Αγγελίες, Νέα και Ανακοινώσεις

Το Γραφείο Διασύνδεσης συντηρεί εκτεταμένο αρχείο για νέα σχετικά με εργασιακά θέματα, αγγελίες θέσεων εργασίας και θέσεις απασχόλησης ερευνητών. Συντηρεί επίσης αρχείο επιχειρήσεων και εταιριών από όλη την Ελλάδα.

Θέσεις Εργασίας

1(20/01/2022, INLECOM INNOVATION ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙAΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ) Junior Research Engineer
2(20/01/2022, INLECOM INNOVATION ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙAΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ) Junior Software Engineer
3(20/01/2022, E3-MODELLING ΑΕ) Transport System Modeller
4(20/01/2022, E3-MODELLING ΑΕ) Junior energy system analysts
5(20/01/2022, E3-MODELLING ΑΕ) Entry-level analysts
6(20/01/2022, E3-MODELLING ΑΕ) Energy Demand Analyst

Αναζήτηση εταιρειών

Το Γραφείο Διασύνδεσης συντηρεί αρχείο επιχειρήσεων και εταιρειών από όλη την Ελλάδα, στο οποίο μπορεί να ανατρέξει κάθε ενδιαφερόμενος για πληροφορίες σχετικά αυτές. 

Πρακτική Άσκηση

Θέματα πρακτικής άσκησης για φοιτητές του Πολυτεχνείου Κρήτης. Περισσότερα...