Νέες θέσεις εργασίας

ΣΑΡΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.: JUNIOR ENGINEER
Περιγραφή:

Η θέση περιλαμβάνει συνδιασμό αρμοδιοτήτων με σκοπό τόσο την υποστήριξη της συνολικής λειτουργίας της εταιρείς όσο και την εξοικείωση με διάφορες εσωτερικές διαδικασίες ώστε να είναι δυνατή η μετέπειτα εξέλιξη. Ορισμένες απο τις αρμοδιότητες είναι:

1. Εξυπηρέτηση Πελατών. Επικοινωνία με δυνητικό ή υφιστάμενο πελάτη, ενημέρωση. Αποστολή ενημερωτικού υλικού. Καταγραφή βλαβών και αιτημάτων πελατών και προώθηση στους αρμόδιους.

2.Πωλήσεις: Σύνταξη και αποστολή συνοπτικών οικονομικών προσφορών (κάτω των 2000€).  Ζήτηση προσφορών και τιμοκαταλόγων από προμηθευτές, ενημέρωση τιμοκαταλόγων εταιρείας.

3.Προμήθειες: Παραγγελίες υλικών από προμηθευτές.Δρομολόγηση παραλαβής υλικών.Ενημέρωση πελατών, συνεργατών και αρμοδίων χειρισμού του εκάστοτε έργου για το χρόνο, τόπο και τρόπο παραλαβής.

4.Διαχείριση συνεργείων και συνεργατών: Προγραμματισμός και ενημέρωση πελατών και συνεργατών για μικρά έργα κάτω των 2000€ (τοποθετήσεις κλιματιστικών, συντηρήσεις, κλπ)

5. Ταμειακή και λογιστική διαχείριση: Έκδοση και καταχώρηση παραστατικών. Πραγματοποίηση πληρωμών για αγαθά και υπηρεσίες. Είσπραξη υπολοίπων. Επικοινωνία με φορείς για πρόληψη προβλημάτων και καθυστερήσεων πληρωμών

6. Βοηθητικές εργασίες Δημόσιων διαγωνισμών: Εκτέλεση διαφόρων υποστηρικτικών εργασιών στο σχετικό τμήμα της εταιρείας.

Παράλληλα με τα παραπάνω ο συνεργάτης εκπαιδεύεται, καθοδηγείται και αποκτά πρακτική εμπειρία με το να συνδράμει με διάφορους τρόπους, σε έργα Θέρμανσης, Κλιματισμού κλπ βάση αυτών τα οποία τρέχουν απο την εταιρεία την εκάστοτε χρονική στιγμή.

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ & ΠΡΟΣΟΝΤΑ (συνοπτικά)

Απαραίτητα προσόντα:

  1. Πτυχίο ΑΕΙ Μηχανολόγου Μηχανικού ή αντίστοιχο
  2. Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας
  3. Άριστη γνώση χειρισμού Word, Excel
  4. Καλή γνώση σχεδιαστικού CAD
  5. Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου 

Επιθυμητά προσόντα:

  • Καλή γνώση του ΚΕΝΑΚ
  • Γνώση εκτέλεσης Ενεργειακών Επιθεωρήσεων
  • Ικανότητα έρευνας και συλλογής πληροφοριών σε μηχανές αναζήτησης
  • Γνώση προγράμματος Tsol ή αντίστοιχου
  • Δίπλωμα οδήγησης μοτοποδηλάτου

Προσωπικότητα:

Θα πρέπει να είναι υπεύθυνος και αξιόπιστος, να είναι οργανωτικός και μεθοδικός, να είναι αναλυτικός και ακριβής, καθώς και να είναι ομαδικός παίκτης.

Επιπλέον, θα πρέπει να έχει καλή αντίληψη και κριτική ικανότητα, να είναι ευρηματικός και δημιουργικός και να μπορεί να δίνει λύσεις σε προβλήματα με μικρή υποστήριξη και καθοδήγηση.

Στόχοι:

Ο συνεργάτης θα πρέπει και να έχει υψηλά πρότυπα (standards), δίψα για μάθηση και εξέλιξη, και προσωπικό στόχο την αριστεία.

Θα πρέπει να θέλει να εναρμονιστεί και να ασπαστεί το Όραμα της Εταιρείας για έργο παγκόσμιου επιπέδου και επικράτηση στους τομείς δραστηριοποίησής της, και να εργαστεί με σκοπό την επίτευξη τόσο των εταιρικών όσο και των προσωπικών του στόχων.

Τρόπος επιλογής:ΜΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Είδος απασχόλησης:Πλήρης απασχόληση
Πληροφορίες:

Παναγιώτης Σαρρής 28210 59825

Περιοχή:ΧΑΝΙΑ
Ανακοίνωση:17/07/2019