Μεταπτυχιακές Σπουδές

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε πληροφορίες που μπορούν να αποτελέσουν την αφετηρία στην αναζήτησή σας για μεταπτυχιακές σπουδές και θα φανούν χρήσιμες στην τελική επιλογή σας

Οδηγός Προετοιμασίας

Ένας πλήρης οδηγός για να προετοιμάσετε τη φοίτησή σας σε κάποιο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών. Περισσότερα...

Ανά χώρα

Στις σελίδες αυτές μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Περισσότερα...

Στο Πολυτεχνείο Κρήτης

Πληροφορίες για τα μεταπτυχιακά προγράμματα που προσφέρονται στο Πολυτεχνείο Κρήτης. Περισσότερα...

Virtual Info Week

Στην σελίδα αυτή μπορείτε να βρείτε τα βίντεο των διαδικτυακών παρουσιάσεων για τις Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Πολυτεχνείο Κρήτης. Περισσότερα...

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Συλλογή χρήσιμων συνδέσεμων σχετικά με μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το Εεξωτερικό. Περισσότερα...

Μεταπτυχιακά

Επίσης μπορείτε να ενημερωθείτε στο γραφείο μέσω:

  1. Εξειδικευμένων Οδηγών Μεταπτυχιακών Σπουδών ανά χώρα που αποτελούν εκδόσεις του Γραφείου Διασύνδεσης και οι οποίες ανανεώνονται κάθε ακαδημαϊκό έτος.
  2. Αρχείου – Βιβλιοθήκης: Το Γραφείο Διασύνδεσης του Πολυτεχνείου Κρήτης έχει οργανώσει αρχείο μεταπτυχιακών προγραμμάτων με καταλόγους και οδηγούς σπουδών Πανεπιστημίων του εσωτερικού και εξωτερικού, όπως και αρχείο υποτροφιών. Επίσης υπάρχουν ντοσιέ με πληροφορίες για γενικότερα εκπαιδευτικά θέματα ανά χώρα.
  3. Εκδηλώσεων του Γραφείου: Το γραφείο συνεργάζεται με εκπαιδευτικούς οργανισμούς όπως το Fulbright Foundation, το Βρετανικό Συμβούλιο, το Γαλλικό Ινστιτούτο και τα εκπαιδευτικά τμήματα πρεσβειών. Στα πλαίσια αυτών των συνεργασιών διοργανώνονται από κοινού εκδηλώσεις, ημερίδες και σεμινάρια
  4. Ατομικών ή ομαδικών σεμιναρίων από το ΓΔΣ.