ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στο αντικείμενο «Χώρος, Σχεδιασμός, και Δομημένο Περιβάλλον» στις παρακάτω ειδικεύσεις: 

1. Τουρισμός, πολιτισμός και μεσογειακός χώρος: Σύγχρονες σχεδιαστικές προσεγγίσεις
2. 
Προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη ιστορικών κτηρίων και συνόλων.  Σκοπός του προγράμματος είναι να εισάγει τους φοιτητές ισόποσα σε θεωρητικά και πρακτικά ζητήματα για την προστασία και ανάδειξη του μνημειακού πλούτου μέσα σε μια διεθνή προοπτική, όπου το θεωρητικό μεθοδολογικό υπόβαθρο συμπορεύεται με τεχνολογικές αναζητήσεις, σε απόλυτη συμβατότητα με τις Διεθνείς Συμβάσεις για την προστασία των ιστορικών κτηρίων και συνόλων. Το ΠΜΣ "Προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη ιστορικών κτηρίων και συνόλων"  αποτελεί μέλος του δικτύου μεταπτυχιακών σπουδών UNITWIN-UNESCO "Culture, Tourism, Development", όπου μετέχουν διακεκριμένα πανεπιστήμια, με συντονιστή το Université Paris I Panthéon Sorbonne, προσφέροντας πέραν των απαιτούμενων γνώσεων στο πεδίο των Αποκαταστάσεων μνημείων και συνόλων:

1.             Διεθνή διάσταση μέσα από την ένταξη του μεταπτυχιακού μας προγράμματος στο δίκτυο μεταπτυχιακών UNITWIN-UNESCO “Culture, Tourism, Development”
2.             Eυελιξία στην παρακολούθηση των μαθημάτων μέσα από τον συνδυασμό τηλεκπαίδευσης και εργαστηρίων με φυσική παρουσία.

Οι σπουδές, πλήρως ευθυγραμμισμένες με τα προγράμματα σπουδών του Δικτύου Μεταπτυχιακών Σπουδών UNITWIN_UNESCO “Culture, Tourism, Development” στο οποίο ανήκει, είναι σχεδιασμένες με προσανατολισμό ερευνητικό και επαγγελματικό, βασισμένο στην διεπιστημονικότητα και παρέχουν στους αποφοίτους του ένα εξειδικευμένο γνωστικό υπόβαθρο για να ανταποκριθούν στα μείζονα επιστημονικά και επαγγελματικά ζητήματα αυτή την εποχή στη χώρα μας αλλά και ευρύτερα.

Είναι δυνατή η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής προς απόκτηση του τίτλου του διδάκτορος σε όλα τα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα της αρχιτεκτονικής.