Εργασία

Κάνετε αποτελεσματικά και με συνέπεια τα πρώτα σας βήματα στην αγορά εργασίας. Ολα όσα πρέπει να γνωρίζετε για μία επιτυχημένη σταδιοδρομία στην αγορά εργασίας.

Τα πρώτα βήματα

Οδηγός για τα πρώτα σας βήματα στην αγορά εργασίας. Περισσότερα...

Επαγγελματικά δικαιώματα

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Πολυτεχνείου Κρήτης ανά Σχολή. Περισσότερα...

ΤΕΕ - Νέοι Μηχανικοί

Οδηγός του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας για νέους μηχανικούς. Περισσότερα...

Πρακτική Άσκηση

Θέματα πρακτικής άσκησης για φοιτητές του Πολυτεχνείου Κρήτης. Περισσότερα...

Αγγελίες και Νέα

Αγγελίες, νέα και ανακοινώσεις για θέσεις εργασίας, θέσεις απασχόλησης ερευνητών και εργασιακά θέματα. Περισσότερα...

Θέσεις Εργασίας

1(23/09/2021, PaperGraph) Assistant to the Operation Director
2(23/09/2021, ΝΝ Ελληνική Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία Ζωής) Insurance & Investment Agent
3(21/09/2021, Syngenta Hellas ) Project Engineer
4(26/08/2021, Technaure IKE) Mid Level Full Stack Web Developer
5(26/08/2021, Technaure IKE) Back End Developer
6(26/08/2021, ΤΕΛΕΤΕΛ Α.Ε.Β.Ε.) VHDL/HW Engineer