Διιδρυματικό ΠΜΣ "Βιοϊατρική Μηχανική", με το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το ΙΤΕ

Η Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης, η Ιατρική Σχολή, το Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών και Τμήμα Επιστήμης Υλικών, του Πανεπιστημίου Κρήτης και το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας(ΙΤΕ), συν-ίδρυσαν (ΦΕΚ 1122/τ. Β'/02.04.2020) και λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 ένα νέο, διεθνές πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Βιοϊατρική Μηχανική. Το πρόγραμμα Master's στην Βιο-Ιατρική Μηχανική θα διεξάγεται στο σύνολο του αποκλειστικά στην Αγγλική γλώσσα και θα είναι, ανάλογα με την επιλογή κάθε υποψηφίου, επιπέδου 90 ή 120 πιστωτικών μονάδων και διάρκειας 15 ή 24 μηνών αντίστοιχα. Το νέο πρόγραμμα φιλοδοξεί να εκπαιδεύσει τους αποφοίτους των ΑΕΙ (Ιατρικών, Πολυτεχνικών και Σχολών Θετικών Επιστημών) σε καινοτόμες τεχνολογίες υποστήριξης της ζωής και της υγείας, παρέχοντας ισχυρά εχέγγυα απασχόλησης στην έρευνα, στην βιομηχανία και στις νοσηλευτικές/διαγνωστικές μονάδες.

Διϊδρυματικά ΠΜΣ με τη Στρατιωτική Σχολή ΕυελπίδωνΗ Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης σε συνεργασία με το Τμήμα Στρατιωτικών Επιστημών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων διοργανώνονται τα ακόλουθα Δ.Π.Μ.Σ.:

 • Επιχειρησιακή Έρευνα και Λήψη Αποφάσεων – Master of Science in Operational Research and Decision Making, σε μια από τις ακόλουθες ειδικεύσεις, η οποία θα αναγράφεται στο δίπλωμα:
  1. Άμυνας και Ασφάλειας (Defense and Security) και
  2. Αναλυτικής & Λήψης Αποφάσεων (Analytics and Decision Making)
 • Ευφυή Συστήματα – Master of Science in Intelligent Systems», σε μια από τις ακόλουθες ειδικεύσεις, η οποία θα αναγράφεται στο δίπλωμα:
  1. Μη στελεχωμένα συστήματα (Unmanned systems) και
  2. Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα (Intelligent Information Systems)

Διϊδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) "Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών", με το ΠΑΔΑ. Η Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης και τα Τμήματα Διοίκησης Τουρισμού και Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ) συνδιοργανώνουν το Διϊδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) "Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών" με εξειδικεύσεις:

 • Αγροτουρισμός, Οινοτουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη και 
 • Επιχειρησιακές Λειτουργίες Δραστηριοτήτων Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Τουρισμού

Αντικείμενο του προγράμματος αποτελεί η εμπεριστατωμένη εκπαίδευση Πτυχιούχων ΑΕΙ, κυρίως Οικονομικών Σχολών, σε επιστημονικές μεθόδους συστηματικής και βέλτιστης διαχείρισης των πόρων και των λειτουργιών των επιχειρήσεων και οργανισμών και ειδικότερα εκείνων που δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά αφενός στον Αγροτουρισμό και τον Οινοτουρισμό, και αφετέρου στην οργάνωση Πολιτιστικών και Εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που συνδέονται με τον Τουρισμό. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια φοίτησης για τη χορήγηση του τίτλου σπουδών είναι δεκαοκτώ (18) μήνες (τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα). Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. δεν προβλέπεται καταβολή διδάκτρων και χρηματοδοτείται πλήρως από το Δήμο Φυλής. 

Διεθνές Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Προχωρημένη Επιστήμη των Αργίλων». H Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων συμμετέχει ως εταίρος στο Διεθνές Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Erasmus Mundus, με τίτλο"IMACS (International Master in Advanced Clay Science)". Το ΠΜΣ λειτουργεί στο πλαίσιο των κοινών προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών Erasmus Mundus (EMJMD) και παρέχεται από διεθνή κοινοπραξία ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Τo πρόγραμμα IMACS αποτελεί συνεργασία της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης, με το University of Poitiers (Γαλλία), το University of Aveiro (Πορτογαλία) και το Federal University of Rio Grande do Sul (Porto Alegre, Βραζιλία).