Σκοπός του Γραφείου Διασύνδεσης μέσω της υπηρεσίας Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας είναι να υποστηρίξει τους φοιτητές / νέους αποφοίτους προσφέροντας τους μια συστηματική πληροφόρηση για:

 • τον σχεδιασμό της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας

 • την πραγματοποίηση των μεταπτυχιακών σπουδών τους

 • τις προοπτικές απασχόλησης σε ιδιωτικές ή δημόσιες επιχειρήσεις καθώς και τις προοπτικές αυτοαπασχόλησης.

H υπηρεσία Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας με την υποστήριξη εξειδικευμένου συνεργάτη, βοηθά τους φοιτητές και τις φοιτήτριες να αντεπεξέλθουν στις ακαδημαϊκές τους υποχρεώσεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο από το  πρώτο έτος των σπουδών τους  και μετά την αποφοίτησή τους.

Μπορείτε να επωφεληθείτε από τις υπηρεσίες Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας  του Γραφείου Διασύνδεσης είτε σε επίπεδο ατομικής συμβουλευτικής, είτε συμμετέχοντας στα ομαδικά σεμινάρια που διοργανώνονται κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους.

Η ατομική συμβουλευτική έχει τη μορφή ατομικών συναντήσεων. Ο φοιτητής/νέος απόφοιτος συζητά με την σύμβουλο τα  θέματα που τον απασχολούν, όπως δυσκολίες στην επιλογή σπουδών, στη λήψη επαγγελματικών αποφάσεων ή στην αναζήτηση εργασίας.  Μέσω της ατομικής συμβουλευτικής ο φοιτητής/νέος απόφοιτος έχει τη δυνατότητα να ανακαλύψει τις προσωπικές του κλίσεις, τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες του και να τα συνδυάσει με τις υπάρχουσες ευκαιρίες στην αγορά εργασίας. Η ατομική συμβουλευτική διαδικασία βοηθά στη διαμόρφωση και προσέγγιση:

 • των επαγγελματικών στόχων του συμβουλευόμενου,
 • τον  σχεδιασμό και υλοποίηση ενός ατομικού σχεδίου επαγγελματικής δράσης,
 • στη βελτίωση των προσωπικών του ικανοτήτων αναζήτησης εργασίας
 • στην ανάπτυξη επιτυχημένων εργαλείων παρουσίασης των επαγγελματικών του προσόντων.

Η ομαδική συμβουλευτική υλοποιείται με τη διεξαγωγή ομαδικών εργαστηρίων συμβουλευτικής. Στόχος των ομαδικών εργαστηρίων είναι η προετοιμασία των φοιτητών και αποφοίτων για την επαγγελματική ζωή και η υποστήριξη στις σπουδές τους, μέσα από την αλληλεπίδραση των ίδιων των ενδιαφερομένων και την ευεργετική επίδραση της συμμετοχής σε μια ομάδα. Διοργανώνονται ομαδικές συναντήσεις με φοιτητές/νέους αποφοίτους για την ενημέρωση τους στα παρακάτω θέματα:

 • Προσαρμογή στα νέα δεδομένα της φοιτητικής ζωής
 • Ανάπτυξη κοινωνικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων
 • Σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικής επιστολής
 • Τεχνικές αναζήτησης εργασίας
 • Προετοιμασία για τη συνέντευξη επιλογής

Κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους μπορείτε να ενημερωθείτε από την ιστοσελίδα μας  www.career.tuc.gr για τα σεμινάρια που διοργανώνονται.

Εάν πάλι ενδιαφέρεστε να συζητήσετε μαζί μας τις απορίες και τους προβληματισμούς σας για κάποιο από τα παραπάνω θέματα, μπορείτε:

Περισσότερες πληροφορίες : 2821037330,37331, 37332 

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε βοήθεια: