1. Διαδικτυακή Πύλη για την πρόσβαση ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ) στις Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
  • Ηλεκτρονικό ΚΕΠ για ΑμεΑ, με σκοπό τη διάθεση εξειδικευμένης πληροφορίας σε προσβάσιμη μορφή (οδηγός πολίτη, νομοθεσία για ΑμεΑ κτλ.), καθώς και την υποστήριξη μηχανισμών υποβολής αιτημάτων προς φορείς της Δημόσιας Διοίκησης.
  • Υπηρεσία επαγγελματικής ενσωμάτωσης, για την υποστήριξη της αναζήτησης εργασίας από ΑμεΑ, χωρίς την απαίτηση της φυσικής παρουσίας τους στον χώρο των εργοδοτών.
  • Υπηρεσία πληροφόρησης για προϊόντα και υπηρεσίες υποστηρικτικής τεχνολογίας ΑμεΑ.
 2. Περιεκτικός οδηγός του πολίτη με αναπηρία. Έκδοση 2007 του Υπουργείο Εσωτερικών.
 3. Δικτυακός τόπος της Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΩΡΑ
  • Ενημερωμένος δικτυακός τόπος της Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΩΡΑ, ο οποίος συγκεντρώνει «όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται ένας άνθρωπος που ζει κάτω από συνθήκες παραπληγίας ή τετραπληγίας ή εργάζεται στον χώρο της αποκατάστασης, της ειδικής αγωγής & εκπαίδευσης, της ανεξάρτητης διαβίωσης, αλλά και κάθε πολίτης που έχει κάποιο σοβαρό ενδιαφέρον για την αναπηρία». Παρέχει δωρεάν υπηρεσίεςενημέρωσης (μεταξύ άλλων, σε θέματα νομοθεσίας, δικαιωμάτων, απασχόλησης αλλά και προσωπικής/κοινωνικής ζωής) και επικοινωνίας.
 4. Δικτυακός τόπος ατόμων με προβλήματα όρασης
  • Πολυμορφικός κόμβος επικοινωνίας και πληροφόρησης των ατόμων με προβλήματα όρασης. Περιλαμβάνει τον πρώτο Τηλεαναγνώστη Πληροφοριών Ιστοσελίδων, με την εγκατάσταση πλατφόρμας τηλεφωνικής πλοήγησης.
 5. Υπηρεσία τηλεανάγνωσης CallingWeb
  • Υπηρεσία τηλεανάγνωσης CallingWeb από το Σύλλογο Τεχνολογικής Ανάπτυξης Τυφλών (ΣΤΑΤ, www.stat.net.gr) στον τηλεφωνικό αριθμό 210-8610100 (απλή αστική χρέωση). Η υπηρεσία αποτελεί μία πρωτοποριακή τηλεφωνική πύλη στο διαδίκτυο και επιτρέπει στο χρήστη που καλεί να πλοηγείται φωνητικά και να ακούει τις αναρτήσεις από δεκάδες ιστοσελίδες της επιλογής του.
 6. Δικτυακός τόπος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία
  • Δικτυακός τόπος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία, του τριτοβάθμιου κοινωνικοσυνδικαλιστικού φορέα του αναπηρικού κινήματος της χώρας. Παρέχει ενημέρωση (μεταξύ άλλων Οδηγό προσβάσιμωνψυχαγωγικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα).
 7. Δικτυακός τόπος του έργου Market on Wheels
  • Δικτυακός τόπος του έργου Market on Wheels - Επέκταση: "Επεκτείνοντας την Επιχειρηματικότητα των Ατόμων με Αναπηρία στην Κοινωνία κ αι στην Φοιτητική Κοινότητα". Εδώ μπορείτε να βρείτε έναν Οδηγό και ένα τεχνικό εγχειρίδιο για την ανάπτυξη επιχειρηματικότητας, που απευθύνεται σε κάθε πολίτη με (ή χωρίς) αναπηρία. Ο οδηγός περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, περιπτώσεις επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (case studies).
 8. Blog ενημέρωσης/δικτύωσης για άτομα με ή χωρίς αναπηρία.
 9. ΕΥΤΕΧΝΟΣ: δικτυακός τόπος με στόχο την ενημέρωση των επαγγελματιών πληροφορικής και των επαγγελματιών του χώρου των ατόμων με αναπηρία για τις διαθέσιμες και αναδυόμενες τάσεις, μεθοδολογίες και λύσεις που προσφέρουν οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ως προς:
  • τις Υποστηρικτικές Τεχνολογίες οι οποίες διευκολύνουν την καθημερινή διαβίωση και κοινωνική ένταξη των ΑμεΑ
  • την προσβασιμότητα των ΑμεΑ στο διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του.
 10. Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Ομάδα Φωνής και Προσβασιμότητας
  • του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών: Στόχος της ιστοσελίδας είναι η ενημέρωση τον ατόμων με αναπηρία σχετικά με τις λύσεις που τους παρέχουν οι Υποστηρικτικές Τεχνολογίες Πληροφορικής χωρίς κόστος (Ελεύθερα Διαθέσιμο Λογισμικό).
 11. Πληροφορίες για το Πρόγραμμα Erasmus
  • Πληροφορίες για τις παροχές που δικαιούνται οι φοιτητές με αναπηρία όταν «κινούνται» για σπουδές ή πρακτική άσκηση στο εξωτερικό μέσω του Προγράμματος Erasmus.
 12. Πληροφορίες πρακτικής άσκησης
  • Πληροφορίες για το πρόγραμμα αμειβόμενων περιόδων πρακτικής άσκησης για άτομα με αναπηρία από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
 13. Ευρωπαϊκό Φόρουμ Αναπηρίας
  • Δικτυακός τόπος του οργανισμού αντιπροσώπευσης ατόμων με αναπηρίες αναφορικά με τις πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. [Γλώσσα: Αγγλική]
 14. Δίκτυο για τις Προσαρμογές των Θέσεων εργασίας (JAN)
  • Το Δίκτυο για τις Προσαρμογές των Θέσεων εργασίας (JAN) είναι υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας των ΗΠΑ. Περιλαμβάνει ιδέες για τις προσαρμογές που ενδέχεται να χρειαστεί ένας εργαζόμενος ανάλογα με την αναπηρία του. [Γλώσσα: Αγγλική]
 15. Διεθνές Κέντρο DO-IT
  • Το διεθνές Κέντρο DO-IT προάγει την επιτυχία των ατόμων με αναπηρία και τη χρήση των νέων τεχνολογιών για την αύξηση της ανεξαρτησίας, της παραγωγικότητας και της συμμετοχής τους στην εκπαίδευση και την εργασία. [Γλώσσα: Αγγλική]
 16. Κέντρο Ανθρώπινης Ικανότητας και Προσβασιμότητας
  • Το Κέντρο Ανθρώπινης Ικανότητας και Προσβασιμότητας της IBM. [Γλώσσα: Αγγλική]