Μεγάλη εταιρία στο χώρο της βιομηχανίας Τροφίμων και Ποτών με έδρα τα Χανιά, αναζητά Μηχανικό Η/Υ  για τη θέση του ΙΤ

Μεγάλη εταιρία στο χώρο της βιομηχανίας Τροφίμων και Ποτών, αναζητά για τις κεντρικές της εγκαταστάσεις στα Χανιά, 

Μηχανικό Η/Υ  για να αναλάβει τη θέση του ΙΤ.

Προσόντα:

  • Απαραίτητη η κατοχή πτυχίου ΑΕΙ / ΤΕΙ
  • Γνώση hardware /Windows/ Windows Servers
  • Πολύ καλή γνώση MS Οffice .
  • Πολύ καλή γνώση  της  Αγγλικής γλώσσας
  • Υποστήριξη εφαρμογών λογιστικού - εμπορικού περιεχομένου (ERP SoftOne)
  • Γνώση τεχνικής υποστήριξης δικτύων 
  • Γνώσεις προγραμματισμού Java –HTML/CSS
  • Υποστήριξη τηλεφωνικού  κέντρου

Η εταιρία προσφέρει μόνιμη απασχόληση με δυνατότητες εξέλιξης

Για την αποστολή βιογραφικών στο e-mail     jobschania@gmail.com