Θέσεις εργασίας για φοιτητές ΗΗΜΜΥ από την εταιρεία πληροφορικής Quality & Reliability AE

Η εταιρεία πληροφορικής Quality & Reliability AE (www.qnr.com.gr), με έδρα στην Αθήνα και εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών, αναζητεί φοιτητές της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης, που έχουν γνώσεις προγραμματισμού, προκειμένου να συμμετάσχουν με αμοιβή σε έργα ανάπτυξης λογισμικού εφαρμογών βασισμένα σε τεχνολογία Java (Java framework).

Η εργασία θα γίνει απομακρυσμένα και σε χρονοδιάγραμμα που θα συμφωνηθεί με τον ενδιαφερόμενο.

Η εταιρεία προσφέρει την εκπαίδευση στο περιβάλλον και τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν για το development.

Όλο το project θα εποπτεύεται και θα παρακολουθείται από Project Manager της εταιρείας που θα είναι υπεύθυνος και για το technical mentoring των συμμετεχόντων.

Ο συμμετέχων θα έχει την δυνατότητα να λάβει μέρος σε ένα πραγματικό software development project, να γνωρίσει τις state-of-the-art μεθοδολογίες ανάπτυξης και τα εργαλεία που χρησιμοποιούν σήμερα οι εταιρείες πληροφορικής και φυσικά, πέραν της αμοιβής, να συμπεριλάβει μελλοντικά την συμμετοχή του στο βιογραφικό του.

Οι φοιτητές που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο project μπορούν να στείλουν ένα email με την αίτηση και ένα σύντομο βιογραφικό τους στο info<στο>qnr.com.gr