Νέες θέσεις εργασίας

INTRAWAY LTD: Υπάλληλος τμήματος Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.
Περιγραφή:

H INTRAWAY, εταιρεία συμβουλευτικών υπηρεσιών, πληροφορικής και επικοινωνιών δραστηριοποιούμενη από το 1995  με έδρα την Αθήνα και υποκατάστημα στην Πάτρα, αναζητά συνεργάτη, μόνιμο υπάλληλο που θα στελεχώσει το τμήμα Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

Αρμοδιότητες:
 

 • Διαχείριση ευρωπαϊκών και εθνικών έργων και πιο συγκεκριμένα:
  • Παρακολούθηση και υλοποίηση ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων της εταιρείας (συντονισμός και οργάνωση δράσεων, συμμετοχή στις εσωτερικές συναντήσεις του έργου, προετοιμασία παρουσιάσεων και εσωτερικών αναφορών, παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης φυσικού αντικειμένου, επικοινωνία με τους εταίρους, σύνταξη ενδιάμεσων και τελικών απολογιστικών εκθέσεων)
 • Υποβολή προτάσεων για χρηματοδότηση:
  • Ανάπτυξη ιδεών και υποβολή προτάσεων για το τμήμα έργου που θα εκτελέσει η εταιρεία.
  • Σχεδιασμός, συγγραφή και υποβολή προτάσεων  χρηματοδότησης εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων

Απαραίτητα Προσόντα

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΑΕΙ) στην πληροφορική ή/και στις θετικές επιστήμες
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (γραπτά και προφορικά)
 • Άριστη γνώση Η/Υ και εφαρμογών γραφείου

Επιθυμητά προσόντα:

 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης σε θεματική συναφή με πληροφορική
Τρόπος επιλογής:με συνέντευξη
Είδος απασχόλησης:Πλήρης απασχόληση
Πληροφορίες:

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 – 3300396 ή αποστείλετε βιογραφικό σας στο info@intraway.gr

Περιοχή:Αθήνα, Κέντρο
Ανακοίνωση:27/11/2019