Δείτε στη σελίδα αυτή:

Επαγγελματικός Οδηγός για Νέους Μηχανικούς

    Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας στα πλαίσια του ρόλου του σαν επαγγελματικού φορέα των διπλωματούχων Μηχανικών, μελετά και προωθεί θέματα σχετικά με το επάγγελμα του Μηχανικού στην Ελλάδα. Για το λογο αυτό εχει εκδοσει τον Επαγγελματικό Οδηγό για Νέους Μηχανικούς. Ο Επαγγελματικός Οδηγός αποτελεί ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για τον Νέο Μηχανικό στα πρώτα στάδια της επαγγελματικής του δραστηριότητας. Ο Οδηγός περιλαμβάνει τον Επαγγελματικό Κώδικα των Ελλήνων Μηχανικών, πληροφορίες για την λειτουργία και τις υπηρεσίες του ΤΕΕ, για τους συλλόγους ειδικοτήτων των μηχανικών, για τις ευρωπαϊκές ενώσεις μηχανικών, για το ΤΣΜΕΔΕ, για τις μεταπτυχιακές σπουδές και την έρευνα, για τις εργασιακές σχέσεις του μηχανικού καθώς και για τους κύριους τομείς απασχόλησης του μηχανικού.