1. Ελ.σ.σ.Α _Ελληνικός Σύλλογος για το Σύνδρομο Asperger - (JobsLink) ελληνική πλατφόρμα που συνδέει τις επιχειρήσεις με υποψήφιους εργαζόμενους στο φάσμα του αυτισμού.

   2. Ίδρυμα Κωφών Ελλάδος 

   3. Ένωση Κωφών Ελλάδος ( ανακοινώνει νομοθεσίες και θέσεις εργασίας)

   4. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΟΡΑΣΗΣ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ. Ενημέρωση, στήριξη και εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία όρασης και των οικογενειών τους

   5. Διαδικτυακή Πύλη για την πρόσβαση ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ) στις Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

  • Ηλεκτρονικό ΚΕΠ για ΑμεΑ, με σκοπό τη διάθεση εξειδικευμένης πληροφορίας σε προσβάσιμη μορφή (οδηγός πολίτη, νομοθεσία για ΑμεΑ κτλ.), καθώς και την υποστήριξη μηχανισμών υποβολής αιτημάτων προς φορείς της Δημόσιας Διοίκησης.
  • Υπηρεσία επαγγελματικής ενσωμάτωσης, για την υποστήριξη της αναζήτησης εργασίας από ΑμεΑ, χωρίς την απαίτηση της φυσικής παρουσίας τους στον χώρο των εργοδοτών.
  • Υπηρεσία πληροφόρησης για προϊόντα και υπηρεσίες υποστηρικτικής τεχνολογίας ΑμεΑ.

     6. Περιεκτικός οδηγός του πολίτη με αναπηρία. Έκδοση 2007 του Υπουργείο Εσωτερικών. 

     7. Δικτυακός τόπος ατόμων με προβλήματα όρασηςΠολυμορφικός κόμβος επικοινωνίας και πληροφόρησης των ατόμων με προβλήματα όρασης. Περιλαμβάνει τον πρώτο Τηλεαναγνώστη Πληροφοριών Ιστοσελίδων, με την εγκατάσταση πλατφόρμας τηλεφωνικής πλοήγησης.

    8. Υπηρεσία τηλεανάγνωσης CallingWebΥπηρεσία τηλεανάγνωσης CallingWeb από το Σύλλογο Τεχνολογικής Ανάπτυξης Τυφλών . Η υπηρεσία αποτελεί μία πρωτοποριακή τηλεφωνική πύλη στο διαδίκτυο και επιτρέπει στο χρήστη που καλεί να πλοηγείται φωνητικά και να ακούει τις αναρτήσεις από δεκάδες ιστοσελίδες της επιλογής του.

    9.   Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Εργαστήριο Φωνής και Προσβασιμότητας:Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΕΚΠΑ: Στόχος της ιστοσελίδας είναι η ενημέρωση τον ατόμων με αναπηρία σχετικά με τις λύσεις που τους παρέχουν οι Υποστηρικτικές Τεχνολογίες Πληροφορικής χωρίς κόστος (Ελεύθερα Διαθέσιμο Λογισμικό).

   10. Πρόγραμμα Erasmus για Φοιτητές και προσωπικό με σωματικές ή νοητικές αναπηρίες ή με προβλήματα υγείαςΠληροφορίες για τις παροχές που δικαιούνται οι φοιτητές με αναπηρία όταν «κινούνται» για σπουδές ή πρακτική άσκηση στο εξωτερικό μέσω του Προγράμματος Erasmus.

   11. Ευρωπαϊκό Φόρουμ ΑναπηρίαςΔικτυακός τόπος του οργανισμού αντιπροσώπευσης ατόμων με αναπηρίες αναφορικά με τις πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. [Γλώσσα: Αγγλική]

   12.Δίκτυο για τις Προσαρμογές των Θέσεων εργασίας (JAN)Το Δίκτυο για τις Προσαρμογές των Θέσεων εργασίας (JAN) είναι υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας των ΗΠΑ. Περιλαμβάνει ιδέες για τις προσαρμογές που ενδέχεται να χρειαστεί ένας εργαζόμενος ανάλογα με την αναπηρία του. [Γλώσσα: Αγγλική]

   13.Διεθνές Κέντρο DO-ITΤο διεθνές Κέντρο DO-IT προάγει την επιτυχία των ατόμων με αναπηρία και τη χρήση των νέων τεχνολογιών για την αύξηση της ανεξαρτησίας, της παραγωγικότητας και της συμμετοχής τους στην εκπαίδευση και την εργασία. [Γλώσσα: Αγγλική]

   14. Κέντρο Ανθρώπινης Ικανότητας και ΠροσβασιμότηταςΤο Κέντρο Ανθρώπινης Ικανότητας και Προσβασιμότητας της IBM. [Γλώσσα: Αγγλική]