Αγγελίες, Νέα και Ανακοινώσεις

Το Γραφείο Διασύνδεσης συντηρεί εκτεταμένο αρχείο για νέα σχετικά με εργασιακά θέματα, αγγελίες θέσεων εργασίας και θέσεις απασχόλησης ερευνητών. Συντηρεί επίσης αρχείο επιχειρήσεων και εταιριών από όλη την Ελλάδα.

Θέσεις Εργασίας

1(15/04/2021, ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ) Junior Software Developer
2(15/04/2021, MarineTraffic Operations S.A) Junior IT Administrator
3(15/04/2021, MarineTraffic Operations S.A) Data Engineer
4(12/04/2021, Software Competitiveness International ) Software Engineers, C++, for AUTOMOTIVE
5(12/04/2021, MULTI IKE) ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
6(01/04/2021, ΔΕΛΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Αναζήτηση εταιρειών

Το Γραφείο Διασύνδεσης συντηρεί αρχείο επιχειρήσεων και εταιρειών από όλη την Ελλάδα, στο οποίο μπορεί να ανατρέξει κάθε ενδιαφερόμενος για πληροφορίες σχετικά αυτές. 

Πρακτική Άσκηση

Θέματα πρακτικής άσκησης για φοιτητές του Πολυτεχνείου Κρήτης. Περισσότερα...