Συμβουλευτική φοιτητών και αποφοίτων με αναπηρία

 

Το Γραφείο Διασύνδεσης και Σταδιοδρομίας του Πολυτεχνείου Κρήτης παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες προς όλους τους φοιτητές και αποφοίτους του. Ειδικά για τους φοιτητές και αποφοίτους με αναπηρία, σχεδιάζονται πρόσθετες υπηρεσίες για την υποστήριξη της σταδιοδρομίας τους.

  • Αν είστε τελειόφοιτος ή απόφοιτος, μπορείτε να συμβουλευτείτε τον Οδηγό Σταδιοδρομίας με θέματα όπως η εύρεση απασχόλησης, η γνωστοποίηση της αναπηρίας και η προσαρμογή στο εργασιακό περιβάλλον.

          

  • Αν είστε φοιτητής με αναπηρία, σας καλούμε να συμπληρώσετε ένα Ερωτηματολόγιο Διερεύνησης Αναγκών, προκειμένου να έχουμε μια ακριβή εικόνα της επαγγελματικής σας ανάπτυξης και των αναγκών σας ως προς τη σταδιοδρομία.

          

  • Επιλέξαμε επίσης ορισμένους Χρήσιμους Συνδέσμους προς ελληνικούς και διεθνείς δικτυακούς τόπους για την πληροφόρησή σας σχετικά με καίρια θέματα όπως η σχετική νομοθεσία, η απασχόληση και οι υποστηρικτικές τεχνολογίες για τα ΑμεΑ.

          

  • Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο Διασύνδεσης ή να απευθυνθείτε για τηλεσυμβουλευτική μέσω email στη διεύθυνση career-center<στο>tuc.gr


  •