Σεβόμαστε και προστατεύουμε τα προσωπικά δεδομένα σας

Δεσμευόμαστε πάντοτε για την προστασία των προαωπικών πληροφοριών στις οποίες μας δινετε πρόσβαση. Μπορούμε να αποθηκεύουμε και να χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες αυτές, συμπεριλαμβανομένου του πλήρους ονόματός σας και της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.

Προσωπικές πληροφορίες που υποβάλλονται σε εμάς, χρησιμοποιούνται μόνο για να λαμβάνετε τις ειδοποιήσεις που έχετε ζητήσει, ή για να επικοινωνούμε σχετικά με τις υπππηρεσίες που με τη σειρά μας σας παρέχουμε.

Ποτέ και χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεσή σας δεν παρέχουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους.

Λαμβάνουμε εύλογα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να εμποδίσουμε την απώλεια, την κακή χρήση ή την τροποποίηση των πληροφοριών που μας παρέχετε.

Σημειώστε ότι δεν είναι δυνατόν να ασκήσουμε έλεγχο στις πολιτικές και στην επιχειρηματική πρακτική τρίτων (π.χ. πάροχοι υπηρεσιών cloud, πάροχοι email client, πρόσθετα browser, κ.λπ.), συνεπώς δεν είμαστε υπεύθυνοι για όσα σχετίζονται με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που παρέχουν αυτοί.