήσεων. Τα διπλώματα Master’s έχουν ονομασίες και αρχικά που περιλαμβάνουν τον τομέα ή την ειδικότητα σαν μέρος του μεταπτυχιακού τίτλου. Υπάρχουν πάνω από 700 μεταπτυχιακοί τίτλοι που απονέμονται στα πανεπιστήμια των ΗΠΑ.
 2. Διδακτορικό Δίπλωμα (Doctoral Degree/Doctorate)
  Το Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ) είναι το ανώτατο δίπλωμα που απονέμεται από τα πανεπιστήμια σε φοιτητές που συμπληρώνουν από 3 έως 4 έτη σπουδών μετά τις σπουδές τους για το δίπλωμα Master’s. Βασίζεται σε πρωτότυπη επιστημονική έρευνα η οποία δημοσιεύεται σε μορφή διδακτορικής διατριβής βάσει της οποίας κρίνεται ο υποψήφιος. Ο υποψήφιος υλοποιεί έρευνα υπό την εποπτεία ενός καθηγητή που ελέγχει την πρόοδό του.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Το ακαδημαϊκό έτος στις Η.Π.Α. διαρκεί 9 μήνες αρχίζοντας από τα τέλη Αυγούστου και τελειώνοντας τον Μάιο. Τα πανεπιστήμια χωρίζουν το έτος σε δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα (fall-spring semesters). Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να φοιτήσουν και την καλοκαιρινή περίοδο (summer semester). Τα περισσότερα μαθήματα έχουν διάρκεια ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου και με την ολοκληρωμένη παρακολούθησή τους ο μαθητής συμπληρώνει μονάδες (credits/credit hours). Το σύστημα των μονάδων βασίζεται στον αριθμό ωρών που διδάσκεται το μάθημα την εβδομάδα. Στα περισσότερα μαθήματα αντιστοιχούν 3 μονάδες. Όλα τα μεταπτυχιακά προγράμματα απαιτούν την συμπλήρωση ελάχιστου αριθμού credits. Για την αξιολόγηση/βαθμολογία των φοιτητών σε μεταπτυχιακό επίπεδο χρησιμοποιούνται τα γράμματα: Α=4 (excellent), B=3 (good/average), C=2 (passing), D=1 (failing), F=0 (failing).

Στο επίπεδο Master’s οι φοιτητές κάνουν υποχρεωτικά κάποια μαθήματα (συνήθως 8-10 στον αριθμό). Εναλλακτικά με την επιλογή μικρότερου αριθμού μαθημάτων μπορούν να διεξάγουν έρευνα υπό την κατεύθυνση κάποιου καθηγητή (major professor ή thesis advisor) και να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα μέσω της μεταπτυχιακής εργασίας (master thesis). Για την απονομή του τίτλου χρειάζεται ένας μέσος όρος βαθμολογίας (GPA) τουλάχιστον "Β".

Για την απόκτηση του Διδακτορικού Διπλώματος απαιτούνται τα εξής:

 1. επιπλέον αριθμός μαθημάτων, από αυτόν που είναι απαραίτητος για την απόκτηση διπλώματος Master’s,
 2. εξετάσεις (Qualifying examination) που δίνονται από τους φοιτητές αφού συμπληρώσουν τα απαραίτητα μαθήματα και μπορεί να είναι γραπτές ή/και προφορικές,
 3. η προετοιμασία και παρουσίαση πρωτότυπου ερευνητικού έργου (Doctoral Thesis / Dissertation).

3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΤΩΝ ΗΠΑ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Οι βασικές προϋποθέσεις για εισαγωγή σε μεταπτυχιακά προγράμματα είναι:

 1. Ακαδημαϊκό υπόβαθρο
  Για να θεωρηθεί κατάλληλος ο υποψήφιος σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, πρέπει να έχει συμπληρώσει τουλάχιστον 4ετές πρόγραμμα προπτυχιακής κατάρτισης και να του έχει απονεμηθεί το αντίστοιχο πτυχίο/δίπλωμα. Επίσης η καλή βαθμολογία και ιδιαίτερα στα μαθήματα που είναι σχετικά με το μεταπτυχιακό πρόγραμμα επιλογής, είναι απαραίτητη. Η πλειονότητα των μεταπτυχιακών προγραμμάτων απαιτεί μέσο όρο τελικής βαθμολογίας πάνω από 7.0-7.5/10. Η απόδειξη ερευνητικής δραστηριότητας ή σχετικής εργασιακής εμπειρίας και γενικότερα ένα καλό βιογραφικό σημείωμα, σαφώς αυξάνει την πιθανότητα επιλογής του υποψηφίου. Η κατάταξή που έχετε στο έτος σας, θα παίξει σημαντικό ρόλο εφόσον είναι υψηλή. Τέλος, για την υποψηφιότητα είναι απαραίτητη η εξέταση σε ένα τουλάχιστον από τα τεστ ακαδημαϊκών γνώσεων GRE/GRE subject test ή GMAT. Στο Γραφείο Διασύνδεσης μπορείτε να βρείτε πληροφοριακό υλικό για τα τεστ.
 2. Γνώση της Αγγλικής γλώσσας
  Απαραίτητη προϋπόθεση για μεταπτυχιακές σπουδές στις Η.Π.Α. είναι η γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Το TOEFL και το IELTS είναι τα επίσημα τεστ γλώσσας που δέχονται τα πανεπιστήμια. Στο Γραφείο Διασύνδεσης μπορείτε να βρείτε πληροφοριακό υλικό για τα τεστ.
 3. Εξασφάλιση οικονομικών πόρων κατά την διάρκεια των σπουδών
  Η εξασφάλιση χρηματοδότησης, μέσω προσωπικών εξόδων ή υποτροφιών, των σπουδών στις Η.Π.Α. είναι από τα πιο σημαντικά στοιχεία που πρέπει να λάβει υπόψη του ο υποψήφιος. Η απόδειξη οικονομικής υποστήριξης απαιτείται από τα πανεπιστήμια για να εκδώσουν τα σχετικά έγγραφα μετανάστευσης.

Η ΑΙΤΗΣΗ

Είναι πολύ σημαντικό ο υποψήφιος να αρχίσει να συγκεντρώνει πληροφορίες νωρίς ώστε να μπορέσει να στείλει τις αιτήσεις μέσα στις προθεσμίες. Οι περισσότεροι φοιτητές αρχίζουν την διαδικασία τουλάχιστον ενάμιση χρόνο πριν την αναμενόμενη ημερομηνία εισαγωγής τους στο πανεπιστήμιο. Οι περισσότερες προθεσμίες αιτήσεων για εισαγωγή τον Αύγουστο (fall semester) είναι μεταξύ Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους και αρχές Ιανουαρίου. Για τους φοιτητές που θέλουν να εξασφαλίσουν θέση βοηθού (βλ. και ενότητα για πηγές χρηματοδότησης) οι προθεσμίες  είναι νωρίτερα. Οι υποψήφιοι πρέπει να ξέρουν ότι υπάρχουν ημερομηνίες εισαγωγής, εκτός τον Αύγουστο, και τον Ιανουάριο - Φεβρουάριο (spring semester) σε πολλά από τα μεταπτυχιακά προγράμματα. Επίσης στις περισσότερες περιπτώσεις πλέον η κατάθεση αίτησης γίνεται ηλεκτρονικά.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ:

Ακολουθεί ένα τυπικό χρονοδιάγραμμα με τις δραστηριότητες που πρέπει να κάνει ο υποψήφιος από την αρχή της διαδικασίας, για την επιλογή μέχρι την εισαγωγή του στο πανεπιστήμιο.

18 μήνες πριν την αναμενόμενη ημερομηνία εισαγωγής στο πανεπιστήμιο

 • Επισκεφθείτε το Γραφείο Διασύνδεσης του πανεπιστημίου σας ή/και τα γραφεία του Ιδρύματος Fulbright. Μιλήστε στους υπεύθυνους συμβούλους για να σας δώσουν πληροφορίες ώστε να επιλέξετε πιθανά πανεπιστήμια και μεταπτυχιακά προγράμματα στα οποία θα θέλατε να κάνετε αίτηση.
 • Αναζητήσετε πληροφορίες για τα τεστ
 • Ενημερωθείτε για τις υποτροφίες

13-15 μήνες πριν την αναμενόμενη ημερομηνία εισαγωγής στο πανεπιστήμιο

 • Επικοινωνήστε με 10-20 πανεπιστήμια για να σας στείλουν πληροφορίες για τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών που σας ενδιαφέρουν και αιτήσεις εγγραφής.
 • Κάντε αιτήσεις σε όποια από τα τεστ TOEFL-GRE-GMAT πρέπει να εξεταστείτε.

11-12 μήνες πριν την αναμενόμενη ημερομηνία εισαγωγής στο πανεπιστήμιο

 • Δώστε εξετάσεις στα τεστ
 • Φροντίστε να πάρετε τις συστατικές επιστολές
 • Συγκεντρώσετε το υπόλοιπο υλικό που είναι απαραίτητο για τις αιτήσεις

9-10 μήνες πριν την ημερομηνία εισαγωγής στο πανεπιστήμιο

 • Στείλτε τις αιτήσεις εγγραφής (Στις περισσότερες περιπτώσεις για την επεξεργασία της αίτησης υπάρχει χρέωση -application fee- $25 - $100 ανάλογα με το ίδρυμα) και οικονομικής βοήθειας στα πανεπιστήμια και ανάλογα με τις προθεσμίες υποβολής αιτήσεων του κάθε πανεπιστημίου.
 • Ελέγξτε ότι το πακέτο της αίτησης σας έχει φτάσει στο πανεπιστήμιο και ότι είναι πλήρες.

3-5 μήνες πριν την ημερομηνία εισαγωγής στο πανεπιστήμιο

 • Εφόσον έχουν φτάσει οι απαντήσεις από τα πανεπιστήμια σχετικά με την αίτησή σας, επιλέξετε από τα προγράμματα που γίνατε δεκτοί, εκείνο που θέλετε να παρακολουθήσετε.
 • Επικοινωνήστε για την αποδοχή σας μέχρι την συγκεκριμένη ημερομηνία που ορίζεται.
 • Ειδοποιήστε σχετικά και τα πανεπιστήμια που σας δέχτηκαν αλλά εσείς απορρίψατε.

2-3 μήνες πριν την ημερομηνία εισαγωγής στο πανεπιστήμιο

Φροντίστε τις λεπτομέρειες για το ταξίδι σας, την βίζα, την διαμονή σας, το συνάλλαγμα και την αναβολή στρατού εφόσον είναι απαραίτητη.

2-3 εβδομάδες πριν την ημερομηνία έναρξης μαθημάτων

Μεταβείτε στις ΗΠΑ για εγκλιματισμό και διεκπεραίωση τυπικών διαδικασιών σχετικά με την έναρξη των σπουδών σας στο πανεπιστήμιο.

4. ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Fulbright

Το Ίδρυμα Fulbright χορηγεί υποτροφίες σε υποψήφιους σπουδαστές όλων των κλάδων μεταπτυχιακών σπουδών εκτός ιατρικής. Η επιλογή γίνεται από ειδική επιτροπή με συνέντευξη των υποψήφιων υποτρόφων. Οι παροχές για τους επιτυχόντες είναι οι εξής:

 • Υποτροφία έως US$ 18,000 για τον 1ο χρόνο σπουδών
 • Εισιτήριο μετ’ επιστροφής για ΗΠΑ
 • Μερική Ασφάλεια υγείας και ατυχημάτων
 • Βίζα J-1
 • Τίτλος Fulbright Scholar
 • Πρόσβαση στο Διεθνές Δίκτυο Υποτρόφων Fulbright

Απαραίτητα προσόντα για υποψηφιότητα είναι η κατοχή πτυχίου/διπλώματος από Α.Ε.Ι. με βαθμό τουλάχιστον 8/10 η άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας και, για υποψηφίους MBA, η 2ετής επαγγελματική εμπειρία.

ΘΕΣΕΙΣ ΒΟΗΘΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Η ΒΟΗΘΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ

Στο μεταπτυχιακό επίπεδο τα τμήματα δίνουν περιορισμένο αριθμό θέσεων βοηθών καθηγητών ή ερευνητών, όπου συνήθως καλύπτονται πλήρως τα δίδακτρα ή/και δίνεται κάποιος μισθός.

 • Βοηθοί καθηγητών (teaching assistantships -TAs): Σε αυτές τις θέσεις συνήθως οι φοιτητές έχουν καθήκοντα σε τάξεις προπτυχιακών μαθημάτων, όπως π.χ. να διορθώνουν γραπτά ή/και να διδάσκουν κάποιες ώρες. Τα κριτήρια επιλογής είναι συνήθως ακαδημαϊκά και η διαθεσιμότητά των θέσεων εξαρτάται από τους πόρους χρηματοδότησης του τμήματος.
 • Βοηθοί ερευνητών (research assistantships-RAs): Τα καθήκοντα αφορούν ερευνητικές δραστηριότητες από μέρος του φοιτητή και συνήθως έχουν άμεση σχέση με το αντικείμενο σπουδών του. Αν ο φοιτητής αποφασίσει να κάνει μεταπτυχιακή εργασία μπορεί να συνδυάσει σπουδές και εργασία στο πανεπιστήμιο.

5. Η ΖΩΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΗΠΑ

ΥΠΗΡΕΣΙEΣ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ

Στα περισσότερα πανεπιστήμια υπάρχουν τα διεθνή γραφεία φοιτητών (International student offices) που προσφέρουν συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα όπως, βίζα, εργασία, στέγαση, ζωή στην πανεπιστημιούπολη ή στις Η.Π.Α. γενικότερα, θέματα οικονομικής φύσεως κ.α. Όσον αφορά τις εγκαταστάσεις, σε κάθε πανεπιστημιούπολη υπάρχουν βιβλιοθήκες, εγκαταστάσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών και εργαστήρια, βιβλιοπωλεία, εστιατόρια, καφετέριες, αθλητικές εγκαταστάσεις, κινηματογράφος, αίθουσες παραστάσεων, μουσεία κ.α. Στα μεγάλα πανεπιστήμια αυτές οι εγκαταστάσεις είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακές.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ

Το κόστος διδάκτρων κυμαίνεται από $15.000 έως $30.000 στα πολιτειακά πανεπιστήμια και από $17.000 έως $40.000 στα ιδιωτικά, ανά ακαδημαϊκό έτος (στοιχεία 2011-12). Σύμφωνα με στοιχεία του Ιδρύματος Fulbright, το κόστος συνολικής διαβίωσης (στέγη, τροφή, καθημερινά έξοδα, έξοδα μετακίνησης κλπ) κυμαίνεται από $15.000-$25.000 για ένα ακαδημαϊκό έτος (9 μήνες). Ακριβείς πληροφορίες μπορεί να βρει ο υποψήφιος απ΄ευθείας από τα πανεπιστήμια που τον ενδιαφέρουν (συνήθως αναφέρονται στους γενικούς οδηγούς).

ΣΤΕΓΑΣΗ

Ο φοιτητής μπορεί να επιλέξει στέγαση εντός ή εκτός της πανεπιστημιούπολης. Μέσα στην πανεπιστημιούπολη μπορεί να μείνει σε φοιτητικές εστίες ή σε ενοικιαζόμενα δωμάτια και  διαμερίσματα. Το συμβόλαιο διαμονής υπογράφεται συνήθως για ένα ακαδημαϊκό έτος και προϋποθέτει την καταβολή ενοικίου για τους πρώτους μήνες. Πληροφορίες για τα σχετικά κόστη διαμονής στέλνει το πανεπιστήμιο μαζί με άλλες πληροφορίες για την εγγραφή του υποψηφίου στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα.

Για διαμονή εκτός πανεπιστημιούπολης, ο φοιτητής μπορεί να πάρει τις πρώτες πληροφορίες από το διεθνές γραφείο φοιτητών του πανεπιστημίου ή να αναθέσει την αναζήτηση σε γραφεία με σχετικές υπηρεσίες (apartment locator services) τα οποία χρεώνουν κάποια αμοιβή. Στην περίπτωση διαμονής εκτός πανεπιστημιούπολης πρέπει να ληφθούν υπόψη οι διαδρομές προς και από το πανεπιστήμιο, καθώς οι δημόσιες συγκοινωνίες είναι συνήθως αραιές.

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Οι φοιτητές είναι υπεύθυνοι για τα έξοδα της ιατρικής τους ασφάλισης η οποία είναι υποχρεωτική. Εφόσον ο φοιτητής κρίνει αναγκαίο μπορεί να έχει ιδιωτική ασφάλιση. Υπάρχουν εταιρείες που προσφέρουν προγράμματα ασφάλισης ειδικά για ξένους φοιτητές. Το καλύτερο μέρος για να πάρετε σχετικές πληροφορίες  είναι το διεθνές γραφείο φοιτητών (International Student Office). Εναλλακτικά, τα πανεπιστήμια έχουν προγράμματα ιατρικής ασφάλισης. Ο φοιτητής πρέπει να προσέξει αν το κόστος περιλαμβάνεται ή όχι στα δίδακτρα. Συνήθως αυτά τα προγράμματα καλύπτουν και νοσοκομειακή περίθαλψη.

6. ΆΛΛΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΕΚΔΟΣΗ ΒΙΖΑΣ

Αφού ο υποψήφιος ειδοποιήσει το πανεπιστήμιο ότι αποδέχεται την θέση στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, θα του σταλεί μαζί με άλλες πληροφορίες το έντυπο Ι-20 το οποίο είναι απαραίτητο για την έκδοση φοιτητικής βίζας (κατηγορία F-1). Η βίζα χορηγείται από το προξενείο της αμερικανικής πρεσβείας στην Αθήνα, μέσω προσωπικής συνέντευξης σε πρόξενο σχετικά με θέματα ακαδημαϊκά, αλλά και οικονομικά. Ο υποψήφιος πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει ότι διαθέτει οικονομικούς πόρους για να καλύψει τα δίδακτρα και τα έξοδα διαβίωσης στις Η.Π.Α. για τουλάχιστον ένα ακαδημαϊκό έτος. Για αυτό χρειάζεται στο προξενείο μια επιστολή από τράπεζα που θα βεβαιώνει ότι η οικογένεια του υποψηφίου μπορεί να τον στηρίξει οικονομικά. Επίσης για την έκδοση βίζας απαραίτητα είναι, το έντυπο Ι-20, το διαβατήριο και μία πρόσφατη φωτογραφία ταυτότητας του υποψηφίου.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΗΠΑ

Οι φοιτητές με βίζα F-1 έχουν δικαίωμα εργασίας μέσα στην πανεπιστημιούπολη (on-campus employment) με μερική απασχόληση έως 20 ώρες την εβδομάδα το περισσότερο. Σε περιόδους διακοπών και καλοκαιρινού εξαμήνου δίνεται δικαίωμα για εργασία μέχρι και 35-40 ώρες την εβδομάδα. Η εργασία στην πανεπιστημιούπολη περιλαμβάνει θέσεις βοηθών καθηγητών ή βοηθών ερευνητών, σε γραφεία και υπηρεσίες του πανεπιστημίου. Επίσης επιτρέπεται εργασία σε φορείς δημόσιους και ιδιωτικούς εκτός πανεπιστημίου, τα οποία όμως συνεργάζονται με το πανεπιστήμιο.

7. ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΦΟΡΕΑΣΥΠΗΡΕΣΙΕΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗΤΗΛ./Fax/e-mail

Ίδρυμα Fulbright

ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες για σπουδές στις Η.Π.Α.

Υποτροφίες Ιδρύματος Fulbright

Βασιλίσσης Σοφίας 6, 106 74 ΑΘΗΝΑ

Για τις σπουδές στις ΗΠΑ:

Τηλ.: 210 7241811-12, εσωτ.1
Fax: 210 7226510
e-mail: advisor στο fulbright.gr

Για το ελληνικό πρόγραμμα υποτροφιών: 

Τηλ.: 210 7241811-12, εσωτ.3
Fax: 210 7226510  
e-mail: greekprogram στο fulbright.gr

www.fulbright.gr

Ίδρυμα Fulbright

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Πληροφορίες για σπουδές στις Η.Π.Α.

Διεξαγωγή εξετάσεων των τεστ TOEFL-GRE

Ελευθερίου Βενιζέλου 4, 546 24 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τηλ.:  2310 242904
e-mail: edadthes στο fulbright.gr

Εξεταστικό Κέντρο

Fulbright / Prometric Test Center

Διεξαγωγή εξετάσεων των τεστ TOEFL-GRE

Ελευθερίου Βενιζέλου 4, 546 24 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τηλ.: 2310 242904
Fax: 2310 257410
e-mail: edadthes στο fulbright.gr

Αμερικανική Πρεσβεία

Έκδοση Βίζας

Βασιλίσσης Σοφίας 91, 10160 ΑΘΗΝΑ

Τηλ.: 210 7212951
 
 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Οδηγός Σπουδών στις ΗΠΑ, Ιδρυμα Fulbright.
 • Το πρόγραμμα Υποτροφιών Fulbright στην Ελλάδα, Ιδρυμα  Fulbright.
 • NAFSA’s International Student Handbook-The essential Guide to University Study in the USA, Educational Testing Service & NAFSA, 2001.
 • International Student Guide to the United States of America, Spindle Publishing Company Publication, and Pittsburgh.
 • If you want to study in the United States-Graduate Study, United States Information Agency, 2004.
 • Applying to Graduate School on the United States, Peterson’s Guides, Princeton – NJ 2002
 • Peterson’s Annual Guide to Graduate Study, Peterson’s Guides, Princeton – NJ
 • Volume 5 : Graduate Programs in Engineering & Applied Sciences
 • Living in the United States, Fulbright Foundation, 2004