Οδηγός για να δώσετε την καλύτερη συνέντευξη επιλογής.

Δείτε σε αυτή την ενότητα:

1. Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΩΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Μια επιτυχημένη συνέντευξη επιλογής δεν κρίνεται μόνο από τα τυπικά προσόντα και τις γνώσεις του υποψηφίου. Η συνολική εικόνα της προσωπικότητας επηρεάζει την κρίση του εξεταστή και ο υποψήφιος οφείλει να προδιαθέσει θετικά τον ακροατή.

 • Αντικειμενικός στόχος του εξεταστή είναι να κρίνει την καταλληλότητα του υποψηφίου, τις γνώσεις τα επαγγελματικά προσόντα, (τα οποία αναφέρονται στο Βιογραφικό) τα προσωπικά χαρακτηριστικά (στάσεις, αξίες, συμπεριφορά, ενδιαφέροντα) τις επικοινωνιακές ικανότητες του υποψηφίου, προσόντα τα οποία δεν διαφαίνονται μέσα από ένα βιογραφικό σημείωμα.
 • Αντικειμενικός στόχος του υποψήφιου κατά την διάρκεια της συνέντευξης είναι η πρόσληψη. Έτσι, πρέπει να προετοιμαστείτε, ώστε να μπορέσετε ανά πάσα στιγμή να συσχετίζετε και να προβάλλετε τις δεξιότητες και τα προσόντα σας με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο.

Στη συνέχεια παρατίθενται κάποια σημεία που θα σας βοηθήσουν, προκειμένου να ενισχύσετε τη συμμετοχή σας σε μία συνέντευξη επιλογής.

2. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Πριν τη Συνέντευξη

Έγκαιρη και σωστή προετοιμασία

Η αυτοαξιολόγηση πριν από τη συνέντευξη είναι το σημαντικότερο πρώτο βήμα για να μπορέσετε να αναδείξετε σωστά τα προσόντα σας και τον εαυτό σας.

 • Σκεφτείτε "Τι μπορεί να με ρωτήσει ο συνεντευκτής;" και ανάλογα προετοιμάστε τις απαντήσεις σας.
 • Φροντίστε να υπάρχει συνέπεια μεταξύ των λεγόμενών σας κατά τη διάρκεια της συνέντευξης και των αναγραφόμενων στο βιογραφικό σας σημείωμα και τη συνοδευτική επιστολή, όσον αφορά τις ημερομηνίες, το περιεχόμενο σπουδών, τη διάρκεια και τις αρμοδιότητές σας σε προηγούμενες εργασίες κ.α.
 • Χειριστείτε αποτελεσματικά πιθανά ερωτήματα που υποθέτετε ότι μπορεί να τεθούν κατά τη διάρκεια μίας συνέντευξης. Για παράδειγμα, "Γιατί οι σπουδές πήραν πιο πολύ χρόνο από αυτόν που συνήθως απαιτείται;", "Τι κάνατε το διάστημα που μεσολάβησε από την λήψη πτυχίου μέχρι την κατάταξη σας στο στρατό;".
 • Προετοιμάστε ερωτήματα που θέλετε να απευθύνετε και εσείς στον συνεντευκτή στην περίπτωση που δε σας δώσει αυτές τις πληροφορίες από μόνος του κατά τη διάρκεια της συνέντευξης. Για παράδειγμα, "Ποια είναι τα κύρια καθήκοντα της θέσης;", "Πώς αξιολογείται η απόδοση;", "Ποιες είναι οι προοπτικές εξέλιξης και οι δυνατότητες επιμόρφωσης;".

Θα πρέπει να προετοιμαστείτε κατάλληλα, ώστε να μην αιφνιδιαστείτε από κάποιες ερωτήσεις, να μην πέσετε σε αντιφάσεις και να μην οδηγηθείτε σε ασάφειες.

Διεξαγωγή έρευνας και συλλογή στοιχείων για τη θέση και την εταιρεία

 • Όσον αφορά την προς κάλυψη θέση, μελετήστε πολύ καλά την αγγελία, έτσι ώστε να καταλάβετε το περιεχόμενο, τα καθήκοντα, τις προοπτικές, καθώς και τις απαιτούμενες προδιαγραφές της θέσης (τεχνογνωσία, ικανότητες, προσωπικά χαρακτηριστικά). Στη συνέχεια ανατρέξτε σε άλλες πηγές, προκειμένου να συγκεντρώσετε επιπλέον πληροφορίες γι’ αυτά τα στοιχεία.
 • Όσον αφορά την εταιρεία, ενημερωθείτε και σχηματίστε μία εικόνα για το ιστορικό/ιδιοκτησία (εάν πρόκειται για πολυεθνική, ποια είναι η μητρική εταιρεία, σε πόσες χώρες έχει επεκταθεί), τα προϊόντα και τους τομείς δραστηριοποίησης, προοπτικές–στρατηγική της εταιρείας στην Ελλάδα ή/και διεθνώς (για παράδειγμα, προοπτική εισαγωγής στο χρηματιστήριο, επέκταση σε αναπτυσσόμενες χώρες κ.α.), τα οικονομικά μεγέθη (για παράδειγμα, τζίρος, κεφαλαιακή διάρθρωση, κέρδη, απασχολούμενο προσωπικό).

Σημαντικό βοήθημα στη συγκέντρωση τέτοιων πληροφοριών μπορεί να αποτελέσει η ιστοσελίδα της εν λόγω εταιρείας, σχετικά άρθρα ή δημοσιεύσεις στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο ή ακόμη και πληροφορίες από άτομα του δικτύου επαφών σας που γνωρίζουν τη συγκεκριμένη εταιρεία.

Φροντίδα για επιμελημένη, προσεγμένη και σοβαρή εμφάνιση

Πέρα από τη στάση σας, το ντύσιμο σας θα πρέπει να είναι σοβαρό και επαγγελματικό. Καλό θα είναι να αποφεύγετε μία casual εμφάνιση (για παράδειγμα, τζην ή πολύ κοντή φούστα στην περίπτωση των γυναικών), καθώς κάτι τέτοιο δεν αρμόζει στην περίσταση. Προτιμήστε μία πιο επαγγελματική εμφάνιση (για παράδειγμα, κοστούμι σε σκούρο χρώμα).

Έγκαιρη μετάβαση στο χώρο διεξαγωγής της συνέντευξης

 • Προσπαθήστε να φτάσετε εγκαίρως (περίπου 15 λεπτά πριν το προγραμματισμένο ραντεβού) στο χώρο όπου θα διεξαχθεί η συνέντευξη. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσετε ευκολότερα να εγκλιματιστείτε, να ελέγξετε το άγχος σας, και επιπρόσθετα να μη δείχνετε ότι φτάσατε την τελευταία στιγμή και μετά βίας.
 • Για να είστε συνεπής και ακριβής στο ραντεβού, φροντίστε στην τηλεφωνική επικοινωνία που θα έχετε, όταν σας ενημερώσουν για τη συνέντευξη, να πληροφορηθείτε επακριβώς για τον τόπο διεξαγωγής της, τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να φθάσετε εκεί, το όνομα και το τηλέφωνο επικοινωνίας του συνεντευκτή, προκειμένου να ενημερώσετε σε περίπτωση κάποιου απρόοπτου.

Κατά τη διάρκεια της Συνέντευξης

Λεκτική και μη λεκτική συμπεριφορά

Θα πρέπει με τη στάση σας και τα λεγόμενα σας να υποδηλώνεται ότι είστε ένα άτομο: ευγενικό, άνετο, συνεργάσιμο, δυναμικό, φιλικό στο βαθμό που αρμόζει στην περίσταση, ευχάριστο στην επικοινωνία, με αυτοπεποίθηση, αλλά και σεμνότητα, πειστικό (σαφήνεια & συνέπεια στο λόγο με τεκμηριωμένα επιχειρήματα) με ενδιαφέρον και θετική προδιάθεση προς τη συγκεκριμένη εργασία.

Διατήρηση κατάλληλης συμπεριφοράς και στάσης

Επιδείξτε την κατάλληλη συμπεριφορά και στάση, διατηρείστε την ψυχραιμία σας, επιδείξτε ευελιξία και μη ξεχνάτε το στόχο σας.

Κάποιοι συνεντευκτές εφαρμόζουν τη λεγόμενη πιεστική συνέντευξη, διότι θέλουν να διαπιστώσουν πως αντιδρούν οι υποψήφιοι κάτω από συνθήκες πίεσης. Γι’ αυτό το λόγο, μπορεί η στάση τους να είναι συνειδητά επιθετική και να σας θέσουν κάποιες "δύσκολες" ή ακόμα και "προσβλητικές" ερωτήσεις (για παράδειγμα, "Στο διάστημα αυτό των δύο ετών που αποφοιτήσατε και μέχρι να υπηρετήσετε στο στρατό, πώς και δεν καταφέρατε να βρείτε εργασία, παρόλη τη ζήτηση που έχει ο κλάδος σας;").

Αποτελεσματική ανταπόκριση στα ερωτήματα του συνεντευκτή

Συνήθως, πριν ξεκινήσει η συνέντευξη, ο συνεντευκτής σας αναφέρει το χρόνο που θα διαρκέσει η συνέντευξη. Ο χρόνος αυτός κυμαίνεται από 30 λεπτά έως μία ώρα. Εξαρτάται, βέβαια, από τις απαιτήσεις της θέσης και συνακόλουθα την εμπειρία του υποψηφίου. Γι’ αυτό λοιπόν:

 • Επιδείξτε συναίσθηση του χρόνου και σεβασμό προς το χρόνο του συνεντευκτή.
 • Σεβαστείτε τα χρονικά περιθώρια που θα σας τεθούν και φροντίστε μέσα σε αυτά να απαντήσετε αποτελεσματικά στα ερωτήματα που σας θέτουν.
 • Απαντάτε συγκεκριμένα στα ερωτήματα με τις λεπτομέρειες που κρίνεται απαραίτητες κατά περίπτωση, έτσι ώστε να παρέχετε τις απαιτούμενες πληροφορίες στον συνεντευκτή.
 • Απαντάτε στα ερωτήματα χωρίς να δείχνετε καχυποψία, επιφυλακτικότητα ή κριτική διάθεση, ως προς το περιεχόμενό τους.
 • Προσπαθήστε, μέσω των απαντήσεων σας, να συσχετίσετε τις δεξιότητες σας και τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς σας με τις αντίστοιχες δεξιότητες και τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά που απαιτούνται από την εταιρεία για τη συγκεκριμένη θέση.
 • Εάν πλατειάσετε, ο συνεντευκτής μπορεί να θεωρήσει ότι δεν διαθέτετε κριτική σκέψη, ώστε να ξεχωρίσετε τα σημαντικά από τα λιγότερα σημαντικά στοιχεία στις απαντήσεις που δίνετε.
 • Εάν δίνετε μονολεκτικές απαντήσεις, θα αναγκάσετε τον συνεντευκτή να υποβάλλει συνεχείς ερωτήσεις, χωρίς να λαμβάνει την πληροφόρηση που θέλει. Το γεγονός αυτό πιθανόν να τον κουράσει, να τον εκνευρίσει ή ακόμη να τον οδηγήσει στο να χάσει το ενδιαφέρον του.

Αν δεν έχετε καταλάβει κάποια ερώτηση είναι προτιμότερο να ζητήσετε ευγενικά διευκρινήσεις ή την επανάληψη της ερώτησης, παρά να απαντήσετε λανθασμένα ή εκτός θέματος.

Ο συντονιστής της συζήτησης είναι ο συνεντευκτής

Αναμφίβολα, σε μία συνέντευξη επιλογής εκείνος που έχει τον ρόλο του συντονιστή είναι ο συνεντευκτής. Γι΄ αυτό λοιπόν:

 • Αφήστε τον συνεντευκτή να οριοθετήσει τη συνέντευξη και να προσδιορίσει αν θα είναι σύντομη ή μακροσκελής, φιλική ή πιεστική, δομημένη ή ελεύθερη κ.α.
 • Ο συνεντευκτής θα πρέπει να καθοδηγεί τη συζήτηση και να θέτει τις ερωτήσεις που νομίζει κατάλληλες.
 • Επιδείξτε ενεργητική ακρόαση. Μη διακόπτετε και απαντάτε περιεκτικά και επί της ουσίας στις ερωτήσεις που θα σας θέσει.

Ενημέρωση για το επόμενο στάδιο της διαδικασίας επιλογής

Κατά το τέλος της συνέντευξης και εφόσον ο συνεντευκτής δε σας έχει ενημερώσει από μόνος του για το ποιο θα είναι το επόμενο βήμα στην διαδικασία επιλογής, καλό θα είναι να θέσετε μία σχετική ερώτηση. Πότε, δηλαδή, και με ποιο τρόπο θα λάβετε μία απάντηση από την εταιρεία ή αν θα πρέπει μετά από κάποιο χρονικό διάστημα να επικοινωνήσετε εσείς μαζί του ή με κάποιο άλλο στέλεχος της εταιρείας.

Πριν αποχωρήσετε, θα πρέπει να ευχαριστήσετε θερμά τον συνεντευκτή για την ευκαιρία που σας παρείχε μέσω αυτής της συνέντευξης και να εκφράσετε ξανά το ενδιαφέρον σας για την περίπτωση μίας ενδεχόμενης συνεργασίας.

Προαιρετικά, μπορείτε, εφόσον δε σας έχει ήδη δοθεί, να ζητήσετε από τον συνεντευκτή την επαγγελματική κάρτα του, ώστε να έχετε τα ακριβή στοιχεία επικοινωνίας, σε περίπτωση που αποφασίσετε να στείλετε ευχαριστήρια επιστολή.

Μετά τη Συνέντευξη

Με το πέρας της συνέντευξης ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:

 • Γράψετε μία σύντομη αλλά περιεκτική επιστολή, με την οποία να εκφράσετε τις ευχαριστίες σας για τη συνέντευξη, τις θετικές σας εντυπώσεις και την επιθυμία σας να εργαστείτε στη συγκεκριμένη εταιρεία.
 • Εάν έχει περάσει το χρονικό διάστημα που σας είχαν ορίσει και δεν έχετε καμία ενημέρωση, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εταιρεία και να ζητήσετε κάποια σχετική ενημέρωση για την εξέλιξη της διαδικασίας, είτε από το άτομο που σας πήρε τη συνέντευξη είτε από κάποιον άλλον αρμόδιο.
 • Επιδείξτε επαγγελματισμό στην προσέγγισή σας, αλλά και υπομονή απέναντι στην όλη διαδικασία, καθώς μπορεί να αποβεί χρονοβόρα. Μην απογοητεύεστε. Επιδείξτε κατανόηση, αλλά και επιμονή. Εκδηλώστε αποτελεσματικά το ενδιαφέρον σας σε εύλογα χρονικά διαστήματα.

3. Ο ΔΕΚΑΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ

 1. Προετοιμαστείτε κατάλληλα για τη διεξαγωγή της συνέντευξης.
 2. Ενημερωθείτε για την εταιρεία και τη θέση εργασίας που σας ενδιαφέρει.
 3. Επιμεληθείτε της εμφάνισης σας και φροντίστε να είναι η πρέπουσα.
 4. Μεταβείτε έγκαιρα στο χώρο διεξαγωγής της συνέντευξης.
 5. Φροντίστε η λεκτική και μη λεκτική συμπεριφορά σας να ενισχύει τα μηνύματα που θέλετε να περάσετε στον συνεντευκτή.
 6. Διατηρήστε την κατάλληλη συμπεριφορά και στάση, ανεξάρτητα από τις πιέσεις/προκλήσεις που μπορεί να δεχθείτε από τον συνεντευκτή.
 7. Ανταποκριθείτε αποτελεσματικά στις προτροπές του συνεντευκτή.
 8. Επιδείξτε σημάδια ενεργητικής ακρόασης και προσπαθήστε να απαντάτε περιεκτικά και επί της ουσίας.
 9. Ενημερωθείτε πριν αποχωρήσετε από τη συνέντευξη για το επόμενο στάδιο της διαδικασίας επιλογής.
 10. Επικοινωνήστε μετά από ένα εύλογο χρονικό διάστημα για να έχετε μία σχετική ανατροφοδότηση.