ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΣΠΕΡΙΔΑ «ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΣΠΕΡΙΔΑ «ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ»  Πέμπτη 23/2/2017 ώρες 16:30 - 20:30

ΤΕΙ Κρήτης Αμφιθέατρο Κ28, Εσταυρωμένος, Ηράκλειο, ΤΚ 71410

Απευθύνεται σε εκπροσώπους φορέων εκπαίδευσης, κατάρτισης απασχόλησης, εκπαιδευτικούς, συμβούλους σταδιοδρομίας, φοιτητές, μαθητές, γονείς και κάθε ενδιαφερόμενο

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης του έργου της επικαιροποίησης περιεχομένου της Εθνικής Βάσης Δεδομένων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών «ΠΛΟΗΓΟΣ» διοργανώνει σε συνεργασία με το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Κρήτης και το ΚΕΣΥΠ Ν. Ηρακλείου Κρήτης ενημερωτική εσπερίδα με τίτλο  ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ, την Πέμπτη 23/2/2017 και ώρες 16:30 - 20:30 , ΤΕΙ Κρήτης Αμφιθέατρο Κ28, Εσταυρωμένος, Ηράκλειο

Σκοπός της εκδήλωσης είναι η διάχυση ενημέρωσης για την Εθνική Βάση Δεδομένων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών «Πλοηγός», με στόχο την ευρύτερη αξιοποίησή της ως εργαλείο πληροφόρησης στην διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελματικών αποφάσεων. Παράλληλα θα γίνει παρουσίαση του Ελληνικού Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, του Εθνικού Μητρώου Προσόντων, της Ευρωπαϊκής Πύλης Learning Opportunities and Qualifications in Europe, στην οποία συνδέονται οι εθνικές βάσεις εκπαιδευτικών ευκαιριών και προσόντων όλων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και των εργαλείων Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού του ΕΟΠΠΕΠ.

Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθεί Βεβαίωση Συμμετοχής.

Δεν υπάρχει κόστος εγγραφής ή συμμετοχής στην εκδήλωση. Ο ΕΟΠΠΕΠ δεν καλύπτει δαπάνες μετακίνησης και διαμονής συμμετεχόντων για την παρακολούθηση της εσπερίδας.

Πληροφορίες:  Γραφείο Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι Κρήτης Τηλ. 2810 379335-6 email: malogd<στο>career.teicrete.gr, Κέντρο Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού Ν. Ηρακλείου Τηλ.  2810333783, email: kesyp<στο>dide.ira.sch.gr

 Η εσπερίδα διοργανώνεται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του ΕΟΠΠΕΠ ως εθνική δομή των Ευρωπαϊκών Δικτύων:

  • Εθνικό Κέντρο Πληροφόρησης για τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό (Euroguidance),
  • Εθνικό Σημείο Συντονισμού του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (NCP),  Εθνικό Κέντρο Ευρωδιαβατηρίου (Europass), Εθνικό Σημείο Αναφοράς για τη Διασφάλιση Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (EQAVET).
  • Εθνικός Εταίρος στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο ReferNet του CEDEFOP.

Στο χώρο της εκδήλωσης θα λειτουργήσει “infodesK” των ανωτέρω Ευρωπαϊκών δικτύων.