Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας για άτομα με αναπηρίες

Διαβάστε σε αυτή την ενότητα:

Φορείς και Υπηρεσίες υποστήριξης της Επιχειρηματικότητας για Άτομα με Αναπηρίες

1. Το portal disabled.gr

Το disabled.gr είναι ένα portal ενημέρωσης για άτομα με αναπηρίες και περιλαμβάνει μια πληθώρα διαδικτυακών εργαλείων, όπως ψηφιακή κοινότητα αναπήρων, ηλεκτρονικό περιοδικό, κέντρο για την ανεξάρτητη διαβίωση, υποστηρικτικές υπηρεσίες (υπηρεσίες συμβουλευτικής, τηλε-προπονητική και τηλε-εκπαίδευση) και πληροφόρηση για την υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων.  

Website: http://www.disabled.gr

2. Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών   

Μία από τις υπηρεσίες της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών αφορά την ενημέρωση ατόμων με αναπηρίες για την υλοποίηση κοινοτικών προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Website: http://www.eps-ath.gr/ 

Πρόγραμμα "Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Ατόμων με Αναπηρίες"

Το πρόγραμμα "Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Ατόμων με Αναπηρίες" εντάσσεται στο Μέτρο 2.8 του Επιχειρησιακού Προγράμματος "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ" του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης με αρχή εφαρμογής το Υπουργείο Ανάπτυξης και φορέα υλοποίησης τον ΕΟΜΜΕΧ. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ανάπτυξη, υποστήριξη και προώθηση της Επιχειρηματικότητας στα Άτομα με Αναπηρία (άνδρες & γυναίκες), μέσω χρηματοδοτικών ενισχύσεων για τη δημιουργία νέων και βιώσιμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων στους τομείς της μεταποίησης, του ηλεκτρονικού εμπορίου και των υπηρεσιών, δίνοντας έμφαση στην περιφερειακή ανάπτυξη και στην τοπική οικονομία, δημιουργώντας, ταυτόχρονα, νέες ευκαιρίες απασχόλησης.

Οι συγκεκριμένες δράσεις έχουν συμπληρωματικό χαρακτήρα, καθώς η ενέργεια της κατάρτισης σε θέματα που σχετίζονται με την εκκίνηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, λειτουργεί ενισχυτικά, παρέχοντας την απαραίτητη τεχνογνωσία σε νέους επιχειρηματίες προκειμένου να υιοθετήσουν καλύτερες πρακτικές ανάπτυξης της νέας επιχείρησης σε σχέση με τον κλάδο που αυτή θα δραστηριοποιηθεί, την εφαρμογή βέλτιστων αρχών διοίκησης και την απόκτηση γνώσης στη διαχείριση και λειτουργία της σύγχρονης επιχείρησης.

Website: http://www.disabled.gr/programma-enischisi-epichirimatikotitas-atomon-me-anapiries/

Χρήσιμοι σύνδεσμοι και έντυπο υλικό

  1. Κοινωνικές Δράσεις για τις Ομάδες-Στόχους: Αναπηρία & Γήρας – Ίσες ευκαιρίες για τα άτομα με αναπηρία: Ένα ευρωπαϊκό σχέδιο δράσηςhttp://europa.eu.int/scadplus/leg/el/...
  2. Γραφείο Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων από τον ΟΑΕΔ http://www.oaed.gr/...

Το έντυπο "Υποστήριξη της Επιχειρηματικότητας για Άτομα με Αναπηρίες"

Έντυπο "Επιχειρηματικό Σχέδιο"

 

Η επιχειρηματικότητα σε συνδυασμό με τη νέα τεχνολογία, την έρευνα και την καινοτομία διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην εποχή της νέας οικονομίας, συμβάλλοντας καθοριστικά στην δημιουργία απασχόλησης, στην παραγωγικότητα, στην ποιότητα και στην δυναμική ανάπτυξη της αγοράς εργασίας.

Το Γραφείο Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας στα πλαίσια των στόχων του για παροχή επαγγελματικής συμβουλευτικής και πληροφόρησης σε φοιτητές και απόφοιτους του Πολυτεχνείου Κρήτης, επιδιώκει να αναλάβει ουσιαστικό ρόλο στην υποστήριξη για την ενθάρρυνση και την ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων  επιχειρηματικότητας.

Το Γραφείο Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας του Πολυτεχνείου Κρήτης προσφέρει αυτές τις πληροφορίες ώς ένα πρώτο βήμα αναζήτησης πληροφοριών, για την ανάπτυξη των γνώσεων και των τεχνικών δεξιοτήτων που αναπτύσσουν και προωθούν την επιχειρηματικότητα των ατόμων με αναπηρίες και αυξάνουν την πιθανότητα ανάμιξής τους στις μετεξελίξεις της αγοράς εργασίας.

Το έντυπο διανέμεται δωρεάν από το Γραφείο μας και είναι διαθέσιμο για διάβασμα εδώ: Οδηγός "Υποστήριξη της Επιχειρηματικότητας για Άτομα με Αναπηρίες".