Το Γραφείο Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας στο πλαίσιο των δράσεων του, έχοντας ως απώτερο σκοπό να διατηρήσει ζωντανή τη σύνδεση των αποφοίτων με το Πολυτεχνείο Κρήτης  και την υπόλοιπη κοινωνία των αποφοίτων σε όλη της διάρκεια της ακαδημαϊκής και επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας, υλοποιεί  δράσεις όπως :

  •   Διοργάνωση εκδηλώσεων με ομιλητές αποφοίτους σε θέματα εργασίας και επιχειρηματικότητας

                                   2023: 2η Ημερίδα για την Απασχόληση και τις Προοπτικές του Μηχανικού Ορυκτών Πόρων 

                                   2023: 1η Ημερίδα Αποφοίτων ΧΗΜΗΠΕΡ, σχετικό video

                                   2022: 5η Ημερίδα Συμβουλευτικής σε Διοίκηση και Παραγωγή 

                                   2021: 4η Ημερίδα Συμβουλευτικής σε Διοίκηση και Παραγωγή από Αποφοίτους ΜΠΔ

                                   2019: 3η Ημερίδα  Συμβουλευτικής σε Διοίκηση και Παραγωγή από Αποφοίτους ΜΠΔ

                                   2018: Ημερίδα Συμβουλευτικής σε Διοίκηση και Παραγωγή από Αποφοίτους ΜΠΔ

                                   2016: Ημέρα Αγωγής Σταδιοδρομίας και Επαγγελματικού Προσανατολισμού

  •   Πληροφόρηση και Ενημέρωση για αναζήτηση μεταπτυχιακών προγραμμάτων, υποτροφιών στους νέους αποφοίτους 
  •   Αναζήτηση φορέων – επιχειρήσεων, προκηρύξεων θέσεων εργασίας
  •   Καταγραφή επαγγελματικού προφίλ
  •   Αναζήτηση αποφοίτων για το Δίκτυο Συμβούλων (mentoring) το οποίο  σχεδιάστηκε με στόχο να δώσει στους φοιτητές και τελειόφοιτους αλλά και νέους αποφοίτους του Πολυτεχνείου Κρήτης, την ευκαιρία να αναζητήσουν επαγγελματική πληροφόρηση και συμβουλευτική από άλλους απόφοιτους, επαγγελματίες, οι οποίοι εθελοντικά έχουν προσφερθεί να συμβάλουν στην υποστήριξη και εμψύχωση των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας και την επιχειρηματικότητα.
  •   Κοινωνική δικτύωση μεταξύ αποφοίτων, δημιουργία συνδέσεων με άλλους αποφοίτους
  •   Διεξαγωγή ερευνών για την επαγγελματική απορρόφηση των αποφοίτων του Πολυτεχνείου Κρήτης στην αγορά εργασίας. 

Απόφοιτοι