Συμβουλευτική

H υπηρεσία συμβουλευτικής  βοηθά τους φοιτητές και τις φοιτήτριες να αντεπεξέλθουν στις ακαδημαϊκές τους υποχρεώσεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο από το  πρώτο έτος των σπουδών τους  και μετά την αποφοίτησή τους κατά την διαδικασία αναζήτησης εργασίας και μεταπτυχιακών σπουδών.

Διαβάστε περισσότερες πληροφορίες για τη Συμβουλευτική  στη σχετική σελίδα 

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε βοήθεια για : 

Βιογραφικό σημείωμα

Το βιογραφικό σας σημείωμα (Curriculum Vitae) είναι ο "καθρέφτης του επαγγελματικού σας εαυτού" και αποτελεί ένα από τα βασικά κριτήρια στην διαδικασία επιλογής προσωπικού. Περισσότερα...

Συνέντευξη

Η συνολική εικόνα της προσωπικότητας επηρεάζει την κρίση του εξεταστή και ο υποψήφιος οφείλει να προδιαθέσει θετικά τον ακροατή. Περισσότερα...

Συνοδευτική επιστολή

Οδηγός για τη σύνταξη της ενδεδειγμένης επιστολής που πρέπει να συνοδεύει την παρουσία σας. Περισσότερα...

Συστατικές επιστολές

Οι αιτήσεις για θέση εργασίας, για μεταπτυχιακές σπουδές, για υποψηφιότητα σε υποτροφία, συνήθως συνοδεύονται από συστατικές επιστολές. Περισσότερα...

Συμβουλευτική Καθοδήγηση

Συμβουλευτική Καθοδήγηση (Mentoring). Περισσότερα...

 

Επίσης μπορείτε να ενημερωθείτε μέσω:

  1. Εξειδικευμένων Οδηγών Συμβουλευτικής που αποτελούν εκδόσεις του Γραφείου Διασύνδεσης.
  2. Εκδηλώσεων και ημερίδων  με εξειδικευμένα θέματα εκπαιδευτικής και επαγγελματικής σταδιοδρομίας
  3. Ατομικών ή ομαδικών σεμιναρίων από το ΓΔΣ.