Το Γραφείο Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας σας υποστηρίζει

Ξεκάθαρη, ενεργή και αποτελεσματική στρατηγική για την πληροφόρηση, την εκπαίδευση και τη σταδιοδρομία σας.

Βασικός σκοπός του γραφείου είναι να προσφέρει στους φοιτητές και αποφοίτους του Πολυτεχνείου Κρήτης μια συστηματική πληροφόρηση για:

 • την πραγματοποίηση των μεταπτυχιακών σπουδών τους
 • τον σχεδιασμό της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας
 • τις προοπτικές απασχόλησης σε ιδιωτικές ή δημόσιες επιχειρήσεις καθώς και τις προοπτικές αυτοαπασχόλησης
 • την ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας

Ειδικότερα το Γραφείο Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας στοχεύει:

 • Στην πληροφόρηση και συμβουλευτική των φοιτητών και αποφοίτων σε θέματα μεταπτυχιακών σπουδών, υποτροφιών και χρηματοδότηση σπουδών,
 • Στην παροχή συμβουλευτικής για την σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και στην προετοιμασία για συνεντεύξεις πρόσληψης.
 • Στο σχεδιασμό της σταδιοδρομίας και στο σχεδιασμό στρατηγικής για την εύρεση εργασίας.
 • Στην πληροφόρηση των φοιτητών και αποφοίτων για τις νέες θέσεις εργασίας αλλά και θέσεις εργασίας στα πλαίσια της πρακτικής άσκησης.
 • Στην ενημέρωση των επιχειρήσεων και των οργανισμών σχετικά με τις ειδικότητες του Πολυτεχνείου Κρήτης και την επιστημονική κατάρτιση των αποφοίτων του.
 • Στην ενημέρωση της ακαδημαϊκής κοινότητας για την επαγγελματική κατάσταση και απασχόληση των αποφοίτων μηχανικών και τις τάσεις στην αγορά εργασίας.
 • Στην ανάπτυξη και στήριξη της διασύνδεσης με εκπαιδευτικά ιδρύματα και με φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
 • Στην ενίσχυση επιχειρηματικότητας και στην ανάπτυξη των γνώσεων και τεχνικών δεξιοτήτων που αναπτύσσουν και προωθούν την επιχειρηματικότητα και αυξάνουν την προσαρμοστικότητα των νέων στις μετεξελίξεις της αγοράς εργασίας.

Για την επίτευξη των στόχων του, το Γραφείο Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας:

 1. Εκδίδει έντυπα που αφορούν σε θέματα μεταπτυχιακών σπουδών, υποτροφιών και χρηματοδότησης σπουδών, βιογραφικού σημειώματος, τεχνικών συνέντευξης και ενημέρωσης για το προφίλ των αποφοίτων προς τις επιχειρήσεις, ενίσχυση επιχειρηματικότητας.
 2. Διαθέτει και συντηρεί βάσεις δεδομένων: (α) Επιχειρήσεων που το αντικείμενό τους έχει άμεσο ενδιαφέρον για τους απόφοιτους του Πολυτεχνείου Κρήτης και (β) προσφερόμενων Θέσεων Εργασίας για τους Μηχανικούς.
 3. Πληροφορεί μέσω βιβλιοθήκης, ιστοσελίδας, ενημερωτικών εκδηλώσεων και σεμιναρίων σε θέματα: υποτροφιών, μεταπτυχιακών σπουδών, συμβουλευτικής σταδιοδρομίας, ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας καθώς και εκδηλώσεις με τους θέμα τις προοπτικές απασχόλησης των νέων μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης.
 4. Διεξάγει έρευνες για την επαγγελματική κατάσταση και απασχόληση των αποφοίτων του Πολυτεχνείου Κρήτης στην αγορά εργασίας.
 5. Συνεργάζεται με όλα τα τμήματα του Πολυτεχνείου Κρήτης για την προβολή των ειδικοτήτων στις επιχειρήσεις (πρακτική άσκηση, εκδηλώσεις προβολής των τμημάτων), με εκπαιδευτικούς, επαγγελματικούς φορείς, με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος και με όλα τα ελληνικά ΑΕΙ.
 6. Στηρίζει φοιτητές και νέους αποφοίτους που διερευνούν την προοπτική της αυτοαπασχόλησης, παρέχοντας πληροφορίες που αφορούν την προετοιμασία μίας επιχειρηματικής απόφασης και τη σύσταση και αδειοδότηση νέων μικρών επιχειρήσεων και ενημερώνει για τα τρέχοντα προγράμματα χρηματοδοτικής ενίσχυσης.

Οι υπηρεσίες του Γραφείου Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας προσφέρονται δωρεάν σε όλους τους φοιτητές και απόφοιτους του Πολυτεχνείου Κρήτης, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα το απόρρητο των ατομικών στοιχείων τους και την ισότητα ευκαιριών πρόσβασης στην πληροφόρηση.

Δείτε και τον κώδικα δεοντολογίας του ΓΔΣ.