5 θέσεις Μηχανικών Η/Υ και 1 θέση Προγραμματιστή στο ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε παρακάτω:
http://www.ihu.edu.gr/attachments/vacancies/expression_of_interest_2986_10102011.pdf