Αγγελίες, Νέα και Ανακοινώσεις

Το Γραφείο Διασύνδεσης συντηρεί εκτεταμένο αρχείο για νέα σχετικά με εργασιακά θέματα, αγγελίες θέσεων εργασίας και θέσεις απασχόλησης ερευνητών. Συντηρεί επίσης αρχείο επιχειρήσεων και εταιριών από όλη την Ελλάδα.

Θέσεις Εργασίας

1(15/10/2021, ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ) Production trainee (Code: PD_1021)
2(07/10/2021, ΜΕΛΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
3(23/09/2021, PaperGraph) Assistant to the Operation Director
4(23/09/2021, ΝΝ Ελληνική Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία Ζωής) Insurance & Investment Agent
5(21/09/2021, Syngenta Hellas ) Project Engineer
6(26/08/2021, Technaure IKE) Mid Level Full Stack Web Developer

Αναζήτηση εταιρειών

Το Γραφείο Διασύνδεσης συντηρεί αρχείο επιχειρήσεων και εταιρειών από όλη την Ελλάδα, στο οποίο μπορεί να ανατρέξει κάθε ενδιαφερόμενος για πληροφορίες σχετικά αυτές. 

Πρακτική Άσκηση

Θέματα πρακτικής άσκησης για φοιτητές του Πολυτεχνείου Κρήτης. Περισσότερα...