Το Γραφείο Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας του Πολυτεχνείου Κρήτης μετά από μία επιτυχημένη πορεία στο ISO 9001:2008 το οποίο εφάρμοζε από τις 29-11- 2012 και μετά την επαναξιολόγηση του φορέα πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης TÜV AUSTRIA HELLAS, κρίθηκε άρτιο στις διαδικασίες που ακολουθεί με αποτέλεσμα την πιστοποίηση των κύριων δραστηριοτήτων των υπηρεσιών του και την μετάβαση του στο νέο πρότυπο Διαχείρισης ISO 9001:2015

Για το σκοπό αυτό το Γραφείο Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας του Πολυτεχνείου Κρήτης έχει καθιερώσει, τεκμηριώνει, εφαρμόζει και διατηρεί ένα αποτελεσματικό Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνές Προτύπου EN ISO 9001:2015.

Η Πολιτική Ποιότητας του Γραφείου Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας εφαρμόζεται από το προσωπικό το οποίο έχει εκπαιδευτεί κατάλληλα για την υλοποίησή της και είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή του Συστήματος Ποιότητας. 

Το Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας, με πεδίο εφαρμογής: “Λειτουργία Γραφείου Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας” εφαρμόζεται & τηρείται σε όλα τα επίπεδα της οργάνωσης και ανασκοπείται ως προς τη διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του. 

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε την Πολιτική Ποιότητας του Γραφείου Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας, καθώς και το Πιστοποιητικό ISO.