Αναζήτηση από τη Βάση Δεδομένων του Γραφείου μας.

Κατά την διάρκεια των σπουδών σας, ως φοιτητές σας δίνεται η  δυνατότητα να διεκδικήσετε κάποια μορφή υποτροφίας. Υπάρχουν πολλοί φορείς  και  κοινωφελή  ιδρύματα  τα οποία  παρέχουν οικονομική ενίσχυση για  προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

Στις περισσότερες περιπτώσεις οι υποτροφίες αυτών των ιδρυμάτων δίνονται σε υποψηφίους από συγκεκριμένο τόπο καταγωγής ή για συγκεκριμένους κλάδους σπουδών. Αρκετά, ωστόσο, ιδιωτικά ιδρύματα δίνουν υποτροφίες σε υποψηφίους από όλη την Ελλάδα και για διάφορα γνωστικά αντικείμενα.

Αναζητήστε μέσω αυτής της ιστοσελίδας του Γραφείου Διασύνδεσης τις νέες προκηρύξεις υποτροφιών και κληροδοτημάτων που χορηγούν  φορείς και κοινωφελή ιδρύματα..

Το Γραφείο Διασύνδεσης διατηρεί αρχείο υποτροφιών στο οποίο μπορεί να ανατρέξει κάθε ενδιαφερόμενος για πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο και τους χρόνους έκδοσης των παλαιοτέρων προκηρύξεων.

Πατήστε εδώ για να ανοίξει η νέα σελίδα αναζήτησης