Νέες θέσεις εργασίας

ΜΠΕΤΑ ΚΑΕ ΣΥΣΤΕΜΣ Α.Ε.: Calculation Engineer (with software development skills) – Customer Service (CS-CALENG-19)
Περιγραφή:

Στα πλαίσια της διαρκούς ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της, η εταιρία αναζητά εργατικούς και δραστήριους νέους και νέες με ομαδικό πνεύμα, που θα ενισχύσουν την τεχνική εξυπηρέτηση και υποστήριξη των πελατών μας.

Περιγραφή της θέσης:

Ο Μηχανικός αναλύσεων προσομοίωσης και εξέλιξης λογισμικού ασχολείται κυρίως με :

 • τον σχεδιασμό ή βελτιστοποίηση μεθοδολογιών και αυτοματοποίησης της CAE διαδικασίας των πελατών,
 • την εκτέλεση έργων με την εφαρμογή των προγραμμάτων, τόσο της εταιρείας, όσο και τρίτων, στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό,
 • την εξέλιξη λογισμικού για την υλοποίηση αυτόματων διαδικασιών,
 • την παρουσίαση των προγραμμάτων και της εξέλιξής τους στην έδρα των πελατών,
 • τη διαχείριση των απαιτήσεων των πελατών,
 • την ενδελεχή δοκιμή των προϊόντων,
 • την εκτέλεση δοκιμασιών επίδοσης των προγραμμάτων.

Ο συγκεκριμένος Μηχανικός αναφέρεται σε συνάδελφους μηχανικούς με εμπειρία και γνώση του αντικειμένου.

Το σύνολο σχεδόν της προφορικής και γραπτής επικοινωνίας με τους πελάτες καθώς και η τεχνική συγγραφή γίνεται στα Αγγλικά.

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Πτυχίο Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Πολυτεχνικής Σχολής.
 • Πολύ καλή γνώση της θεωρίας των πεπερασμένων στοιχείων.
 • Πολύ καλή γνώση επιλυτών (όπως NASTRAN, ABAQUS, LS-DYNA, κτλ..) και ειδικότερα στο πεδίο structural analysis.
 • Καλή γνώση και εμπειρία προγραμματισμού σε C++ και/ή Python.
 • Πολύ καλή γνώση και ευχέρεια στην χρήση της Αγγλικής γλώσσας, σε γραπτό και προφορικό λόγο.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.
 • Ευχέρεια ταξιδιών στο εξωτερικό.
 • Δυνατότητα οδήγησης αυτοκινήτου στο εξωτερικό.

Προσόντα που θα συνεκτιμηθούν:

 • Εργασιακή εμπειρία σε εταιρείες αναλύσεων με πεπερασμένα στοιχεία.
 • Γνώσεις χρήσης των προϊόντων της εταιρίας.
 • Σπουδές εξειδίκευσης στην υπολογιστική μηχανική.
 • Γνώση της Γερμανικής γλώσσας, σε γραπτό και προφορικό λόγο. 

Προσφέρονται:

 • Σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου μετά από εξάμηνη αξιολόγηση 
 • Ελκυστικό πακέτο αποδοχών και παροχών (ιδιωτική ασφάλεια υγείας, γεύματα, γυμναστήριο, κλπ)
 • Σύγχρονος και διαρκώς ανανεούμενος εξοπλισμός (hardware και software)
 • Συνεχιζόμενη εκπαίδευση σε νέες τεχνολογίες σχετικές με το αντικείμενο
 • Διεθνής ταξιδιωτική ασφάλιση κατά τα επαγγελματικά ταξίδια
 • Λεωφορείο για τη μεταφορά του προσωπικού
Τρόπος επιλογής:Εξέταση-Συνέντευξη
Είδος απασχόλησης:Πλήρης απασχόληση
Πληροφορίες:

Για υποβολή αιτήσεων – εκδήλωση ενδιαφέροντος στο: https://careers.beta-cae.com/

Περιοχή:Κάτω Σχολάρι, Θεσσαλονίκη
Ανακοίνωση:16/05/2019