Αγγελίες, Νέα και Ανακοινώσεις

Το Γραφείο Διασύνδεσης συντηρεί εκτεταμένο αρχείο για νέα σχετικά με εργασιακά θέματα, αγγελίες θέσεων εργασίας και θέσεις απασχόλησης ερευνητών. Συντηρεί επίσης αρχείο επιχειρήσεων και εταιριών από όλη την Ελλάδα.

Θέσεις Εργασίας

1(27/11/2020, Blockachain IKE) Research Project Manager
2(27/11/2020, Blockachain IKE) Software Engineer
3(27/11/2020, ATHENS TECHNOLOGY CENTER Α.Β.Ε.Τ.Ε.) Software Engineer in Athens & Thessaloniki
4(16/11/2020, MATRIX PACK S.A.) Μηχανολόγος Μηχανικός
5(26/10/2020, QUALITY AND RELIABILITY AE) Full – stack Java/JEE Developers
6(26/10/2020, ASC Talent PC) Sales Engineer

Αναζήτηση εταιρειών

Το Γραφείο Διασύνδεσης συντηρεί αρχείο επιχειρήσεων και εταιρειών από όλη την Ελλάδα, στο οποίο μπορεί να ανατρέξει κάθε ενδιαφερόμενος για πληροφορίες σχετικά αυτές. 

Πρακτική Άσκηση

Θέματα πρακτικής άσκησης για φοιτητές του Πολυτεχνείου Κρήτης. Περισσότερα...