Μαθητές Β'θμιας Εκπαίδευσης- Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Το Γραφείο Διασύνδεσης και Σταδιοδρομίας του Πολυτεχνείου Κρήτης, κάθε χρόνο, σε όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους, υλοποιεί την δράση "Οι Μαθητές πάνε Πολυτεχνείο και γνωρίζουν τις Σχολές του". Πρόκειται για μια δράση ενημέρωσης των μαθητών και μαθητριών της Α΄, Β΄ και Γ΄ Λυκείου όσον αφορά στην εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, στο πλαίσιο των δράσεων σύνδεσης με τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Η συγκεκριμένη δράση "Οι Μαθητές πάνε Πολυτεχνείο και γνωρίζουν τις Σχολές του"  αφορά στην ενημέρωση των επιστημονικών αντικειμένων τα οποία υπηρετεί και προσφέρει το Πολυτεχνείο Κρήτης με τις πέντε (5) σχολές Μηχανικών  στο σύνολο των έξι (6) ειδικοτήτων του, καθώς και τις επαγγελματικές  προοπτικές απασχόλησης των αποφοίτων του ανά Σχολή.

Ενώ, την περίοδο συμπλήρωσης του μηχανογραφικού δελτίου, το Γραφείο Διασύνδεσης υλοποιεί Δράση Συμβουλευτικής και Ενημέρωσης  #Θέλω_να_σπουδάσω_στο_Πολυτεχνείο Κρήτης, για την συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου των μαθητών της Γ' Λυκείου που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις, παρέχοντας  πληροφόρηση για τα Προγράμματα Σπουδών των Σχολών και τις επαγγελματικές προοπτικές των αποφοίτων του Πολυτεχνείου Κρήτης  κατά τις ώρες 11.00 – 14.00, Δευτέρα έως Παρασκευή.

Η παραπάνω δράση συμβουλευτικής και ενημέρωσης εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων του Γραφείου Διασύνδεσης του Πολυτεχνείου Κρήτης  με την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση,  αλλά και της κοινωνικής προσφοράς του Πολυτεχνείου Κρήτης  προς τους υποψήφιους νέους Μηχανικούς.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες υποψήφιοι/ες, γονείς, καθηγητές καθώς και τα Γραφεία Σ.Ε.Π. της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μπορούν να επικοινωνήσουν με το Γραφείο Διασύνδεσης στα τηλέφωνα: 28210 37331, 37332 και στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: career-center<στο>tuc.gr

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ε Σ   Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Ε Ι Σ για τους μαθητές Λυκείου και υποψηφίους φοιτητές και φοιτήτριες.

Γνωρίστε τις σπουδές στο Πολυτεχνείο Κρήτης

Επισκεφτείτε την  ειδική ενημερωτική σελίδα κάθε Σχολής με πληροφορίες για τους φετινούς υποψήφιους φοιτητές:

Στο Πολυτεχνείο Κρήτης λειτουργούν πέντε (5) μονοτμηματικές ακαδημαϊκές σχολές Μηχανικών με σύγχρονα προγράμματα σπουδών που οδηγούν στην απονομή Eνιαίου και Aδιάσπαστου τίτλου Σπουδών Μεταπτυχιακού Επιπέδου (Integrated Master) στις 6 ειδικότητες Μηχανικών. Ο ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου αντιστοιχεί στο Επίπεδο 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.. Όλες οι σχολές έχουν οργανωμένες Mεταπτυχιακές και Διδακτορικές Σπουδές  και είναι κατά σειρά έναρξης λειτουργίας τους οι ακόλουθες:

Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (ΜΠΔ), η πρώτη που ιδρύθηκε στη χώρα μας με την ειδικότητα αυτή, έχει σκοπό να μορφώνει μηχανικούς επιστήμονες ειδικούς στο σχεδιασμό της δομής και τη διαχείριση της λειτουργίας σύγχρονων τεχνολογικών και διοικητικών συστημάτων.

Η Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (ΜηχΟΠ) με στόχο της την εκπαίδευση μηχανικών ικανών να καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών και τεχνικών δραστηριοτήτων για την αναζήτηση, εκμετάλλευση, εμπλουτισμό και επεξεργασία ορυκτών πρώτων υλών καθώς και την περιβαλλοντική γεωτεχνολογία.

Η Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (HMMY) με στόχο της την υψηλή τεχνική κατάρτιση των φοιτητών σε θέματα σύγχρονης τεχνολογίας που εντοπίζονται στα πεδία της ηλεκτρονικής, των συστημάτων, της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών.

Η Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος (XHΜΗΠΕΡ) με στόχο την εκπαίδευση επιστημόνων Διπλωματούχων Μηχανικών ικανών να συμβάλλουν στη μέτρηση, παρακολούθηση, αξιολόγηση και αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκαλεί η ανθρώπινη δραστηριότητα, όταν συνεπάγεται μεταβολές και αλλοιώσεις στο περιβάλλον. Παράλληλα, η Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ έχει ισχυρή διεθνή παρουσία στην έρευνα με στόχο την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων στα τρέχοντα περιβαλλοντικά προβλήματα.

Η Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών που καλλιεργεί και προάγει τα επιστημονικά πεδία της αρχιτεκτονικής, της πολεοδομίας - χωροταξίας, της αρχιτεκτονικής τεχνολογίας της προστασίας - αποκατάστασης μνημείων και συνόλων, καθώς και της περιβαλλοντικής - οικολογικής διάστασης του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού.

 

Διαβάστε και ξεφυλίστε το Έντυπο "Δώσε Ένταση στο Μέλλον σου-Σπούδασε στο Πολυτεχνείο Κρήτης" με περιγραφή κάθε ειδικότητας για τις σπουδές και τις επαγγελματικές προοπτικές που προσφέρει κάθε Σχολή του Πολυτεχνείου Κρήτης