Μελέτες Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας Αποφοίτων Πολυτεχνείου Κρήτης όπως έχουν εκπονηθεί από το Γραφείο μας

Εκτός από τις αναλυτικές μελέτες επαγγελματικής σταδιοδρομίας ανά Σχολή μπορείτε να δείτε και τα συνοπτικά αποτελέσματα όλων των Σχολών.