Νέες θέσεις εργασίας

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε: DEVELOPER
Περιγραφή:

Αρμοδιότητες

  • Η ανάλυση απαιτήσεων, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση εφαρμογών
  • Η τεκμηρίωση εφαρμογών (αρχιτεκτονική, οδηγίες εγκατάστασης, τεχνικά εγχειρίδια χρήσης εφαρμογών κλπ)
  • Η ανάλυση και επίλυση προβλημάτων κατά την παραγωγική διαδικασία

Απαραίτητα προσόντα

  • Πτυχίο ΑΕΙ/TEI ειδικότητας στην Πληροφορική ή στην Επιστήμη Υπολογιστών ή άλλη σχετική κατεύθυνση
  • Πολύ καλή γνώση και εμπειρία σε ανάπτυξη επιχειρηματικών εφαρμογών σε τεχνολογίες και εργαλεία Microsoft (.NET, C#, SQL)
  • Επιθυμητή γνώση και εμπειρία σε Java
  • Εμπειρία σε ανάπτυξη Web-based εφαρμογών,  Web Services και standards (JSON, XML, REST, SOAP)
  • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
Τρόπος επιλογής:με συνέντευξη
Είδος απασχόλησης:Πλήρης απασχόληση
Πληροφορίες:

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε το Βιογραφικό σας Σημείωμα στο e-mail: hr@chaniabank.gr

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Μαραγκουδάκη Άλκηστη

Τηλ.:2821025570

Περιοχή:ΧΑΝΙΑ
Ανακοίνωση:14/03/2019