Εργασία

Κάνετε αποτελεσματικά και με συνέπεια τα πρώτα σας βήματα στην αγορά εργασίας. Ολα όσα πρέπει να γνωρίζετε για μία επιτυχημένη σταδιοδρομία στην αγορά εργασίας.

Τα πρώτα βήματα

Οδηγός για τα πρώτα σας βήματα στην αγορά εργασίας. Περισσότερα...

Επαγγελματικά δικαιώματα

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Πολυτεχνείου Κρήτης ανά Σχολή. Περισσότερα...

ΤΕΕ - Νέοι Μηχανικοί

Οδηγός του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας για νέους μηχανικούς. Περισσότερα...

Πρακτική Άσκηση

Θέματα πρακτικής άσκησης για φοιτητές του Πολυτεχνείου Κρήτης. Περισσότερα...

Αγγελίες και Νέα

Αγγελίες, νέα και ανακοινώσεις για θέσεις εργασίας, θέσεις απασχόλησης ερευνητών και εργασιακά θέματα. Περισσότερα...

Θέσεις Εργασίας

1(20/01/2022, INLECOM INNOVATION ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙAΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ) Junior Research Engineer
2(20/01/2022, INLECOM INNOVATION ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙAΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ) Junior Software Engineer
3(20/01/2022, E3-MODELLING ΑΕ) Transport System Modeller
4(20/01/2022, E3-MODELLING ΑΕ) Junior energy system analysts
5(20/01/2022, E3-MODELLING ΑΕ) Entry-level analysts
6(20/01/2022, E3-MODELLING ΑΕ) Energy Demand Analyst