Αγγελίες, Νέα και Ανακοινώσεις

Το Γραφείο Διασύνδεσης συντηρεί εκτεταμένο αρχείο για νέα σχετικά με εργασιακά θέματα, αγγελίες θέσεων εργασίας και θέσεις απασχόλησης ερευνητών. Συντηρεί επίσης αρχείο επιχειρήσεων και εταιριών από όλη την Ελλάδα.

Θέσεις Εργασίας

1(29/05/2024, ΤΕΧΝΕΚ Α.Ε.) Εργοδηγός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων
2(27/05/2024, PwC Greece ) Assurance Graduate Program - Digital Assurance Hub (Systems)
3(27/05/2024, PwC Greece ) Assurance Graduate Program - Digital Assurance Hub (Data)
4(22/05/2024, ΒΑΛΙΝΤΑΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ) Junior Developers
5(15/05/2024, BETA CAE SYSTEMS AE) Engineer/Software Developer (SD-ENG-BIO-24)
6(15/05/2024, ΠΡΩΤΟΝ Α.Ε.) Service Technician

Αναζήτηση εταιρειών

Το Γραφείο Διασύνδεσης συντηρεί αρχείο επιχειρήσεων και εταιρειών από όλη την Ελλάδα, στο οποίο μπορεί να ανατρέξει κάθε ενδιαφερόμενος για πληροφορίες σχετικά αυτές. 

Πρακτική Άσκηση

Θέματα πρακτικής άσκησης για φοιτητές του Πολυτεχνείου Κρήτης. Περισσότερα...