Συμμετοχή του Γραφείου στο 3ο Forum Εργασίας του ΟΑΕΔ (Ηράκλειο, 10/3/2012)

Το Γραφείο Διασύνδεσης και Σταδιοδρομίας του Πολυτεχνείου Κρήτης συμμετείχε στο 3ο Forum Εργασίας το οποίο διοργάνωσε ο ΟΑΕΔ στις 10 Μαρτίου 2012, στο Ηράκλειο. Πρόκειται για την τρίτη κατά σειρά σχετική εκδήλωση, στο πλαίσιο της εξωστρέφειας και της κοινωνικής ευθύνης του Οργανισμού, για τη συνάντηση μεταξύ στελεχών επιχειρήσεων και ανθρώπινου δυναμικού που αναζητά εργασία. Στο Forum συμμετείχαν ελληνικές εταιρείες και φορείς (Εθνική Ασφαλιστική, Creta Farm, Elounda Beach, MEGAPLAST, Sbokos Hotel Group, Δήμος Ηρακλείου, Επιμελητήριο Ηρακλείου, Σύνδεσμος Εξαγωγέων Κρήτης, Ε.Ε.Δ.Ε., Ο.Τ.Ε.Κ.), καθώς και εταιρείες και φορείς απασχόλησης του εξωτερικού (McDonald’s Deutschland, EURES, AMS Arbeitsmarketservice Vorarlberg, Bundesagentur für Arbeit). Οι επισκέπτες του Forum είχαν τη δυνατότητα να έρθουν σε άμεση επαφή με στελέχη των εταιρειών, για τη διερεύνηση ευκαιριών απασχόλησης. Επιπλέον, στο πλαίσιο δράσεων συμβουλευτικής, υλοποιήθηκαν workshops τεχνικών αναζήτησης εργασίας και διαχείρισης σταδιοδρομίας, ενώ παράλληλα υπήρχαν stands εξατομικευμένης επιμέλειας βιογραφικών σημειωμάτων από εργασιακούς συμβούλους. Τέλος, πραγματοποιήθηκαν εισηγήσεις από εκπροσώπους φορέων, όπως ο Σύνδεσμος Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού Ελλάδας και το Bundesagentur für Arbeit (International Placement Services, Germany). Αναλυτικά το πρόγραμμα της εκδήλωσης.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το Γραφείο Διασύνδεσης και Σταδιοδρομίας του Πολυτεχνείου Κρήτης εκπροσώπησαν στην εκδήλωση η σύμβουλος σταδιοδρομίας κα Ελισσάβετ Εκκεκάκη και η υπεύθυνη πληροφόρησης και εξυπηρέτησης φοιτητών κα Ιωάννα Αγγελιδάκη. Το Γραφείο Διασύνδεσης διέθετε περίπτερο, στο οποίο οι εκπρόσωποί του εξυπηρετούσαν τους επισκέπτες του Forum, όπως φοιτητές και αποφοίτους (πληροφόρηση σχετικά με μεταπτυχιακές σπουδές, επαγγελματικά δικαιώματα και απορρόφηση αποφοίτων, καθώς και συμβουλευτική σταδιοδρομίας) αλλά και μαθητές και γονείς (πληροφόρηση για τις σπουδές στο Πολυτεχνείο Κρήτης). Οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις και υπηρεσίες έλαβαν υλικό σχετικά με τις σπουδές στα τμήματα του Πολυτεχνείου Κρήτης, ώστε να έχουν σαφή εικόνα για το ακαδημαϊκό και επαγγελματικό προφίλ των φοιτητών και αποφοίτων. Η σύμβουλος σταδιοδρομίας του Γραφείου Διασύνδεσης πραγματοποίησε ομιλία στην κεντρική αίθουσα του Forum, με θέμα το Βιογραφικό Σημείωμα Europass, κατά την οποία αναπτύχθηκαν τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του συγκεκριμένου υποδείγματος βιογραφικού σημειώματος, ορισμένοι γενικοί κανόνες σύνταξης βιογραφικού σημειώματος, καθώς και η φόρμα online συμπλήρωσης.