Καλώς ήλθατε στο Γραφείο Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας (ΓΔΣ) του Πολυτεχνείου Κρήτης

Μάθετε για τους τομείς, τους στόχους, το προσωπικό μας, κ.λπ.

Το Γραφείο Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας του Πολυτεχνείου Κρήτης ξεκίνησε τη λειτουργία του το Μάρτιο του 1997 χρηματοδοτούμενο από το ΕΠΕΑΕΚ και την ΕΕ στα πλαίσια του Β' και Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. Εντάχθηκε στο οργανόγραμμα του Πολυτεχνείου Κρήτης (ΦΕΚ 46/11-2-2004, τ. Α') και ανήκει πλέον στις διοικητικές υπηρεσίες του Πολυτεχνείου Κρήτης. Για τις νέες δράσεις του χρηματοδοτείται στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθησης" (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) ΕΣΠΑ 2007-2013, Άξονας Προτεραιότητας 4 "Αναβάθμιση των Συστημάτων Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης με την Αγορά Εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης" με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Το Γραφείο Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας δημιουργήθηκε για να προσφέρει στους φοιτητές και τις φοιτήτριες, στους νέους αποφοίτους του Πολυτεχνείου Κρήτης υποστήριξη και συστηματική πληροφόρηση για θέματα σπουδών και για το σχεδιασμό της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας. 

Ωφελούμενοι των υπηρεσιών του Γραφείου Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας είναι οι φοιτητές, οι νέοι απόφοιτοι, τα μέλη Δ.Ε.Π / Ε.Π και τα Ακαδημαϊκά Τμήματα από το χώρο των Ιδρυμάτων, οι παραγωγικοί φορείς και οι εργοδοτικοί φορείς από το χώρο της αγοράς εργασίας, καθώς και οι μαθητές, οι γονείς και οι σύμβουλοι Σχολικού Επαγγελματισμού από το χώρο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.