Το Γραφείο Διασύνδεσης και Σταδιοδρομίας  του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο των δράσεων του, διοργανώνει,  Εβδομάδα Διαδικτυακών Παρουσιάσεων "Virtual Info Week Masters at TUC" για τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Πολυτεχνείο Κρήτηςσε συνεργασία με τις πέντε Σχολές του Ιδρύματος. Οι παρουσιάσεις θα διεξαχθούν από 10 έως 14 Ιουλίου 2023 και ώρα 17:00-18:00 μέσω της πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων ZOOM.

Η παρακολούθηση είναι ανοικτή σε όλους τους ενδιαφερόμενους, μέσω του ακόλουθου συνδέσμου τηλεδιάσκεψης zoom:

https://tuc-gr.zoom.us/j/91785009443?pwd=U0V4Z0grYUFPVWJDKzNxVnZsenlZUT09

Πρόκειται για μια Ανοικτή Διαδικτυακή Παρουσίαση γνωριμίας και ενημέρωσης, η οποία αφορά στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πολυτεχνείου Κρήτης.  Οι Διευθυντές και οι Υπεύθυνοι των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων κάθε Σχολής θα παρουσιάσουν τα Προγράμματα, μέλη ΔΕΠ θα συζητήσουν με τους υποψηφίους μεταπτυχιακούς φοιτητές και απόφοιτοι θα μοιραστούν τις εμπειρίες τους από τις μεταπτυχιακές σπουδές τους στο Πολυτεχνείο Κρήτης.

Δείτε το σχετικό FACEBOOK EVENT!

Πρόγραμμα Παρουσιάσεων

 Η εκδήλωση απευθύνεται στους υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα:

  • Να ενημερωθούν για τη διάρθρωση του μεταπτυχιακού προγράμματος κάθε Σχολής.
  • Να ενημερωθούν για τον τρόπο παρακολούθησης κάθε μεταπτυχιακού προγράμματος (φυσική παρουσία ή/και τηλεκπαίδευση).
  • Να ενημερωθούν για τις υποτροφίες και τα τέλη φοίτησης.
  • Να ενημερωθούν για τις επαγγελματικές προοπτικές που ανοίγονται από κάθε πρόγραμμα.
  • Να ενημερωθούν για την έρευνα που παράγεται στο Πολυτεχνείο Κρήτης και τις δυνατότητες συμμετοχής τους.
  • Να υποβάλλουν τις ερωτήσεις τους κατά την διάρκεια των διαδικτυακών παρουσιάσεων κάθε Μεταπτυχιακού Προγράμματος.

 

ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΟΥΝ 

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

 

Virtual Info Week Masters at TUC 2023 - Σχολή ΜΠΔ - 10.07.2023, Γραφείο Διασύνδεσης και Σταδιοδρομίας
Virtual Info Week Masters at TUC 2023 - Σχολή ΜΠΔ - 10.07.2023
Virtual Info Week Masters at TUC 2023 - Σχολή ΜΗΧΟΠ - 11.07.2023, Γραφείο Διασύνδεσης και Σταδιοδρομίας
Virtual Info Week Masters at TUC 2023 - Σχολή ΜΗΧΟΠ - 11.07.2023
Virtual Info Week Master at TUC 2023 - Σχολή ΗΜΜΥ - 12.07.2023, Γραφείο Διασύνδεσης και Σταδιοδρομίας
Virtual Info Week Master at TUC 2023 - Σχολή ΗΜΜΥ - 12.07.2023
Virtual Info Week Masters at TUC 2023 - Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ - 13.07.2023, Γραφείο Διασύνδεσης και Σταδιοδρομίας
Virtual Info Week Masters at TUC 2023 - Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ - 13.07.2023
Virtual Info Week Masters at TUC 2023 - Σχολή ΑΡΜΗΧ - 14.07.2023, Γραφείο Διασύνδεσης και Σταδιοδρομίας
Virtual Info Week Masters at TUC 2023 - Σχολή ΑΡΜΗΧ - 14.07.2023