Το Γραφείο Διασύνδεσης και Σταδιοδρομίας του Πολυτεχνείου Κρήτης εγκαινιάζει μια νέα δράση, με τίτλο Συμβουλευτική Καθοδήγηση (Mentoring). Η εν λόγω δράση εντάσσεται στις υπηρεσίες συμβουλευτικής του Γραφείου Διασύνδεσης και απευθύνεται σε όλους τους επωφελούμενους, με έμφαση στους τελειοφοίτους και νέους αποφοίτους οι οποίοι βρίσκονται στη διαδικασία αναζήτησης εργασίας.

Στο πλαίσιο της δράσης Mentoring, προβλέπεται  η διοργάνωση  ομαδικών συναντήσεων συμβουλευτικής καθοδήγησης διάρκειας δύο ωρών, κατά την οποία θα συμμετέχει ένας έμπειρος επαγγελματίας-μέντορας και μια ομάδα φοιτητών και αποφοίτων αντίστοιχης ειδικότητας (Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Μηχανικών Περιβάλλοντος, Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών). Μετά την εκάστοτε συνάντηση και για διάστημα μίας εβδομάδας, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να απευθύνουν, μέσω του Γραφείου Διασύνδεσης, ερωτήματα στον μέντορα, τα οποία θα απαντηθούν γραπτώς και θα δημοσιοποιηθούν στην ενότητα «Συμβουλευτική καθοδήγηση (mentoring)» του δικτυακού τόπου του Γραφείου Διασύνδεσης.   

Σκοποί και στόχοι

Οι φοιτητές και απόφοιτοι οι οποίοι θα συμμετάσχουν στις συναντήσεις συμβουλευτικής καθοδήγησης θα έχουν τη δυνατότητα να διερευνήσουν τον επαγγελματικό χώρο στον οποίο δραστηριοποιείται ο μέντορας, να κατανοήσουν καλύτερα τη σημερινή αγορά εργασίας, να ενημερωθούν για εταιρείες/οργανισμούς που απασχολούν άτομα της ειδικότητάς τους, καθώς και για ευκαιρίες (απόκτησης εμπειρίας, κατάρτισης, δικτύωσης). Αντλώντας από την πολύτιμη γνώση ενός έμπειρου επαγγελματία, οι συμμετέχοντες αναμένεται να αποσαφηνίσουν σε κάποιο βαθμό τους επαγγελματικούς τους στόχους και να σχεδιάσουν πιο συνειδητά τη σταδιοδρομία τους. 

Πιο αναλυτικά, τα αναμενόμενα οφέλη της δράσης Συμβουλευτικής Καθοδήγησης είναι:

για τους καθοδηγούμενους

  •    Έγκυρη πληροφόρηση για ένα επάγγελμα/κλάδο ή και την αγορά εργασίας
  •    Επαφή με τον τρόπο σκέψης και τις αποτελεσματικές στρατηγικές ενός επιτυχημένου επαγγελματία
  •    Διερεύνηση επαγγελματικών επιλογών και διαμόρφωση στόχων
  •    Ανάπτυξη εργασιακών δεξιοτήτων (π.χ. επαγγελματική επικοινωνία) και κατανόηση της «πραγματικότητας» της εργασίας (π.χ. συμπεριφορά σε έναν εργασιακό χώρο)
  •    Αρχική ανάπτυξη δικτύου επαγγελματικών επαφών
  •    Ενίσχυση αυτοπεποίθησης κατά το σχεδιασμό και το ξεκίνημα της σταδιοδρομίας

για τους μέντορες

  •    Ικανοποίηση από τη μετάδοση γνώσης και εμπειρίας και την προσφορά βοήθειας σε αναπτυσσόμενους επαγγελματίες
  •    Άσκηση και βελτίωση δεξιοτήτων εκπαίδευσης, καθοδήγησης, επιρροής και επικοινωνίας
  •    Επιπλέον, οι μέντορες θα λάβουν βεβαίωση συμμετοχής στη Δράση.

Αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε στη δράση ως επωφελούμενοι, κατεβάστε τις Συμβουλές για τον Καθοδηγούμενο και παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις του ΓΔΣ για τις ημερομηνίες των συναντήσεων.

Αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε στη δράση ως μέντορας, κατεβάστε τις Πληροφορίες για το Μέντορα και την Αίτηση για το Μέντορα.

Η δράση σχεδιάστηκε και υλοποιείται στα  πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και δια βίου Μάθηση" ΕΣΠΑ 2007-2013 της πράξης "Γραφείο Διασύνδεσης  Πολυτεχνείου Κρήτης" Πακέτο Εργασίας 6 (Αναβάθμιση της υπηρεσίας συμβουλευτικής σε φοιτητές και αποφοίτους του Πολυτεχνείου Κρήτης & Δράση Mentoring), με στόχο την υποστήριξη των φοιτητών και αποφοίτων για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων αναζήτησης εργασίας.