Θέσεις πρακτικής στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στον τομέα του ΙΤ

 

ECB is looking for talented candidates for a traineeship in Information Systems.

https://www.ecb.europa.eu/careers/vacancies/html/vacancydetails.en.html?id=005056853E201ED7B28AE121CDEF5A38

Traineeships in information systems

As a part of the ECB, you will gain an international, challenging, and enriching experience in IT, both personally and professionally.

 You will be granted* 1.050€ MONTHLY, plus accommodation, relocation, access to ECB Sport Facilities, and public transportation job ticket.

Check on YouTube!,prepare your CV and create your profile on our website

Deadline for application is 18th December 2017.