Αγγελίες, Νέα και Ανακοινώσεις

Το Γραφείο Διασύνδεσης συντηρεί εκτεταμένο αρχείο για νέα σχετικά με εργασιακά θέματα, αγγελίες θέσεων εργασίας και θέσεις απασχόλησης ερευνητών. Συντηρεί επίσης αρχείο επιχειρήσεων και εταιριών από όλη την Ελλάδα.

Θέσεις Εργασίας

1(30/06/2020, ΚΛΟΥΔΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ) FRONT END DEVELOPER
2(26/06/2020, INTERMEDIA Α.Ε.Τ.Ε.) e: Researcher | Reporter | Software Engineer (EdTech) (IMHR-NKN-1801)
3(26/06/2020, INTERMEDIA Α.Ε.Τ.Ε.) Μηχανικός Λογισμικού (Software Engineer) (IMHR-SE-1801)
4(26/06/2020, INTERMEDIA Α.Ε.Τ.Ε.) Διαχειριστής Συστημάτων – System Administrator – DevOps Engineer (IMHR-SA-2001)

Αναζήτηση εταιρειών

Το Γραφείο Διασύνδεσης συντηρεί αρχείο επιχειρήσεων και εταιρειών από όλη την Ελλάδα, στο οποίο μπορεί να ανατρέξει κάθε ενδιαφερόμενος για πληροφορίες σχετικά αυτές. 

Πρακτική Άσκηση

Θέματα πρακτικής άσκησης για φοιτητές του Πολυτεχνείου Κρήτης. Περισσότερα...