Φορείς, υπηρεσίες, προγράμματα Επιχειρηματικότητας - Ενημερωθείτε!

Το έντυπο "Φορείς, υπηρεσίες, προγράμματα Επιχειρηματικότητας"

Έντυπο "Φορείς, υπηρεσίες, προγράμματα Επιχειρηματικότητας"

 

Η επιχειρηματικότητα σε συνδυασμό με τη νέα τεχνολογία, την έρευνα και την καινοτομία διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην εποχή της νέας οικονομίας, συμβάλλοντας καθοριστικά στην δημιουργία απασχόλησης, στην παραγωγικότητα, στην ποιότητα και στην δυναμική ανάπτυξη της αγοράς εργασίας.

Το Γραφείο Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας στα πλαίσια των στόχων του για παροχή επαγγελματικής συμβουλευτικής και πληροφόρησης σε φοιτητές και απόφοιτους του Πολυτεχνείου Κρήτης, επιδιώκει να αναλάβει ουσιαστικό ρόλο στην υποστήριξη για την ενθάρρυνση και την ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων  επιχειρηματικότητας.

Μία από τις δραστηριότητες του γραφείου αφορά την έκδοση συμβουλευτικών οδηγών. Ο οδηγός "Φορείς – Υπηρεσίες – Προγράμματα Επιχειρηματικότητας" είναι μια συλλογή, με σχετικές, προσεκτικά επιλεγμένες πηγές. Η παρούσα έκδοση θα αποτελέσει σημαντικό εργαλείο, ιδιαίτερα για τους νέους μηχανικούς που βρίσκονται στο ξεκίνημα της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας.

Το έντυπο διανέμεται δωρεάν από το Γραφείο μας.