Νέες θέσεις εργασίας

PaperGraph: Assistant to the Operation Director
Περιγραφή:

Αναζητούμε:

Απόφοιτο των σχολών Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών.

Η θέση Assistant to the Operation Director για την οποία προορίζεται είναι διοικητική με έδρα στο εργοστάσιο στο Λουτράκι.

Θα έχει άμεση επικοινωνία με όλα τα τμήματα της παραγωγής και θα αναφέρεται στον Operation Director.

Προσφέρουμε εκπαίδευση στο αντικείμενό μας στο χώρο μας αλλά και με εξειδικευμένα σεμινάρια.

Τρόπος επιλογής:Με συνέντευξη
Είδος απασχόλησης:Πλήρης απασχόληση
Πληροφορίες:

Καλή Μπούρδη
Operation Director

PaperGraph A.E. HQ Βιοτεχνικό Πάρκο, 203 00 Λουτράκι Τ.Θ.4 ATH Πολέμη 1 & Νιρβάνα, 144 51 Μεταμόρφωση T 27443 06000 Εσωτ. 103 F 27440 66240 M 6944 828 070 Ε kbourdi@papergraph.gr W www.papergraph.gr G view on google maps

Περιοχή:Κορινθία
Ανακοίνωση:23/09/2021