Το mentoring είναι μια διαδικασία καθοδήγησης ενός ανθρώπου από έναν άλλον, πιο έμπειρο, η οποία συμβάλλει στην επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη κυρίως του καθοδηγούμενου αλλά και του μέντορα.

Αγαπητέ μέντορα

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στη Δράση Συμβουλευτικής Καθοδήγησης (mentoring) του Γραφείου Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας(ΓΔΣ) του Πολυτεχνείου Κρήτης. Πιστεύουμε ότι, με τη συμβολή σας, η εν λόγω δράση θα βοηθήσει τους φοιτητές και τους νέους αποφοίτους μας στον καλύτερο σχεδιασμό της σταδιοδρομίας τους και θα αποτελέσει πηγή γνώσης, νέων οπτικών, επαγγελματικών στάσεων και αξιών.

Πώς μπορείτε να συμμετέχετε;

 1. Ως ομιλητής σε εκδήλωση, 45 - 60 λεπτών, με τη συμμετοχή φοιτητών και τελειοφοίτων της ειδικότητάς σας, αναπτύσσοντας θέματα που αφορούν στην επαγγελματική σας διαδρομή. Ενδεικτικά μπορείτε να αναφερθείτε:

  • Σε ένα σύντομο βιογραφικό (σπουδές, προηγούμενη εμπειρία, την τρέχουσα απασχόλησή σας).
  • Στη σταδιοδρομία σας και κυρίως σε τυχόν καθοριστικά σημεία ανάπτυξης, αλλαγές κατεύθυνσης, βοηθητικούς παράγοντες.
  • Στην κατάσταση που επικρατεί στο επάγγελμα ή στον κλάδο σας.
  • Σε ευκαιρίες απόκτησης εμπειρίας ή κατάρτισης που θα ήταν χρήσιμες για φοιτητές και αποφοίτους.
  • Σε ευκαιρίες δικτύωσης, όπως επαγγελματικούς συλλόγους και ομάδες, που θα βοηθούσαν τους καθοδηγούμενους να αποκτήσουν περαιτέρω γνώση και να αναπτύξουν ένα δίκτυο γνωριμιών.
  • Σε χρήσιμες επαγγελματικές και προσωπικές δεξιότητες των επαγγελματιών του τομέα σας και με ποιους τρόπους μπορούν να τις αναπτύξουν.
  • Σε συγκεκριμένα παραδείγματα της δραστηριότητάς σας, όπως projects ή αξιόλογες περιπτώσεις/συνεργασίες, ώστε οι καθοδηγούμενοι να κατανοήσουν ακόμα καλύτερα την πραγματικότητα της αγοράς εργασίας και τις επιπλέον γνώσεις και τεχνικές δεξιότητες που απαιτούνται.
  ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ:

  ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΝΤΟΡΕΣ

  • Ικανοποίηση από τη μετάδοση γνώσης και εμπειρίας και την βοήθεια σε έναν αναπτυσσόμενο επαγγελματία
  • Άσκηση και βελτίωση δεξιοτήτων εκπαίδευσης, καθοδήγησης και επικοινωνίας
  • Βεβαίωση για τη συμμετοχή στη Δράση


  Μετά την παρουσίασή σας, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να σας υποβάλουν ερωτήσεις. Η συνολική διάρκεια της εκδήλωσης θα είναι περίπου δύο ώρες. Το κείμενο της ομιλίας σας θα κατατεθεί για τη σύνταξη αναφοράς, η οποία αποτελεί παραδοτέο της Δράσης και θα περιλαμβάνει την περιγραφή της και τα στατιστικά στοιχεία των επωφελούμενων.
 2. Μια επιπλέον συνεισφορά σας, θα είναι η απάντηση σε επιλεγμένα ερωτήματα που θα υποβάλουν φοιτητές εντός διαστήματος μίας εβδομάδας από την ημέρα διεξαγωγής της εκδήλωσης mentoring. Θα δοθεί η δυνατότητα σε φοιτητές να απευθύνουν ερωτήματα μέσω του Γραφείου Διασύνδεσης, με αφορμή την παρουσίασή σας, τα οποία θα αναρτηθούν στην ενότητα «Συμβουλευτική Καθοδήγηση (mentoring)» του δικτυακού τόπου του ΓΔΣ.
Η συμμετοχή σας στην εκδήλωση αυτή σε καμία περίπτωση δε σας υποχρεώνει:
 • Να επενδύσετε περισσότερο χρόνο από όσο προτίθεστε να διαθέσετε.
 • Να εξασφαλίσετε μια θέση εργασίας για ένα φοιτητή ή απόφοιτο ή να τον βοηθήσετε στις ακαδημαϊκές του υποχρεώσεις.
 • Να αναλάβετε οποιουδήποτε είδους μακροπρόθεσμη δέσμευση.

Σε όλη τη διαδικασία, θα έχετε συνεχή υποστήριξη από το Γραφείο Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας.

Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας και προσδοκούμε μια εποικοδομητική συνεργασία, προς όφελος των νέων μηχανικών.